Vilka uppgifter måste jag ange vid ansökan om A-kassa och får jag nämna lön från sekretessbelagt anställningsavtal?

2018-03-28 i A-kassan
FRÅGA
HejI överenskommelsen mellan mig och företaget står så här i en punkt:"Parterna förbinder sig att inte till någon annan avslöja innehållet i denna överenskommelse eller de diskussioner eller förhållanden som föregått densamma, såvida inte tvingande lag eller börsregler ålägger dem annat eller detta är nödvändigt för att tillvarata någondera partens rättigheter enligt överenskommelsen."I ansökan till A-kassan måste jag ange om jag får avgångsvederlag eller ej.Vad gäller? Är jag tvingad att avslöja innehållet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lönen omfattas förmodligen inte av anställningsavtalets sekretess. Löneuppgifter är nämligen offentliga såtillvida att sista sidan i en persons deklaration är offentlig. Det skulle även vara att dra det för långt, såtillvida att det får anses försvårande, om en persons löneuppgifter omfattas av sekretess. Du kan avslöja innehållet. Du måste även redogöra för din inkomst när du söker arbetslöshetsersättning (47 § lag om arbetslöshetsförsäkring).

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom A-kassan (44)
2020-12-09 Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?
2020-12-06 Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?
2020-12-01 Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?
2020-11-30 Inte nöjd med beslut om A-kassa, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93062)