Vårdnadshavares ersättningsansvar för barns skadegörelse

FRÅGA
HejVårt barnbarn 15 år har klottrat på en husfasad . fastighetsägaren kräver hans föräldrar påersättning för återställnig rengörning o ommålning.är dom skyldiga att betala .Eller det skall polisanmälas, med åtföljande rättegång etc.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Er fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL) och brottsbalken (BrB).

Klotter utgör ofta skadegörelse enligt regleringen i 12 kap. 1 § BrB. Av 3 kap. 5 § SkL följer att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta sakskada som barnet vållat genom brott. Skada på ett hus är att se som sakskada. Det är även fråga om strikt ansvar, alltså att barnets vårdnadshavare inte behöver ha varit vårdslös för att bli skadeståndsskyldig. Eftersom skadegörelse är brottsligt och regleringen inte tar hänsyn till om barnet är över eller under 15 år är ert barnbarns föräldrar enligt min bedömning skyldiga att ersätta skadan.

Jag rekommenderar att ni går med på att ersätta skadan då en domstol sannolikt skulle nå samma slutsats som jag, men givetvis också att ni begär att få se exempelvis kvitton som indikerar att summan ägaren begär är korrekt.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98671)