Vart i lagen hittar man att det är strandlinjen vid tillfället för bilandet som avgränsar fastigheten?

FRÅGA
jag läste ett svar ni hade givit på en fråga"När en fastighets gräns har förlagts till strandlinjen, är det strandlinjen vid tillfället för bildandet som avgränsar fastigheten. "Var hittar ni det i lagen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Att det är strandlinjen vid tillfället för bildandet som avgränsar fastigheten framgår av 1 kap. 5 § första stycket i jordabalken. Se specifikt den sista meningen av det första stycket.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?