Vem har rätt att ärva efter min farbror?

2019-10-25 i Testamente
FRÅGA
Mina föräldrar är döda. Jag har en halvsyster (samma pappa). Vi har en farbror som lever och är förmögen. Han har inga släktingar förutom oss. Hans önskan är att jag ärver honom. Min halvsyster har aldrig varit med i våra liv överhuvdtaget och vår farbror vill absolut inte att hon ärver honom. Har hon ändå rätt att ärva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vem som ska ärva när någon avlider finns i ärvdabalken (ÄB).

Den legala arvsordningen

Huvudregeln inom svensk rätt är att arv ska fördelas enligt den legala arvsordningen. Den består av tre arvsklasser. I den första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. I den andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar och, om föräldrarna är avlidna, eventuella syskon (2 kap. 2 § ÄB). De i den andra arvsklassen har bara rätt att ärva om det inte finns några bröstarvingar. I den tredje arvsklassen finns den avlidnes far- och morföräldrar (2 kap. 3 § ÄB). De i den tredje arvsklassen har bara rätt att ärva om det inte finns någon i den första eller andra arvsklassen. Även en efterlevande make har arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Men eftersom din farbror inte är gift kommer jag inte gå in på det.

Bröstarvingars laglott

Huvudregeln är att bröstarvingarna ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott. Hälften av arvslotten utgör bröstarvingars laglott (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott, och denna rätt kan inte inskränkas genom testamente. Det är endast bröstarvingar som har rätt till laglott, inga andra arvingar har denna rätt.

Man kan förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente

Den som har fyllt 18 år är fri att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). Det enda testamentet inte får inskränka är bröstarvingarnas rätt till laglott. I övrigt kan man förordna om sin kvarlåtenskap hur man än önskar. Ett testamente ska upprättas skriftligen och bevittnas av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB).

Din situation

Eftersom din farbror inte har några barn, och därmed inga bröstarvingar, finns det inget som inskränker hans rätt att skriva ett testamente. Din halvsyster, som ju är din farbrors brorsdotter, har ingen rätt till laglott efter honom. Detta innebär att om han testamenterar all sin egendom till dig kommer din halvsyster inte få ärva något.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2929)
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente
2021-09-07 Hur blir fördelningen av arv om bröstarvingar har godkänt testamente och avsagt sig arvet??

Alla besvarade frågor (95665)