Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

2021-10-18 i Testamente
FRÅGA
Hej på Er,Om ett testament skrivet under av personen som önskar så som det står i testamentet men vittnen & de som skall skriva under det inte är alla på samma plats?Hur är det lagligt i detta fall?
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Det finns vissa formkrav för att ett testamente ska vara giltig (10 kap. 1 § ärvdabalken). Dessa är:

1. Upprättas skriftligen

2. Två vittnen som närvarar samtidigt då det upprättas.

Eftersom det i ditt fall verkar som att bägge vittnena inte har närvarat samtidigt när testamentet är upprättat, så är inte formkraven för att det ska vara giltigt uppfyllt. Eftersom formkraven inte är uppfyllda så är testamentet inte giltigt. Är det möjligt skulle jag rekommendera att personen i fråga upprättar ett nytt skriftligt testamente och att bägge vittnena är närvarande samtidigt.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Är det något ytterligare du funderar på är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2974)
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente
2021-11-29 Kan man klandra ett testamente om testatorn lider av demens?
2021-11-29 Möjligheten att vara testamentsvittne med demens
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?

Alla besvarade frågor (97437)