Vilket ansvar har en bolagsman som avgått?

2018-12-22 i Bolag
FRÅGA
Hej!Kan en handelsbolags delägare som har redan gått ut från det HBt få ett personligt ansvar vid bolagets konkurs? Delägaren gick ut från bolaget i oktober och bolaget förmodligen ska gå i konkurs i december/januari? Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om handelsbolag hittar vi i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (BL)

En bolagsman som avgår har fortsatt ansvar för de förbindelser som uppkommit dessförinnan (se 2 kap. 22 § BL). Detta ansvar preskriberas senast fem år efter att bolagsmannens avgång registrerats i handelsregistret, om inte preskriptionen mot bolagsmannen avbryts innan (Se 2 kap. 22 a § BL). För bolagsmannen i frågan som avgått i oktober innebär detta att denne vid en eventuell konkurs i december/januari kommer ha ansvar för de skulder som uppkommit innan oktober men inte för de som hänför sig till förbindelser efter den tiden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (623)
2020-02-27 Vad krävs för att säga upp ett aktieägaravtal?
2020-02-27 Uteslutande av styrelseledamot i ett aktiebolag
2020-02-25 Överlåtelse av andel i ett handelsbolag
2020-02-23 Kan man starta ett AB om man har betalningsanmärkningar??

Alla besvarade frågor (77454)