Vi vill låna ut en handpenning till vår dotter och hennes sambo, så de kan bygga ett hus. Hur kan vi på bästa sätt reglera att ingen löper ekonomisk förlust vid en eventuell separation?

2021-08-16 i Skuldebrev
FRÅGA
Min dotter har varit sambo i 2 år och de vill nu bygga hus tillsammans. Jag och dotterns pappa har lovat låna ut pengar för hjälp till handpeng. Vi är överens om att det är ett lån och att pengarna ska återbetalas och vi litar till 100% på dottern och har tänkt skriva någon form av skuldebrev. Vi litar på dotterns sambo också, men känner inte honom så bra än. Nu till frågan: Vilket är bäst - att skriva varsitt skuldebrev till dottern och sambon och låna ut hälften var, eller endast till dottern? Och undrar vad som är viktigt att skriva i skuldebrevet/breven? Jag vill varken att vi eller dottern ska förlora något ekonomiskt om dottern och sambon går skilda vägar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din dotter och hennes sambos avser att bygga ett hus för gemensamt bruk kommer det att räknas som samboegendom enligt 3 § sambolagen, oavsett vem som betalar. Det innebär om de skulle separera någon gång i framtiden räknas det som de äger huset med lika delar. Då måste de antigen sälja huset och dela på pengarna, eller så den ena ta över huset mot att den som tar över huset löser ut den andra, se 16 § sambolagen. Jag tolkar ditt brev som de går in med lika delar i husbygget bortsett från det handpenningslån som kommer från dig och pappan. För att undvika eventuella tvister i framtiden finns det olika sätt ni kan säkra det på.

Samboavtal

Din dotter och sambon kan komma överens genom ett samboavtal att huset ska utgöra enskild egendom, se 9 § sambolagen. De kan sedan reglera handpenningen som ett skuldebrev mellan dem. Vilket innebär att om de säljer huset, ska skuldebrevet förfalla till betalning och räknas av vid försäljningen från sambons del till din dotters del. Om de önskar amortera till er kan de även reglera sambons del av amorteringen i skuldebrevet mellan dem. På det sättet kan din dotter betala av till er med säkerhet att sambon också betalar en lika stor del.

Skuldebrev

Ni som föräldrar kan med er dotter upprätta ett skuldebrev gällande hela handpenningen. Det ni måste tänka på är att reglera om det ska finnas en amorteringsplan och ni vill han någon form av ränta. För att det ska räknas som ett skuldebrev krävs det att det finns en bestämd summa som avser en skuld, att det är en ensidig handling, att det är ett fristående dokument samt att det finns en skriftlig utfästelse med underskrift. I övrigt finns det inga formkrav på innehållet.

Det finns dock olika typer av skuldebrev. Enkla skuldebrev avser till viss man, se 26 § skuldebrevslagen, och löpande skuldebrev, se 11 § skuldebrevslagen. Löpande skuldebrev kan regleras till innehavaren, viss man eller order.

Skulle ni vilja skriva ett skuldebrev till sambon som ni inte känner så bra, är ett löpande skuldebrev att rekommendera. Då kan ni reglera att det ska gälla för innehavaren. I det fall sambon inte kan betala skulden, kan ni överlåta skulden till någon annan att driva in.

Sammanfattning

Förslagsvis ber ni er dotter och sambon att upprätta ett samboavtal som reglerar att huset är enskild egendom. De kan sedan skriva ett skuldebrev mellan dem gällande handpenningen och hur den ska återbetalas. Ni kan sedan skriva ett skuldebrev mellan er och dottern. Summan det handlar om är förhållandevis hög. Jag rekommenderar därför att ni anlitar en jurist som hjälper er med detaljerna, för att förhindra att en eventuell framtida tvist. Om ni behöver hjälp med att upprätta samboavtal och skuldebrev, hjälper våra jurister på Lawline er gärna.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?