Rättsskydd och rättshjälp - vad är skillnaden och vad bör jag stämma av med mitt försäkringsbolag?Det blir ofta bråttom. Det är inte lätt att vara förberedd på allt. Något de flesta ändå är förberedda på och villiga att betala för, i förebyggande syfte, är försäkringar avsedda att skydda hem och familj när olyckan är framme.

Nästan alla i Sverige har en hemförsäkring. Vilket skydd hemförsäkringen ger är olika och varierar från försäkringsbolag till försäkringsbolag. I standardskyddet ingår oftast ett rättsskydd, ett försäkringsmoment som sällan uppmärksammas.


Med ett rättsskydd i din hemförsäkring kan du får ersättning för kostnader du haft hos ditt juridiska ombud och din motparts rättegångskostnader ifall du förlorar tvisten

Tanken "det händer aldrig mig" är vanlig. Det kan vara en av anledningarna till varför gemene man är dåligt informerade om skyddets innebörd. Vi är mer intresserade av hur stor självrisk vår drulleförsäkring har, reseförsäkringen vidd och hur hög månadspremie respektive hemförsäkringsbolag kräver.

Att din hemförsäkring inkluderar ett rättsskydd innebär att du ska få ersättning från försäkringsbolaget för kostnader du haft hos ett juridiskt ombud tiden efter att du hamnat i en tvist. Skulle din tvist dras inför rätta och du förlorar i domstol ersätter försäkringsbolaget i regel även motpartens rättegångskostnader. För att motpartens rättegångskostnader ska ersättas måste du först ha försökt få ersättning av motparten. Det är endast om motparten inte kan betala och du inte frivilligt har avstått från att kräva motparten som försäkringsbolaget går in och betalar.

Som jag skrev inledningsvis blir det ofta bråttom. Du kanske köper en begagnad bil, som en månad efter köpet visar sig vara bra mycket mer begagnad än vad säljaren utfäst. Du vill häva köpet men du och säljaren är av olika uppfattning om vad som är överenskommet. Du vill ha hjälp att få tillbaka pengarna du betalat för bilen, i utbyte mot att säljaren får tillbaka sin skrotbil.


Anlita en jurist direkt när tvisten uppstått

De flesta drar sig inför att anlita en jurist så fort en tvist uppstått. Det är dyrt, men bra mycket dyrare blir det om du låter tvisten hänga i luften.

När du kontaktar en jurist kommer juristen fråga dig om du har en hemförsäkring och ifall försäkringen inkluderar ett rättsskyddsmoment. Juristen kommer sedan begära vissa uppgifter av dig för att sedan kunna ansöka om rättsskydd å din vägnar.

Det är bra om du har vissa uppgifter klara vid din första kontakt med juristen. För att en ansökan om rättsskydd ska beviljas av försäkringsbolaget krävs att man med ansökan kan bevisa vissa omständigheter.

Juristen som upprättar ansökan kommer vilja veta:

1. Bakgrunden till tvisten. Det är inte juristen som ansöker om rättsskydd som avgör ifall rättskydd ska beviljas – denna prövning görs ensidigt av försäkringsbolaget. Det är därför viktigt att du kan förklara för juristen bakgrunden till den aktuella situationen. Detta så att juristen enkelt kan argumentera för att ditt fall är en verklig tvist, där ett juridiskt ombud är nödvändigt och där merparten av ombudskostnaderna ska stanna på försäkringsbolaget. Ersättningsmöjligheterna är ofta procentuellt eller beloppsmässigt begränsade. Det är vanligt att försäkringsbolagen t.ex. ersätter ombudskostnader för varje tvist upp till ett maxbelopp eller ersätter 75 % av ombudskostnaderna.

2. När tvisten uppstod. En tvist anses uppstå när du klart bestrider ett krav eller saken dras inför allmän domstol (tingsrätt/hovrätt/Högsta domstolen). Ofta exkluderas tvister som dras inför nämnder (t.ex. hyresnämnden, arrendenämnden osv.) och mål i allmän domstol som kategoriseras som "FT-mål" eller "ärenden". Ett FT-mål är ett mål där beloppet parterna tvistar om understiger ett halvt prisbasbelopp, 23 250 kronor år 2019. Försäkringsbolagen brukar inte heller ersätta ombudskostnader för rådgivning i familjerättsliga tvister för tid innan saken dras inför allmän domstol. Försäkringen gäller i regel inte för brottmål, då får du vid svårare brott istället hjälp av staten och ett målsägandebiträde eller en offentlig försvarare utsedd av domstol.

3. Tvistens värde. Som jag angav i föregående punkt kan försäkringsbolagen neka rättsskydd ifall tvisten rör ett mål om mindre värden d.v.s. upp till en summa om ett halvt prisbasbelopp, 23 250 kronor år 2019.

4. Ditt försäkringsnummer hos ditt försäkringsbolag. Handläggningen hos försäkringsbolaget går fortare och ett rättsskydd kan beviljas snabbare ifall du kan redogöra för ditt försäkringsnummer.

5. Hur länge du varit försäkrad och eventuella andra försäkringar du haft innan. Försäkringsbolagen kräver ofta att du varit försäkrad i en sammanhängande period av två år för att rättsskydd ska beviljas. Du behöver nödvändigtvis inte ha varit försäkrad på ett och samma försäkringsbolag. Huvudsaken är att du inte stått oförsäkrad under tvåårsperioden.

6. Kontaktuppgifter till ditt försäkringsbolag. Många försäkringsbolag har olika kontaktuppgifter beroende vilken typ av försäkring det gäller eller beroende på vilken stad du är bosatt i. Skickas ansökan till rätt enhet från början underlättar det också för att du ska beviljas rättsskydd så snabbt som möjligt.


Alla försäkringsbolag beviljar inte ersättning retroaktivt – ännu ett skäl att kontakta en jurist så fort tvisten uppstått

Det är som sagt försäkringsbolagen som ensidigt avgör ifall du har drabbats av en tvist som omfattas av ditt försäkringsskydd. Vissa försäkringsbolag beviljar dig ersättning för juridiska kostnader du haft från dagen tvisten uppstod medan andra beviljar dig ersättning från dagen ansökan beviljas. Hamnar du i knipa och vill att en jurist omedelbart ska upprätta ett kravbrev eller stämningsansökan är det inte säkert att du får ersättning för dessa kostnader av ditt försäkringsbolag. Juristen kan behöva ta betalt löpande och alla försäkringsbolag ersätter inte kostnader retroaktivt (d.v.s. i efterhand).


Skillnaden mellan rättsskydd och rättshjälp

Begreppen rättsskydd och rättshjälp är lika och lätta att blanda ihop. Rättsskydd är ersättning du kan få från ditt försäkringsbolag för ombudskostnader du haft innan en tvist uppstod och eventuella rättegångskostnader.

Rättshjälp är ersättning som inte utgår från ett försäkringsbolag utan från staten. Staten kan bevilja dig rättshjälp med stöd av rättshjälpslagen (1996:1619). Har du ingen hemförsäkring med rättsskydd eller omfattas din tvist inte av din försäkring kan en jurist/advokat istället för att ansöka om ersättning hos ditt försäkringsbolag ansöka om ersättning hos Rättshjälpsmyndigheten. För dig blir förfarandet hos juristen/advokaten i praktiken nästan detsamma. Juristen/advokaten kommer vilja ha samma uppgifter av dig som vid en ansökan om rättsskydd.

Innan en ansökan om rättshjälp görs ska juristen/advokaten lämna dig en till två timmars juridisk rådgivning. Detta för att se om din situation kan lösas redan efter en sådan konsultation. Denna rådgivning får du i själv betala för (kostnaden kan minskas till hälften om du har en inkomst under 75 000 kronor per år eller ges gratis om du är omyndig och helt saknar tillgångar). Kostnaden är fastställd till 1 725 kronor per timme för år 2019. Att rättshjälp inte söks direkt är för att det tar tid för juristen/advokaten att upprätta en ansökan och det är mycket svårt att beviljas rättshjälp.

I ansökan måste man bevisa att personen som ansöker inte hade haft möjlighet att teckna en försäkring som skulle ha gett klienten rätt till ersättning från försäkringsbolaget. Det är endast personer med mycket dåliga förhållanden som beviljas rättshjälp.


Sammanfattningsvis ska ni anlita en jurist så fort ni hamnat i en tvist! För många tvister kan ni få ersättning ur er vanliga hemförsäkring. Håll koll på vilka tvister som omfattas av just er försäkring och upplys juristen om de punkter jag notat ovan. Vi på Lawline hjälper er gärna att ansöka om rättsskydd när ni anlitar oss.

Må gott!


undertecknat,
Vega Schortz
Jurist på Lawline juristbyrå

2019-03-05 11:28
Vega SchortzKommentera