Vem ansvarar för plåtskada när min fyraåriga dotter kört in i en bil med sin cykel?

FRÅGA
Hej! Min dotter, som precis fyllt fyra år, blev inblandad i en olycka med en bil igår. Jag är intresserad av ansvarsfrågan med anledning av detta. Hon cyklade hem från skolan med mig och jag gick med barnvagn. I vanliga fall håller jag alltid i min cyklande dotters pakethållare när vi ska över vägar. Igår miste jag greppet när vi var på väg mot en trafikerad gata precis utanför förskolan. Min dotter var busig och ville bara iväg så hon tog tillfället i akt och cyklade i full fart mot den korsande vägen, helt utan en tanke på faran. Hon kraschade rätt in i en bil, som färdades på den korsande vägen. Hon hade verkligen änglavakt och klarade sig utan skador – otroligt nog. Bilen däremot fick en liten skada på plåten. Detta skedde några meter bakom (alltså efter) ett övergångsställe, i närheten av förskolan. Frågan är nu vem som ska stå för självrisken på bilen för plåtskadan? Jag (i egenskap av ansvarig för min fyraåring) eller bilägaren, som väl har ansvar för att hålla uppsikt runt omkring vägen han färdas på?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag på något vis utvecklar mitt svar är du så är du välkommen att publicera en kommentar här på sajten eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com.

Baserat på din återgivning av händelseförloppet så bedömer jag att det ekonomiska ansvaret för skadan vilar på dig i egenskap av tillsynsansvarig för ditt barn. En bilförare har visserligen ett ansvar för att vara uppmärksam på vad som händer på vägen men kan inte, under förutsättning att hastighetsbegränsningar och liknande efterlevts, klandras för att hen helt plötsligt blir påkörd från sidan.

Rent juridiskt kan detta ansvar utläsas av 2 kap. 1 § skadeståndslagen, som anger att den som uppsåtligen (med vilja) eller av vårdslöshet (klantighet) orsakat en person- eller sakskada också ska ersätta skadan. Ansvar enligt denna paragraf kan uppstå även för skador som orsakas av barn (men drabbar då föräldrarna eftersom små barn i juridisk mening inte kan vara vårdslösa).

I din situation består vårdslösheten av att du inte haft tillräcklig kontroll på din dotter, givet det potentiellt farliga sammanhang ni befann er i. Detta är naturligtvis ytterst mänskligt (det lär ha hänt alla småbarnsföräldrar vid något tillfälle) men ur ett juridiskt perspektiv spelar det tyvärr inte någon roll.

Min rekommendation blir därmed att du gör upp i godo med bilföraren och betalar hela eller delar av dennes självrisk (vilket i sådana fall bör dokumenteras skriftligen). Om du inte gör det måste bilföraren, om han verkligen vill ha ersättning, gå till tingsrätten. Leder det till en dom som förpliktar dig att betala, vilket framstår som troligt, tillkommer vissa kostnader för dig utöver själva skadeståndet (t.ex. ansökningsavgiften till tingsrätten och eventuell juridisk rådgivning som bilföraren haft utlägg för).

Som sagt är jag tillgänglig för fortsatt dialog om du känner för det. Annars hoppas jag att situationen, givet omständigheterna, löser sig på ett vis som du kan känna dig tillfreds med!

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98671)