Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?

2021-09-16 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Jag undrar om regeln nedan gäller även värdering av bostad?"Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållanden den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten:"Tacksam för återkoppling.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som ingår i en bodelning

Om ni inte har något äktenskapsförord ska en bodelning ske enligt likadelningsprincipen, vilket innebär att allt ni äger med avdrag för skulder ska läggas ihop och delas lika mellan er, se 11 kap 3 § äktenskapsbalken. Alla era tillgångar är gemensamma och kallas giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken.

Bodelningen

När ni gör en bouppteckning, det vill säga en förteckning på alla tillgångar som ni har, ska ni precis som du skriver ta utgångspunkt från det datum då talan om äktenskapsskillnad väcktes, även kallad den kritiska tidpunkten, se 9 kap 2 § äktenskapsbalken.

Tidpunkt för värdering

Det finns ingen lagstadgad regel för vilken tidpunkt som gäller för värdering. Frågan har i stället lämnats till rättstillämpningen. En bodelning syftar till att ske så snart efter äktenskapets upplösande som möjligt. Många gånger dröjer det lång tid mellan en äktenskapsskillnad och det att en bodelning genomförs. Det kan ge anledning att göra en ny värdering av det som ingår i bodelningsavtalet om det finns en tidigare bouppteckning.

Det kan vara komplicerat att värdera exempelvis en fastighets marknadsvärde till den kritiska tidpunkten om det har gått alldeles för lång tid från äktenskapet upplöstes och bodelningen sker.

I tidigare rättsfall har det i stället fastställts att utgångspunkten för värderingen ska ske så nära bodelningsdagen som möjligt, det vill säga när det är dags att dela upp egendomen. Det har även fastställts att avdrag för vinstskatten och försäljningskostnader ska göras.

Sammanfattning

En bodelning ska ske i samband med att äktenskapet upplöses. I det fallet är det precis som du skriver, att utgångspunkten för värderingen av giftorättsgodset ska ske från det datum den kritiska tidpunkten inträffade (Då talan om äktenskapsskillnad väcktes). Om ni redan har upplöst äktenskapet men inte genomfört någon bodelning ska ni i stället värdera bostaden till det marknadsvärde som ligger så nära bodelningsdagen som möjligt. Om ni behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal är ni varmt välkomna att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2901)
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap

Alla besvarade frågor (96500)