Oseriösa hantverkare kan lägga beslag på ditt ROT-avdragHur skulle du reagera om du helt utan förvarning fick en faktura från ett inkassobolag på drygt 20 000 kr med krav om omedelbar betalning? Panik? Stress? Ilska? Hopplöshet? Detta var något som en av våra klienter, vi kan kalla henne Aisha, råkade ut för. Här berättar vi om hur Lawline hjälpte henne att slippa betala för att en oseriös hantverkare slarvat med ROT-avdraget.

Att ha ett nytt, modernt och funktionellt kök är något som många vanliga människor drömmer om. Men att ta sig an projektet kräver omfattande planering, arbete och pengar. Detta gällde även för Aisha. Hon hade planerat och sparat i flera år och under våren 2014 skred hon till verket och anlitade en hantverkare som skulle se till att hennes nya köksdröm blev verklighet.

Innan hantverkaren anlitades fick Aisha en offert från hantverkaren där det framgick vad som ingick i uppdraget och vad det skulle kosta. Då Aisha hade rätt till ROT-avdrag var priset justerat för detta.

Ganska snart efter att köksrenoveringen påbörjats började Aisha tvivla på hantverkarföretagets kompetens. Detta då montering i flera fall behövde göras om till följd av hantverkarnas felaktiga agerande. Felen korrigerades dock och köket stod, om än något senare än avtalat, klart i början av sommaren. Aisha pustade ut, betalade de sista fakturorna och trodde att hon aldrig skulle behöva ha något med hantverkaren att göra igen. Så blev det inte.

I slutet av sommaren fick hon inom loppet av bara några veckor först ett besked från Skatteverket om att hon inte beviljats ROT-avdrag och en faktura från ett inkassobolag på drygt 20 000 kr. På fakturan uppgavs att beloppet avsåg tjänster utförda av det bolag hon anlitat för köksrenoveringen. Aisha förstod att något inte stod rätt till eftersom hon redan slutbetalat företaget, men visste inte vad hon kunde göra och vilka rättigheter hon hade. En snabb googling senare resulterade i ett besök på lawline.se och en kontakt med en av Lawlines jurister.

Efter att ha satt oss in i ärendet och tagit kontakt med skatteverket framgick det tydligt att Aisha hade utrymme för ROT-avdrag och att den enda anledningen till skatteverkets avslag var att hantverkaren inte skickat in nödvändiga uppgifter (trots påminnelser från Skatteverket). Lägg därtill att hantverkaren i sina fakturor hade en skrivning att det endast var om Aisha lämnat felaktiga uppgifter som lett till avslag av rotavdraget, som hon skulle stå kostnaden.

Efter att ha konstaterat att Aisha alltså inte hade någon skuld i att ROT-avdraget inte beviljats skickade vi ett bestridande av fakturan till inkassobolaget och en juridisk skrivelse till hantverkaren. I skrivelsen påminde vi hantverkaren om att denne själv varit ansvarig för att ansöka om ROT-avdrag åt Aisha, och att det inte fanns rättsligt stöd för att fakturera Aisha för de kostnader som uppkommit till följd av att skatteverket tvingats avslå ansökan till följd av otillräckliga uppgifter.

Efter våra åtgärder tog det inte mer än några dagar innan inkassobolaget hörde av sig och meddelade att fakturan hade stoppats och att Aisha inte behövde betala.

Så vad kan alla renoveringssugna dra för lärdomar av detta? Här kommer tre konkreta tips från oss på Lawline:

  1. Kolla upp hantverkaren innan!
    Kontrollera om han har F-skatt? Be om referenser från tidigare uppdrag.

  2. Skriv ett bra avtal!
    Reglera hur lång tid uppdraget ska ta och vad det ska bestå i, samt vad som ska hända om avtalet inte följs av någon part eller vem som ska bära ansvaret för ROT-avdraget. Vi på Lawline kan givetvis hjälpa dig med avtalet.
  3. Om problem trots allt uppstår – kontakta Lawline!
    Oavsett om det rör sig om att hantverkaren drar ut på tiden, levererar ett dåligt resultat eller tar för mycket betalt är det viktigt att agera i tid och på ett juridiskt korrekt sätt. Ett felsteg i början av processen kan lätt bli kostsam i förlängningen. Det är oftast värt att kriga lite när du har blivit felaktigt behandlad, sällan kommer motparten att självmant gå dig till mötes, även om du har rätt i juridisk mening.


2015-03-25 12:44
Pontus NybergKommentera