Vem ärver tillgångarna - särkullbarn eller maka?

2021-03-28 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Jag är gift och har pengar på banken.Vem ärver pengarna efter mig särkullbarn eller maka.Har inget testamente eller äktenskapförord
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB). För förtydligande kommer jag använda termen "efterlevande make" för att beskriva din maka när jag besvarar din fråga.


Arvsrätten för särkullbarn

Enligt svensk arvsrätt är det i första hand bröstarvingar (dina barn) som har rätt till arv (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom du beskriver att det inte finns något testamente och att du har särkullbarn så kommer det/de få hela arvet från dig. Särkullbarn har rätt att ta ut sitt arv direkt när du dör, utan att din maka får arvet först (3 kap. 1 § ÄB). Det finns en möjlighet för särkullbarn att avstå från att få ut arvet direkt, och istället låta det gå till den efterlevande maken. I sådant fall kommer särkullbarnet tilldelas arvet först när den efterlevande maken dör (3 kap. 9 § ÄB och 3 kap. 2 § ÄB).

"Basbeloppsregeln" - rätt för efterlevande make att i vissa fall få en del av kvarlåtenskapen

Det finns en regel i 3 kap. 1 § andra stycket ÄB som kan hindra att ditt särkullbarn får ut hela arvet, denna regel brukar benämnas "basbeloppsregeln". Denna regel finns till för att ge ett ekonomiskt skydd till den efterlevande maken, och innebär att den efterlevande maken alltid har rätt att lämnas med tillgångar till ett värde av fyra prisbasbelopp. Detta gäller dock bara om den efterlevande maken inte har enskild egendom som uppgår till det värdet, eller om efterlevande make redan genom bodelningen har tilldelats egendom till ett sådant värde. Alltså är det enbart om den efterlevande makens enskilda egendom och bodelningslott inte uppgår till fyra prisbasbelopp som den efterlevande maken har rätt att få ut mellanskillnaden från kvarlåtenskapen. Hur stort värde fyra prisbasbelopp utgör förändras varje år och information om hur stort prisbasbeloppet är går att hitta bland annat på SCB:s hemsida.


Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Om du har någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?