Vilka påföljder har man som köpare rätt till vid fel i vara enligt köplagen?

2019-08-27 i Köplagen
FRÅGA
Hej, i december 2017 köpte jag av en stor elektronikkedja en arbetsdator av märket Asus till mitt spanska bolag då jag numer är bosatt i Spanien. Tangentbordet har nu svällt så mycket att datorn är oanvändbar. Affären vill skicka in datorn till Asus för kontroll, men eftersom jag enbart arbetar med möten via Skype blir det en ohållbar arbetssituation för mig. Vad har jag för rättigheter enligt köplagen? Kan jag häva köpet, begära en ersättningsdator eller kräva en "lånedator" under tiden min är under kontroll hos Asus?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver är det köplagen (KöpL) som är tillämplig eftersom du köpt datorn för ditt företags räkning av ett annat företag (1 § och 4 § KöpL). Det är även möjligt att det är den internationella köplagen (CISG) som ska tillämpas, men eftersom du skriver köplagen kommer jag utgå ifrån den och endast ge en kort redogörelse för CISG. Eftersom datorn inte fungerar som den ska är den felaktig (17 § tredje stycket KöpL).

Påföljder vid fel i vara

Då datorn är felaktig har du som köpare rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet, samt kräva skadestånd (30 § KöpL). För att få åberopa att en vara är felaktig måste du reklamera inom skälig tid (32 § KöpL). Eftersom du skriver att affären vill skicka in datorn på kontroll tolkar jag det som att du reklamerat den i tid och att det inte är något problem.

Säljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet på varan, alltså laga din dator. Och om det inte går får säljaren företa omleverans (34 § KöpL). Säljaren har alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans om det ska ske utan väsentlig olägenhet för köparen (36 § KöpL). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid har köparen rätt att kräva prisavdrag eller hävning (37 § KöpL).

Vad innebär väsentlig olägenhet?

Detta är ett begrepp som inte är jättelätt att förstå. Det måste avgöras utifrån omständigheterna i det specifika fallet. Säljaren har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan väsentlig olägenhet för dig som köpare. Om det är en väsentlig olägenhet beror på hur din verksamhet påverkas. Om din verksamhet t.ex. helt stannar av eller att din relation till kunder påverkas negativt av att du inte kan använda datorn kan det tala för att det skulle vara en väsentlig olägenhet att avhjälpa eller leverera en ny dator, om det inte kan ske direkt. Huruvida det är en väsentlig olägenhet påverkas såklart också av om du t.ex. erbjuds en ersättningsdator att använda medan din dator repareras. Detta är inget du har rätt till enligt köplagen, men att föreslå det till säljaren är såklart en bra idé eftersom denne då kan ha längre tid på sig att avhjälpa felet på din dator. Du skriver att du enbart arbetar med möten via Skype, vilket jag tolkar som att det skulle kunna vara en väsentlig olägenhet för dig att inte ha en fungerande dator.

Om det är möjligt kanske den bästa lösningen vore en omleverans, alltså att du får en ny dator och skickar tillbaka den trasiga. Om företaget inte kan erbjuda detta tycker jag att du bör be om en ersättningsdator under tiden din repareras. Om du inte kan låna en dator under tiden låter det som att det vore en väsentlig olägenhet för dig att låta säljaren avhjälpa felet. Då skulle du kunna ha rätt till att kräva prisavdrag eller häva köpet.

När har man rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet?

Som nämnt tidigare har köparen rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga (37 § KöpL). Köparen har rätt att häva ett köp på grund av att varan är felaktig om felet är av väsentlig betydelse och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § KöpL). Att felet är av väsentlig betydelse är rätt uppenbart eftersom du skriver att datorn är oanvändbar. Detta är också något som säljer borde insett eftersom antagligen ingen skulle vilja köpa en dator som är oanvändbar. För att ha rätt att häva köpet måste du meddela säljaren detta inom skälig tid (39 § andra stycket KöpL).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det låter som att det skulle vara en väsentlig olägenhet för dig att skicka iväg datorn för att säljaren ska kunna avhjälpa felet. Den bästa lösningen hade antagligen varit en omleverans. Även om du inte har en lagstadgat rätt att kräva en ersättningsdator är det en bra idé att göra det eftersom det ger säljaren längre tid att kunna avhjälpa felet. Om det varken går att avhjälpa felet eller leverera en ny dator till dig borde du kunna häva köpet eftersom felet är av väsentlig betydelse för dig.

Vad hade gällt om man tillämpar CISG?

Internationella köplagen, eller CISG som den kallas (vilket är en förkortning för United Nations Conventin on Contracts for the International Sale of Goods), är en konvention som ratificerats av Sverige och många andra stater. CISG gäller som lag i Sverige och ska tillämpas vid köp av varor mellan parter som har sina affärsställen i olika stater (artikel 1.1 CISG). CISG skiljer sig från den svenska köplagen inom vissa områden, men det mesta som är annorlunda är inte relevant för din situation.

Bedömningen för när en vara är felaktig ser i princip likadan ut i CISG som i den svenska köplagen (artikel 35 CISG). Detsamma gäller för bestämmelserna om reklamation (artikel 39 CISG). Även bestämmelserna om påföljder vid fel i vara ser i princip likadana ut och många av begreppen som används är desamma, vilket borde innebära att svaret på din fråga inte blir annorlunda om man istället skulle tillämpa CISG (artikel 46–50 CISG).

Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Du måste dock komma ihåg att detta är frågor som ska bedömas utifrån det enskilda fallet, vilket är svårt för mig att göra då jag inte känner till exakt alla omständigheter. Jag har svarat så gott jag kan utifrån de omständigheter du skrivit.

Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1442)
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport
2021-11-30 Uteblivna fälgar vid köp av bil m.m.
2021-11-29 Kan jag kräva att säljaren står för reparationen av en begagnad bil?

Alla besvarade frågor (97615)