Vilka uppgifter behöver jag lämna för att begära ut en tingsrättsdom?

2020-05-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejJag undrar vilka uppgifter man måste lämna för att få ut ett tingsrättsbeslut?Räcker det med person nummer , namn, och vilket år det gällerDet gäller år 2012 eller 2013. Är det för långt tillbaka
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med tingsrättsbeslut utgår jag från att du menar en dom meddelad av tingsrätten.

Vilka uppgifter behöver jag lämna för att begära ut en tingsrättsdom?

Om du vill begära ut en dom ska du vända dig till den tingsrätt som har dömt i målet. För att begära ut domar som meddelades innan 1 januari 2015 så behöver du skicka ett mejl till tingsrätten. Varje tingsrätts mejladress hittar du på respektive tingsrätts hemsida. På vissa tingsrätters hemsidor finns även färdiga formulär att fylla i för att begära ut domar.

I mejlet alternativt i det färdiga formuläret behöver du ange målnumret. Men vet du inte målnumret kan du ange en parts personnummer eller organisationsnummer, namn och tid för avgörandet. Vet du inte exakt tid för avgörandet kan du ange en ungefärlig tid. Det kan också hjälpa att beskriva vad målet handlade om.

Det är därför möjligt att begära ut en dom från år 2012/2013 och ange personnummer och namn. Men det hjälper om du anger så många uppgifter du kan. Mer information kan du hitta på Sveriges Domstolars hemsida, se länken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?