Vem ansvarar för dödsboet?

FRÅGA
Min sambos två barn har förlorat sin pappa.Barnens farmor har börjat röja å plocka i hans hus.Får hon det, och vems ansvar är dödsboet egentligen?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande dödsbon finns i ärvdabalken (ÄB).

Ett dödsbo uppstår då någon avlider och består av den avlidnes tillgångar och skulder. Boet förvaltas tillsammans av dödsbodelägarna och upphör i samband med arvsskiftet (18 kap 1 § ÄB). Vem som är dödsbodelägare beror på vilka som har arvsrätt, det kan vara efterlevande make/sambo, universella testamentstagare och arvingar.

Förvaltningen av dödsboet har som mål att avveckla det. Om förvaltningen inte sköts enligt de bestämmelser som finns kan den som är ansvarig (dödsbodelägare) bli personligt betalningsansvarig gentemot dödsboets borgenärer (de som dödsboet har skulder till). Alla tillgångar ska redovisas i en bouppteckning så man bör vara försiktig med tillgångarna innan bouppteckningen är gjord.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1000)
2020-09-27 Vad är kostnaden för bouppteckning och arvsskifte?
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84484)