Svårt som konsument att förstå och jämföra juridiska tjänsterKonsumentverket släppte nyligen Konsumentrapporten 2015 där konsumentmarknaden analyseras. Bl.a. listar Konsumentverket de topp tio mest problematiska marknaderna för konsumenter. Juridiska tjänster hamnade på en fjärdeplacering och blev föremål för en djupare analys. Enligt rapporten upplever kunderna att juridiska tjänster har mycket bristfällig prisinformation, att det är svårt att hitta oberoende information kring juridik och att jurister är dåliga på att kommunicera med sina klienter. Vidare är förutsättningarna att jämföra olika utförare av dessa tjänster sämst av alla de 45 marknader som Konsumentverket undersökt. Lawlinebarometern, vår egen undersökning av juristmarknaden tidigare i år, kom fram till ungefär samma dystra resultat.

Jag tänkte ge några reflektioner kring utfallet i Konsumentverkets rapport och hur det har kunnat bli på detta sätt.

Till att börja med är juridik ett svårt ämne. Det räcker att slå upp lagboken så förstår man. Juridiken reglerar människor och företags vardagliga och påtagligt verkliga händelser. Men det juridiska regelverket som borde vara våra handfasta manual i tillvaron är istället teoretiskt, ålderdomligt och svårförståeligt. Detta är naturligtvis tur för alla verksamma jurister som tjänar pengar på att tyda lagen åt alla de som inte förstår. De som inte förstår ökar även i antal då världen har blivit allt mer komplex och juridiken med den. Vi jurister med vårt kunskapsmonopol, får därmed en allt viktigare samhällsfunktion.

Juristbranschens stora problem är att den inte riktigt har hängt med i den samhällsutvecklingen som skett. Arbetssätt och betalmodeller hos advokat- och juristbyråer har sett i princip likadan ut de senaste hundra åren. Med en gammaldags partnerstruktur och betalmodell ligger fokus på att fakturera så många timmar som möjligt mot kunderna snarare än att utveckla och effektivisera verksamheterna. Som kund måste du acceptera att ditt uppdrag kommer att debiteras fritt av juristen/advokaten som utför arbetet och till en timkostnad normalt i storleksordningen mellan 2000–4000 kr/tim. Vad kostnaden verkligen blir får du som regel veta först när fakturan dimper ner i brevlådan.

Juristernas kunskap anses vara värdet i verksamheten och incitamentet att sprida och publicera denna är naturligtvis låg. För konsumenterna blir effekten att juridiken blir otillgänglig jämfört med andra kunskapsområden och branscher och väldigt lite konkret juridisk rådgivning finns att hitta t.ex. på webben. Myndigheter som annars skulle kunna vara bra kunskapsspridare, är av objektivitetsprincipen förhindrade att lämna annat än mycket generella upplysningar.

Sammantaget har detta lett till att gapet mellan allmänhetens efterfrågan och utbudet av juridisk rådgivning har växt sig allt större. Många människor har idag så dålig koll på juridik att de inte ens är medvetna om att de har ett behov av att anlita en jurist. Istället för att säkra upp sin livssituation juridiskt tar man många gånger en omedveten risk att i ett senare skede hamna i en juridisk tvist som kan bli mycket kostsam. På Lawline ser vi hundratals sådana exempel varje månad. Människor blir av med hem och hus för att de missat att skriva samboavtal, barn missar sina arv pga. av att frånvaron av testamenten, företagare hamnar i kostsamma tvister med sina leverantörer pga. av otydliga avtal, husägare står med halvfärdiga byggen och renoveringar pga. av oklara beställningar och oseriösa byggentreprenörer. Listan kan göras lång.

Bland de människor som faktiskt har ekonomi och tillräcklig kunskap för att ta hjälp av en jurist är advokatbranschens slutenhet ett stort problem redan vid valet av leverantör. Bristen på digital närvaro och oberoende jämförelser mellan olika etablerade byråer gör att konsumenternas val av leverantör blir mer eller mindre slumpmässigt. Tyvärr innebär detta att fältet lämnas öppet för flera oseriösa aktörer som har lärt sig hur man marknadsför sig digitalt och hamnar högt upp bland Googles sökresultat. Ett exempel på detta som jag såg häromdagen är ett plagiat av Lawline som ett typiskt blufföretag lagt upp, www.juristfrågor.com. Syftet är uppenbart att tjäna pengar på att lura människor genom renommésnyltning från Lawline.

Hur kan man då förenkla försäljning och utförande av juridiska tjänster och bli mer transparent? Detta har Lawline arbetat med sedan starten för 10 år sedan. Det är egentligen inte raketforskning och Lawline har löst det genom att bjuda på juridisk inledande rådgivning genom talangfulla studenter. På så vis kan människor själva bilda sig en uppfattning om de ens behöver vidare juridisk rådgivning samt om vi är en trovärdig leverantör att även köpa juridik från. Vi har lagt ner mycket energi på att skapa enkla webbaserade tjänster där priset alltid framgår innan köpet. Nyligen lanserade vi en ny sida som är ännu enklare att använda och med ett breddat erbjudande, där du även kan välja till en halvtimmes telefonrådgivning för endast 300 kr, när du beställer en juridisk utredning från oss. Vi har även lanserat en omdömessida där användare och kunder ger oss feedback och ökad dialog kring våra tjänster. Resultatet från alla underbara Lawline-användare har inte låtit vänta på sig – på kort tid har vi fått in nästan 100 omdömen med ett genomsnittsbetyg på 4,6 av 5. Vi känner oss stärkta att vi är på rätt väg inom den nya juridikmarknaden och kommer arbeta stenhårt framöver med att utveckla oss att bli ännu bättre. Juridik ska inte behöva vara krångligt och svårt.

Har ni synpunkter på vår sajt eller våra tjänster får ni mer än gärna skicka ett mail till info@lawline.se.

Ha en fortsatt fin sensommar!


2015-08-09 00:15
Kommentera