Vill att mina barnbarn ärver mig, men hur reglerar jag mina barns rätt till laglott i testamentet?

2021-08-30 i Laglott
FRÅGA
Jag har tre döttrar. En har ett barn, en har två barn och en har tre barn. Jag skulle vilja att mina sex barnbarn får ärva mig, men vet att mina barn har rätt till sin laglott. Hur kan jag formulera detta i mitt testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom testamentet kan man uppnå en reglering av efterarvsrätt som liknar den i 3 kapitlet Ärvdabalken (ÄB) och utmärkande för testamente är just det breda utrymmet att reglera i princip vad man önskar. Det finns således inget hinder för dig att i ditt testamente reglera att ditt kvarlåtenskap ska tillfalla dina sex barnbarn.

Precis som du indirekt framför går det ej att göra bröstarvingar helt arvlösa eftersom de alltid har rätt att få ut sin laglott, oberoende av vad testamentet anger. Laglotten utgör hälften av arvslotten, 7 kap. 1§ ÄB. Detta innebär att det inte finns något behov av att uttryckligen formulera detta i ditt testamente, utan denna rätt följer redan av lagen.

Sammanfattning: Du behöver inte reglera dina barns rätt till laglott i det testamente du väljer att upprätta utan detta kommer gälla oavsett vad testamentet stadgar. Således kan du formulera dig i stil med att dina barnbarn ska ärva dig efter din bortgång.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?