Varför moms tillkommer på fakturor till näringsidkare

2018-10-07 i Moms
FRÅGA
Jag ska köpa en tjänst ifrån en ideell förening. När jag ville ha faktura till min arbetsgivare tillkom moms, vilket det inte gjorde om jag betalade som privatperson. Är det olika momsregler beroende på vem som handlar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Moms, eller mervärdesskatten, är en skatt på konsumtion, som gäller för köpta varor och tjänster. Reglerna för moms finns i bland annat medvärdesskattelagen och i diverse olika EU-direktiv.

Man kan se på momsen som en trappa, där första steget är t.ex. en råvaruframställare och på toppen finns slutkonsument, den som slutligen köper varan för sin konsumtion.
När företag handlar med varandra bokför de utgående och ingående moms beroende på om företaget är köpare eller säljare.

Företag får sedan i varje led (från t.ex. råvaruframställare till slutkonsument) göra avdrag i deklarationen för den moms som de påförts av närmast föregående led.
I varje led i produktionskedjan betalas bara in den moms som motsvarar det egna mervärdet. Förenklat kan man säga att det är mellanskillnaden mellan den utgående och den ingående momsen som företagen sedan betalar till staten. Men det är summan av den till staten betalda momsen från olika led som slutligen blir den momsen som slutkonsument fått betala. Momsen belastar alltså inte de skatteskyldiga företagen utan bara slutkonsumenten. Det innebär att det är skillnad på att i vilken egenskap man handlar, om man handlar som ett företag i produktionskedjan eller som slutkunden.

Du kan läsa mer om systematiken i moms på Skatteverkets hemsida här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra R
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll