Vilken lag ska vi hänvisa till vid köp av tjänst mellan likställda parter?

2021-06-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, vi är en medlemsorganisation i en bransch och ska annordna en konferens. Deltagarna är personer från olika företag i branschen. Vi har skrivit ihop villkor som gäller för deltagaravgiften ("biljetten") som man erlägger för att delta. Vi har utgått ifrån Köplagen men fick veta att den gäller för köp av saker (lösöre), men inte för tjänster, vilket en konferens är.På ett annat ställe fick vi veta att konsumenttjänstlagen som vi trodde skulle gälla inte gäller när en företagare köper tjänster av ett annat företag. Vår förening anser vi är ett företag och de som deltar i konferensen är alla anställda på företag som betalar avgiften.Vilken lag ska vi hänvisa till i våra villkor för köp av "biljett" till konferensen? I våra villkor står nu så här: Köpvillkor (konferensen) 1. Allmänna villkor Då evenemanget riktar sig till företag tillämpar [vi] köplagen vid anmälan till [konferensen]. Hur borde det stå så att det blir rätt?
SVAR

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Det låter som att ni tänkt rätt, och att varken köplagen eller konsumenttjänstlagen enligt sina tillämplighetsbestämmelser är tillämplig på er situation.

En stark utgångspunkt inom svensk avtalsrätt är avtalsfriheten, vilket innebär att de avtalsslutande parterna själva får komma överens om vilka villkor som ska gälla mellan dem. Ett av de främsta undantagen från detta är situationen där lagen anger att dess bestämmelser är tvingande och inte får avtalas bort, vilket exempelvis kan vara fallet där en av parterna typiskt har en svagare position och därför skyddas av lagen, såsom en konsument jämfört med en näringsidkare. Något sådant förhållande tycks inte vara aktuellt i ert fall, och ni kan då fritt bestämma vilka villkor som ska gälla. Även om köplagen enligt lagens egna bestämmelser inte blir tillämplig, kan ni alltså i avtalet ange att dess bestämmelser ska tillämpas på avtalet i tillämpliga delar.

Det ni bör uppmärksamma är att köplagen inte i sin helhet skulle gå att tillämpa på ert avtal, eftersom det rör sig om köp av tjänst istället för lösa saker, precis som ni skriver. Exempelvis reglerar köplagen varans överlämnande, istället för utförande av tjänst. Ett alternativ är att välja konsumenttjänstlagens regler istället. En betydande del av den lagens regler syftar emellertid till att skydda den svagare parten, vilka ni troligen skulle vilja välja bort (exempelvis utrymmet för avbeställning).

Sammanfattningsvis finns tyvärr ingen lag som specifikt reglerar för köp av tjänst mellan likställda parter, så för att vara säker på att en fråga inte lämnas oreglerad eller oklar behöver ni se över vilka delar av lagen (köplagen eller konsumenttjänstlagen) ni vill tillämpa, och eventuellt formulera avtalsvillkor för eventuella luckor som kan uppstå eftersom lagen inte kan/bör tillämpas i sin helhet. Ni kan om ni vill ha hjälp med att formulera avtalsvillkoren vända er till Lawlines juristbyrå.

Lycka till, och om ni har fler funderingar så är ni varmt välkomna att återkomma med en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Hanna Palmkvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (906)
2021-08-03 Gäller distansköpslagens ångerrätt för specialtillverkade varor?
2021-08-03 Kan jag returnera felfri vara?
2021-08-02 Vem ska bevisa att betalning har skett, kontant betalning?
2021-07-31 Vem står för returkostnad vid utnyttjande av ångerrätt via Distansavtalslagen?

Alla besvarade frågor (94603)