Vem ärver om testamentstagare avlider innan testator?

2018-11-28 i Testamente
FRÅGA
Hej vår mor har i sitt testamente skrivit att vi tre barn ska ärva en tredjedel var av hennes tillgångar, vad händer om jag dör före min mor kommer då min tredjedel tillfalla mina 2 barn eller går det till mina syskon?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Vem som ärver istället för en testamentstagare om denne avlider innan testatorn kan i vissa fall framgå av testamentet och det är då detta som gäller. Utifrån din fråga utgår jag dock från att något sådant inte föreskrivits i testamentet.

Vid tolkning av testamenten är huvudregeln att det ska tolkas på så sätt att det antas överensstämma med testatorns vilja (se 11 kap. 1 § ÄB). Vidare finns vissa tolkningsregler i 11 kap. ÄB som kan träda in om testatorns vilja inte kunnat utrönas. I 11 kap. 6 § ÄB finns en presumtionsregel som anger att i de fall då testamentstagare är avliden ärver dennes avkomlingar istället, förutsatt att avkomlingarna också haft rätt att ärva testatorn. Dina barn presumeras därmed träda in i ditt ställe om du avlider före din mamma och det inte finns något som gör att det inte kan anses vara din mammas vilja.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2731)
2021-01-25 Får en sambo bevittna ett testamente?
2021-01-24 Vem ärver när en testamentstagare är avlidet?
2021-01-24 Kan jag göra mitt syskon arvslöst genom testamente?
2021-01-23 Kan testamente skrivas för att skydda en sommarstuga?

Alla besvarade frågor (88451)