Vårdnadshavares principalansvar

FRÅGA
Hej mitt barn 8 år har klottrat på en stol under skoltid. Är jag skyldig som förelder att ersätta stolen?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som vårdnadshavare till ett barn som har begått ett brott har man så kallat principalansvar, vilket innebär att föräldern har ett skadeståndsansvar även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från förälderns sida, 3 kap. 5 § skadeståndslagen .

Klotter kan utgöra en typ av skadegörelse, vilket är ett brott enligt 12 kap. 1 § brottsbalken. Klotter kan också falla under brottet ringa skadegörelse, som är den mildare graden av skadegörelse, 12 kap. 2 § brottsbalken.

Eftersom skadegörelse är en brottslig handling kan ersättningsskyldighet bli aktuellt i ditt fall. Det faktum att du inte var närvarande och att skadegörelsen ägde rum i skolan saknar betydelse eftersom ditt ansvar som förälder är strikt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98671)