Vem ansvarar för skada på skola orsakat av barn?

FRÅGA
Om ett barn hamnar i konflikt på skolan, kastar sten på fönster så de går sönder trots att flera vuxna finns runt omkring och försöker stoppa. Vem ska då betala för skadorna?
SVAR

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av omständigheterna du angivit utgår jag från att barnet kastat sten på fönstret avsiktligen. Detta skulle kunna utgöra skadegörelse, en brottslig handling, se 12 kap. 1 § brottsbalken. Även om barnet inte har uppnått straffmyndig ålder kan barnet bli skadeståndsskyldigt.

Föräldrar har ett s.k. tillsynsansvar över sina barn. När barnen överlämnas till skolan tar dock personal över detta tillsynsansvar, vilket gör att skolan normalt sett ansvarar för skador som barnen vållat oaktsamt förutsatt att de brustit i sin tillsyn. Föräldrarna har dock ett utvidgat ansvar för sina barn när de begår brott, vilket föräldrarna då omfattas av även när någon annan, skolan, har detta tillsynsansvar. Denna bestämmelse hittar vi i 3 kap. 5 § skadeståndslagen. Det blir alltså föräldern som blir ansvarig för skadan, men det förutsätter således att skadan uppkommit genom brott.

Förälderns betalningsskyldighet begränsas till en femtedel av prisbasbeloppet, vilket för år 2017 uppgår till 44 800 kr. Det blir maximalt 8960 kr som föräldern behöver betala. Förälder utan vårdnad har inget ansvar. Är båda föräldrarna vårdnadshavare svarar de för skadan solidariskt.

Är det istället en olyckshändelse är det sannolikt skolan som får betala för skadorna om de brustit i sin tillsyn, annars är det barnet som är ansvarigt, men då görs en skälighetsbedömning där man tar hänsyn till bl.a. ålder och försäkring. Det är alltid klokt att vända sig till sin hemförsäkring där det ofta ingår en ansvarsförsäkring som ersätter skador man orsakat upp till ett visst belopp, med avdrag för självrisk. Försäkringsbolaget gör då en utredning om skadeståndsansvaret.

Hoppas du fått svar på din fråga och att jag tolkat omständigheterna du angav korrekt. Vid oklarheter eller ytterligare funderingar är du så välkommen att återkomma!

Victoria Limnefelt Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98671)