Slut med oskäliga hyresvillkor - nya regler 1 oktober 2019Den 1 oktober 2019 trädde nya regler i kraft på hyresrättens område. Lagförslagen finns i prop. 2018/19:107 "Åtgärder mot handel med hyreskontrakt".

Sammanfattningsvis innebär några av de nya reglerna:


  • Att det blir svårare att få hyresvärdens tillstånd att hyra ut i andrahand.

  • Rätten att få byta sin hyresrätt till ett annat hyresobjekt villkoras.

  • Att ta betalt för ett andrahandskontrakt eller en överlåtelse av sitt förstahandskontrakt kriminaliseras. Straffet är böter eller fängelse i högst två (2) år, är brottet grovt kan straffet uppgå till fängelse i fyra (4) år.

  • Det sätts ett tak på hur hög hyra man får ta ut vid andrahandsuthyrning och uthyrning till inneboende.

  • Att utan tillåtelse hyra ut sin lägenhet i andrahand och samtidigt ta ut en oskälig hyra kriminaliseras. Straffet är böter eller fängelse i högst två (2) år.

  • Det blir lättare för hyresvärden att omedelbart säga upp en hyresgäst som olovligen hyr ut i andrahand och inte kan visa "giltig ursäkt" för andrahandsupplåtelsen.

  • Hyresgäster som tagit emot ersättning vid upplåtelser av sin hyresrätt eller som själva har betalat för sitt hyreskontrakt kan också sägas upp omedelbart. Hyresvärden har rätt att säga upp sådana hyresgäster inom sex (6) månader från det att värden fått reda på hyreskontraktshandeln, men kan säga upp avtalet så sent som fem (5) år efter det att betalningen för hyreskontraktet lämnades, togs emot eller begärdes.

Känner du igen dig?
Hyr du själv en lägenhet under oskäliga villkor? Eller hyr du ut din lägenhet till ett kanske för högt pris? Har du köpt eller sålt ditt hyreskontrakt? Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand men är osäker på dina rättigheter och möjligheter?

Ställ en Expressfråga eller boka en tid med våra jurister på Juristbyrån så hjälper vi dig!

Allt gott,

2019-10-04 08:02
Vega SchortzKommentera