Vilka är konsumentens rättigheter vid säljarens dröjsmål?

2021-06-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej jag har beställt en tröja från internet och jag har inte fått min leverans på 25 dagar vi har inte bestämt någon dag osv . Jag har kontaktat företaget men har inte fått svar. Vill inte eller hävda köpet, vad ska man göra och vilka rättigheter har jag?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal (DAL) samt konsumentköplagen (KköpL).

Ångerrätt inom 14 dagar

När du beställer en tröja på nätet som privatperson blir distansavtalslagen tillämplig under förutsättning att tröjan kostar minst 400 kronor, 2 kap. 1 § DAL. Köparen har som huvudregel vid distansköp 14 dagars ångerrätt från den dagen då köparen fått varan (2 kap. 10 och 12 §§ DAL). I ditt fall kan dock inte ångerrätten utnyttjas eftersom mer än 14 dagar har passerat.

Säljarens dröjsmål

Konsumentköplagen blir tillämplig när du i egenskap av fysisk person köper en lös sak av en näringsidkare huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, 1 § KköpL.

En säljare är i dröjsmål så fort säljaren inte har fullgjort den avtalade prestationen inom den tid som parterna har avtalat om, och denna försening inte beror på köparen, 9 § KköpL. När det inte är avtalat om när leverans ska ske är det svårare att fastställa en tidpunkt för när säljaren faktiskt är i dröjsmål. I dessa fall görs en bedömning utifrån vad som anses vara skäligt utifrån omständigheterna.

Konsumentens rättigheter vid säljarens dröjsmål

Hålla inne betalningen

Så länge köparen inte har fått sin del av prestationen behöver köparen inte betala för prestationen, 11 § KköpL. Köparen har alltså rätt att hålla inne betalningen tills dess att säljaren fullgör sin del av prestationen, vilket kan fungera som påtryckningsmedel för att säljaren ska fullgöra sin prestation.

Fullgörelse

Köparen har rätt att kräva att få leverans och att köpet då fullgörs. Köparen kan alltså kräva att säljaren fullgör den avtalade prestationen, 12 § KköpL.

Häva köpet

Köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen, 13 § första stycket KköpL. Vad som är av väsentlig betydelse får avgöras i varje enskilt fall. I det fall säljaren meddelar att tröjan inte kan levereras har du också rätt att häva köpet, 13 § första stycket KköpL.

Du kan också häva köpet om du först begär att säljaren fullgör köpet inom en bestämd tilläggstid som inte är oskäligt kort och säljaren inte avlämnar soffan inom den givna tiden, 13 § andra stycket KköpL. Anser säljaren att tilläggstiden är för kort måste säljaren meddela detta.

Vad gäller i ditt fall

Utifrån det du beskriver är det inte självklart att du som konsument har rätt att häva köpet i dagsläget. Eftersom det inte framgår vilket datum leveransen ska ske, ska en skälighetsbedömning göras. Chansen finns dock att säljaren ändå går med på att häva köpet för att göra dig som kund nöjd. Jag föreslår därför att du kontaktar säljaren!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?