Vem ska ärva när det inte finns några barn eller andra släktingar?

2020-11-13 i Arvsordning
FRÅGA
Hej jag undrar vad som gäller ? Mitt barn sedan tidigare förhållande gick bort 2016 , hennes far gick bort i år utan några andra barn , vem ärver honom? Han har inga syskon men en far i livet . Vad händer även när hans far går bort ? Vanliga fall skulle det tillföra hans barn o barnbarn efter där men båda är inte i livet .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB). Jag utgår i mitt svar ifrån att ingen är gift då de går bort.

Vem ska ärva?

Vem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB). Arvingarna i vardera arvsklass ska dela lika på arvet. I Sverige har vi även något som kallas för istadarätt. Det innebär att ett barn kan träda i sin förälders ställe och ärva istället för föräldern, om föräldern redan är avliden.

Din situation

Då din dotters far gick bort skulle arvet alltså i första hand gå till din dotter som är bröstarvinge till honom. Eftersom hon inte är i livet går arvet vidare till arvsklass två. Då ska din dotters fars föräldrar dela lika på arvet. Alltså ska hans mor få hälften och hans far få hälften. Eftersom hans far är i livet kommer han få ärva hälften. Den andra hälften som skulle gå till hans mor ska istället gå vidare till hans syskon, och sedan syskonbarn, i enlighet med istadarätten. Om det inte finns några syskon eller syskonbarn i livet kommer istället hans mors halva av arvet gå till hans far (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Hans far kommer alltså ärva allt.

När din dotters fars far går bort gäller såklart samma regler om arvsklasserna. Om det inte finns någon levande släkting till honom i livet (alltså inga föräldrar, syskon, barn, barnbarn, syskonbarn, mor- eller farföräldrar, moster/faster eller morbror/farbror) kommer hans arv tillfalla Allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB). Du kan läsa mer om vad Allmänna arvsfonden är och vad de gör på deras hemsida, som du hittar här.

Testamente kan förändra arvsordningen

Mitt svar ovan är skrivet utifrån att det inte finns något testamente. Den som är över 18 år har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente och på så sätt åsidosätta den legala arvsordningen jag beskrivit ovan (9 kap. 1 § ÄB). För att ett testamente ska vara giltigt ska det upprättas skriftligen med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB).

Slutsats

Det är alltså din dotters fars far som har rätt att ärva allt efter honom. När även han går bort kommer arvet gå till Allmänna arvsfonden, om det inte finns någon arvsberättigad släkting i livet och inte heller ett testamente.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1639)
2021-07-29 Betydelsen av adoption vid arv
2021-07-28 Min son har avlidit, vem ärver honom?
2021-07-28 Den legala arvsrätten.
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?

Alla besvarade frågor (94386)