Vittnesskyldighet för 17-åring

2018-11-20 i Vittna
FRÅGA
Hej.Min dotter är 17 år, fyller 18 den 17 dec.Hon kommer att kallas som vittne av sin pojkväns advokat nu i november. Första hyvudförhandling en är redan på fredag den 23 nov 2018.Är hon tvungen att vittna?. Begår hon något brott i att vägra, även om det är till pojkvännens fördel? Tänker att hon kanske blir grillad av åklagaren. Är hon tvungen att vittna under ed?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om vittnen hittar vi i Rättegångsbalken (RB).

I 36 kap. 1 § RB anges att varje person som inte är part i målet får höras som vittne, med undantag för målsägande som oavsett om denne för talan eller ej inte får vittna. Detta innebär att en person som inte är part i målet i regel har en vittnesskyldighet och därmed ska vittna i rätten under ed. Enligt 36 kap. 4 § RB kan rätten befria personer under 15 år från vittnesskyldigheten och i 36 kap. 13 § RB anges att även om rätten skulle besluta att en person under 15 år ska vittna så får denne inte göra det under ed. I 36 kap. 3 § RB anges hur personer som är gifta eller på liknande sätt närstående med part i målet inte är skyldig att vittna och även här undantas dessa från skyldigheten att avlägga ed om de väljer att vittna (se 36 kap. 13 § RB). Med närstående avses t.ex. att personerna är eller varit sambor eller att de haft en fast parrelation med en praktisk och känslomässig bindning av en inte obetydlig varaktighet som därmed kan jämställas med ett samboförhållande.

Det kan därmed konstateras att din dotter med hänsyn till sin ålder inte kan undantas vittnesskyldigheten och inte heller skyldigheten att avlägga ed. Frågan om hon är skyldig att vittna under ed torde därigenom bero på om rätten i detta fall anser att deras relation gör att hon är att betrakta som närstående och därigenom undantas vittnesskyldigheten samt kan välja att vittna men inte under ed.

Om en person som blivit kallad för att vittna väljer att utebli kan rätten i vissa fall besluta om hämtning av personen (se 36 kap. 20 § RB) eller att personen blir skyldig att betala vite (se 36 kap. 7 § RB). I de fall rätten beslutat att vite ska betalas ut och vittnet ändå väljer att inte uppfylla vittnesskyldigheten kan det beslutas om att häkta personen (se 36 kap. 21 § RB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (198)
2021-01-17 Trovärdigheten hos ett vittne
2021-01-13 Är jag skyldig att vittna mot mitt syskon?
2020-12-31 Får man åberopa karaktärsvittne i brottmål, och vad gäller i så fall?
2020-12-31 Får vittnen begäras på belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88465)