Vittna som tidigare misstänkt i brottmål

2019-04-03 i Vittna
FRÅGA
Hej!För ett år sedan var jag på polisförhör, där jag fick reda på att jag var skäligen misstänkt för ett brott. En sk vän hade angett mig. Vet till viss del att hen har delaktighet i brottet men angett mig för att slippa ta straffet helt eller delvis.Då jag inte begått brottet och inget uppsåt eller bevis som styrkte detta finns så avskrevs jag från utredningen.Nu är jag kallad som vittne. Jag ska alltså vittna i samma mål som jag tidigare varit skäligen misstänkt för.Vad gör jag nu? Bör jag ta kontakt med min advokat som jag hade under förundersökningen?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så är du inte misstänkt för något brott i nuläget men har nu blivit kallad som vittne till en rättegång för samma brott som du tidigare var misstänkt för.

Bestämmelser om vittnen i rättegång finns i 36 kapitlet i Rättegångsbalken (RB.) Enligt kapitlets första paragraf får alla som inte är part i målet höras som vittne. Part är den som är åtalad eller målsägande (offer) för brottet. Gällande brottmål finns det dessutom lite mer regler, bland annat att den som åtalats för medverkan eller är skäligen misstänkt inte får kallas som vittne (här.) Du skriver dock att du inte längre är misstänkt och jag förstår det som att du heller aldrig blev åtalat. Det finns därför inget hinder för domstolen att kalla dig som vittne.

Eftersom vi har vittnesplikt i Sverige är det viktigt att du går till domstolen för att vittna. Om du inte gör detta riskerar du enligt 36 kap 7 § RB att behöva betala ett vite (här.) Innan du vittnar kommer du få avlägga en ed där du lovar att tala sanning, vilket följer av 36 kap 11 § RB (här.) När du har blivit kallad som vittne behöver du ingen advokat eftersom du inte är misstänkt för något brott.

Som vittne är det din uppgift att svara på frågor så gott du kan för brottet ska kunna utredas så noga som möjligt. Enligt 36 kap 6 § RB får du dock vägra att uttala dig om sådant som skulle innebära att du avslöjar att du eller någon närstående till dig har begått en brottslig handling (här.) Du behöver alltså inte oroa dig för att du kommer tvingas säga någonting som kan vara till nackdel för dig själv i utredningen. Om du får en fråga som du inte vill svara på av denna anledning är det viktigt att du förklarar detta och att du inte ljuger eller försöker undvika frågan på något annat sätt.

På hemsidan för Sveriges domstolar finns mer information om vad som gäller när man kallas som vittne till en rättegång (här.)

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga och du är varmt välkommen att höra av dig igen om du undrar något mer!

Vänligen,

Emmy Rosendahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (198)
2021-01-17 Trovärdigheten hos ett vittne
2021-01-13 Är jag skyldig att vittna mot mitt syskon?
2020-12-31 Får man åberopa karaktärsvittne i brottmål, och vad gäller i så fall?
2020-12-31 Får vittnen begäras på belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88214)