Vilket brott begår en lärare som erbjuder sin elev högre betyg i utbyte mot sex?

FRÅGA
Hej vad gör den här mannen för brott? Mannen är lärare och har erbjudit sin elev 17 år högre betyg om de har sex
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En lärare som erbjuder sin elev högre betyg i utbyte mot sex kan dömas för våldtäkt. Enligt 6 kap. 1 § p 3. Döms den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. En person kan aldrig anses delta frivilligt om gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen. En elev anses stå i beroendeställning till sin lärare. En bedömning görs dock alltid i det enskilda fallet och i slutändan är det alltid upp till domstolen.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen så ska vi återigen försöka besvara din fråga!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (393)
2021-04-13 Ändringsfrekvens av brottmål i hovrätten
2021-04-12 Vad händer när annan person betalar för sexuell tjänst?
2021-04-12 Vad innebär medhjälp till våldtäkt och medgärningsmannaskap vid våldtäkt?
2021-04-03 Olagligt att ställa sexuella frågor till omyndig?

Alla besvarade frågor (91196)