Vårdnadstvist

2021-10-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag och barnens mamma är separerade. Nu kräver hon mig på vårdnaden. Detta i samband med att jag blev inlagd ett dygn på psykakuten. Hon har ljugit under samtalet med sitt ombud och jag har inte råd med ett. Vad bör jag göra?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att barnets mamma begär att vårdnaden ska ändras från gemensam till ensam vårdnad (6 kap. 5 § föräldrabalken).

Rörande ombud kan du via rättsskyddsförsäkringen som är en del av din hemförsäkring få hjälp att betala en större del av rättegångskostnaderna vid en vårdnadstvist. Är detta inget alternativ kan du möjligen även få rättshjälp. Se över dessa alternativ först.

Angående hur domstolen dömer i en vårdnadstvist utgår man ifrån barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Flera faktorer spelar in så som föräldrarnas lämplighet och barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Den föräldern som få vårdnaden ska därmed som huvudregel se till att barnet även har en fortsatt god kontakt med den andra föräldern.

Någon presumtion för gemensam vårdnad existerar inte utan tyngden ligger alltid i vad som är förenligt med barnets bästa, utgångspunkten är däremot oftast att gemensam vårdnad föredras om barnets tillvaro fungerar på ett rimligt sätt.

Att du har varit inlagd ett dygn på psykakuten betyder således inte automatiskt att du mister vårdnaden utan domstolen tar hänsyn till fler omständigheter utöver dessa. Exakt vad resultatet i er vårdnadstvist troligen blir kan jag inte svara på med så lite information men att du har varit på psykakuten under ett dygn kommer ensamt inte avgöra vårdnadsfrågan till din nackdel.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98575)