Vart beskattas man för försäljning av fastighet i Mexiko?

FRÅGA
vart ska man skatta vid fastighetsförsäljning i Mexiko? Om man är född och uppvuxen i Mexiko men har bott i Sverige sedan 2003, vilket land blir man då skatteskyldig i vid försäljning av hus i Mexiko?har sett att Mexiko och Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal men det verkar mest röra inkomster/företag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i Inkomstskattelagen (1999:1229) och Lag (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko för att besvara din fråga.

Skattskyldighet i Sverige

I och med att du skriver att du bott i Sverige sedan 2003 utgår jag från att du även nu är bosatt i Sverige. Eftersom du är bosatt i Sverige så är du obegränsat skattskyldig här (3 kap 3 § IL). Innebörden av det är att du är skattskyldig för all dina inkomster från både Sverige och utlandet (3 kap 8 § IL). Så i och med att du är skattskyldig i Sverige och att Mexiko har ett skatteanspråk på inkomsterna från fastighetsförsäljningen så aktualiseras dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Mexiko.

Dubbelbeskattningsavtalet

För att undgå dubbelbeskattning (båda länderna beskattar) har man inför ett Dubbelbeskattningsavtal som hindra detta. Avtalet är tillämpligt då du har hemvist i Sverige (artikel 1). Överlåtelse av fast egendom är en av inkomsterna som omfattas av avtalet (artikel 2). Du anses ha hemvist i Sverige enligt avtalet då du enligt den svenska lagstiftningen är skattskyldig här på grund av din bosättning (artikel 4). Realisationsvinst en person med hemvist i en av avtalsslutande staterna gör genom överlåtelse av fast egendom som är belägen i den andra staten får beskattas i staten där den är belägen (artikel 13). Alltså får Mexiko beskatta försäljningen du gör av fastigheten. Slutligen i händelse av att en inkomst får beskattas i Mexiko enligt den mexikanska lagstiftningen och bestämmelserna i avtalet så ska Sverige från den svenska inkomstskatten avräkna ett belopp som motsvarar den skatt som erlagts i Mexiko (Artikel 22.2a)

Slutsats

Slutsatsen blir då att enligt skatteavtalet ska beskattningen ske i Mexiko medan Sverige från den svenska inkomstskatten avräknar beloppet motsvarande det som erlagts i Mexiko från fastighetsförsäljningen.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawlinen!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (307)
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?
2021-11-20 Medborgarskapets betydelse för beskattnings- och arvsfrågor
2021-11-04 Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av att vistas i Sverige några månade per år?
2021-11-03 Beskattas man i Sverige när man säljer en lägenhet i Tyskland?

Alla besvarade frågor (97596)