Vem bär risken för en vara som gått sönder när den inte varit ordentligt förpackad?

2021-07-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Mottog ett badkar från en byggbutik via transportbolag. Badkaret var ej emballerat på undersidan och jag tappade det i betonggolvet. Skada uppstår vilket inte hänt om varan varit ordenligt skyddad. Företaget avsäger sig allt ansvar. Vad gäller?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du i egenskap av privatperson köpt badkaret från en näringsidkare. Då är konsumentköplagen tillämplig.

I ditt fall blir det dels fråga om vem som bär risken för varan, dels vad som kan anses vara ett godtagbart emballage.

Risken för varan
Risken för varan i situationer som denna övergår på köparen när varan är avlämnad (6 § samt 8 § KköpL). Du bär alltså risken för badkaret när transportbolaget levererat badkaret till dig.

Godtagbart emballage
I Konsumentköplagen anges att varan ska "vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan" (16 § andra stycket 4 p. KköpL). Om den avviker från detta ska varan anses felaktig (16 § tredje stycket 1 p. KköpL). Jag tolkar din fråga som att varan redan blivit avlämnad hos dig och att badkaret gått sönder när du tappat den i betonggolvet.

Vi kan konstatera att risken för varan gått över på dig som köpare i och med att den avlämnats. Varan tycks inte ha gått sönder på grund av det dåliga emballaget i exempelvis transporten, utan till följd av en händelse hos dig som köpare. Dina möjligheter att hävda fel i varan på grund av emballaget ser jag därför som begränsade. Varan är förpackad på ett vanligt eller försvarligt sätt, varan har gått sönder av en olyckshändelse hos dig som köpare.

Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänliga hälsningar

Jakob Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?