Vem ska ärva, efterlevande make eller särkullbarn?

2019-12-20 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!I somras avled min make. Det finns testamente, särkullsbarn som hävdat sin rätt att få ut sin laglott och gemensamt barn. Arvet är inte större än basbaloppsregeln. Kan jag hävda den regeln oavsett vad testamente och särkullsbarn hävdat? För enkelhetens skull tänker jag göra så om det går. Men vill i efterhand ge särkullsbarnen det dom har rätt till. Är det genomförligt?Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver om någon avlider?

Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna ska dela lika på arvet. Om din make har två barn har dessa alltså rätt till hälften var av arvet efter hen.

Efterlevande makes arvsrätt

Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Dessa barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något.

Den enda inskränkningen i särkullbarnens rätt är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Denna rätt gäller även före eventuella testamenten. Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.

Din situation

Detta innebär alltså att du som efterlevande make har rätt att, tillsammans med det som tillfallit dig i bodelningen, få ut så mycket ur arvet efter din make att det blir fyra prisbasbelopp. Om arvet inte är mer än detta innebär det att du kommer få ärva allt med fri förfoganderätt. Det innebär att du kan använda egendom som du önskar, men du kan inte testamentera bort den. När du sedan avlider kommer din makes barn ha rätt att få ut sitt arv efter hen. De har alltså rätt till så kallat efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Alltså kommer både din makes särkullbarn och ert gemensamma barn få ut sina arv då även du avlidit.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1665)
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?

Alla besvarade frågor (95720)