Missnöjd med Polisens agerande

2021-06-09 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |fest hos ytlig bekant. Hade trevligt. Vet ej varför,men jag o värdinnan son gick ut. Kom två bekanta t värdinnan med en hund. Jag sätter mej på huk för att klappa hunden. Hör backa backa,uppfattar inte vem som ska backa. Därefter får jag spark i ansiktet. Ytterligare många sparkar tills jag får en hård i huvudet o avsvimmar. Vaknar upp, ensam. Mitt fokus är på att värdinnan son som sett allt o lämnat mej. Springer in,där festen pågår som ingenting hänt. Konfronterar sonen. Då flyger hon på mej igen. Skär upp min kind,sparkar otaliga gånger. Värdinnan skriker sluta 2 ggr,varpå hon slutar efter ett tag. Jag går ut. Försöker ringa min sambo som sover. Minns inte nr 112. Hjärnan funkar inte. Efter 1 1,5 tim minns jag nr 112. Polis kommer,men värdinnan tar över o polisen struntar i mej. Ambulans tar med mej då jag måste sy ansiktet. Blir kallad till förhör. Får veta att jag är anklagad . Min advokat fattar ingenting. ,efter hört min beskrivning. Skadad minisk,käke tinnitus mm mm. Ingen undersökning på lasarettet när de sydde kinden.,vilket förvånade min läkare som ansåg skadorna som grov misshandel. De tre som anm mej har en skada ,reva på kinden som de säger jag gjort med fingernaglar, som nagelbitare. Jag anser polisen gjort ett grovt fel. Vad kan jag göra? Är ju jag som blivit misshandlad o polisen har inte ens kollat vad som hände mej. Enbart tagit deras anm. Hur ska jag bemöta detta. Polisen har ju gjort ett stort fel. Tacksam för svar
Elias Kröger |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du är missnöjd över att Polisen inte vidtagit tillräckliga åtgärder och agerat felaktigt genom att bl a inte ha tagit upp en anmälan gällande misshandel av dig. Utifrån informationen du angett är det dock svårt för mig att göra en korrekt bedömning av Polisens agerande i situationen.Om du anser att du har blivit felaktigt behandlad av Polismyndigheten, eller en enskild polis, kan du skicka in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). JO:s uppgift är att genom granskning av myndigheterna se till att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler. Det är alltså möjligt att anmäla Polismyndigheten och enskilda poliser om du tycker att de har gjort någonting fel i sin tjänsteutövning genom t ex felaktig hantering av ett ärende.För att göra en JO-anmälan kan du använda dig av ett formulär på JO:s hemsida.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Vem utövar tillsyn över JO?

2021-02-22 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej !Jag har en fråga ang. JOs verksamhet samt deras sätt att hantera inkommande anmälningar. Jag har under många år hjälp en del personer att göra en anmälan till JO, problemet är fölajnde -oavsett hur och vad det handlat om så brukar det alltid vara beslut som fattat inom 1 vecka elller som max 14 dagar och alltid med samma texter. av det som du beskrivit leder inte till att JO ska granska ...... därmed ingen mer åtgärd från JO. och till sist beslut kan inte överklaga!Så här lyda min frågan. Får JO göra och bestämma precis hur de vill utan någon vidare kontroll??Ser tacksamt emot snabbt återkopplingen
Victoria Ström |Reglering Enligt 13 kap 6 § regeringsformen (1974:152) (RF) är det riksdagen som utser justitieombudsmän, dessa bildar en myndighet under riksdagen, s.k. Riksdagens ombudsmän (JO). JO:s uppgift är att följa riksdagens instruktioner och utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. I vissa fall kan JO även föra talan. Riksdagen får på begäran av konstitutionsutskottet (KU) entlediga en ombudsman som inte har riksdagens förtroende, 13 kap. 4 § Riksdagsordningen (2014:801). Enl. JO:s hemsida inkommer det 9000 anmälningar per år och det är det mellan 5 till 10 % av JO:s anmälningar som leder till kritik och ⅔ av anmälningarna som skrivs av utan att det gör en utredning. Det är jurister på JO som granskar anmälningarna och gör bedömningen om anmälningen ska utredas. Här kan du läsa om vad JO uppger som skäl till att en anmälan inte utreds. Slutsats Det finns alltså ingen som har direkt tillsyn över JO och det finns inte möjlighet att överpröva en JO:s beslut av en annan instans. Den enda möjligheten som finns vad gäller JO:s agerande är alltså att vända sig till KU, som kan få en JO entledigad, dvs. uppsagd från sitt arbete. I praktiken agerar KU dock sällan, vilket innebär att det inte är särskilt troligt att nå framgång ens där. Så svaret på din fråga är alltså i många fall ja, JO kan bestämma vilka anmälningar de väljer att ta upp och det sker utan egentlig kontroll. Här kan du läsa mer om problematiken i en debatt-artikel skriven av en advokat. Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Var anmäler jag en kommunal tjänsteman?

2021-01-19 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hur anmäler jag en kommunal tjänsteman som genom grovt felbeslut orsak orsakat mig stor ekonomisk skada.Vem ska ta emot anmälan?Ansvarig beslutsfattare eller den myndighet där beslutsfattaren tagit sitt beslut?
Erica Lager |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!JO är tillsyns- och granskningsorganJustitieombudsmannen (eller ombudsmännen) har till uppgift att granska bl.a statliga och kommunala myndigheter enligt 2 § lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän. Tillsynen sköts genom att pröva klagomål från allmänheten, men även genom inspektioner efter andra uppmaningar (5 § lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän). Om någon har ett klagomål gällande att den har blivit felaktigt behandlad av en kommunal myndighet eller tjänsteman på en sådan myndighet, är det till JO man ska vända sig. Hur gör jag en anmälan?Ett klagomål ska ske skriftligen och innehålla information om vem/vilken myndighet det gäller, vad som hänt, uppgifter till den som klagar samt om det finns någon aktuell handling bör denna också bifogas (17 § lagen med instruktioner för Riksdagens ombudsmän). På JO:s hemsida Här går att läsa mer om vad en anmälan ska innehålla, vad som INTE går att anmäla, hur det går till och vad man ska tänka på. Där går också att finna blanketter för att fylla i en anmälan. Jag hoppas att detta var ta till hjälp för din fundering. Lycka till! Vänligen,

Hur upprättar jag en JO-anmälan?

2020-09-19 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hur går jag till väga för att jo anmäla poliser?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En JO-anmälan kan göras av den som anser att denne blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller tjänsteman på en myndighet. Eftersom poliser räknas som tjänsteman på en myndighet kan du därmed upprätta en JO-anmälan. Jag länkar (här) JO:s hemsida där det framgår hur du skickar in en anmälan och vad den bör innehålla. Vänligen,

Har man som misstänkt en skyldighet att svara på frågor under ett polisförhör?

2021-04-30 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej, jag vart gripen för misstanke för innehav och ringa narkotika brott, polisen släppte misstanke om innehav. I alla fall jag undrar vad jag har för laglig rätt när det kommer till rätten att inte svara på frågor i ett förhör. Jag försökte samarbeta och svara på deras frågor, när dom frågar om en e-mail så säger jag att jag inte vill ange en e-mail adress. Det va två poliser en som förde förhöret och en annan som satt i rummet intill när förhöret är klart så kommer den andra polisen in i rummet och säger en e-mail adress som tillhör mig mitt svar är "som jag inte har angett till er" och får svar att dom har den i deras system, det visar sig sen att polisen som inte förde förhöret har angett den och skrivit att det ska vara primär kontakt väg, även fast den polis som fört förhöret sagt att jag ska få brev till min folkbokförings adress.Vad kan jag göra åt det? Kan jag Polis anmäla polisen som har angett svar i förhöret på eget bevåg? Det kanske inte låter som ett stort problem, men jag använder den delvis i mitt arbete och har blivit av med en potentiell anställning tack vare att dom har skickat e-mail till den adressen.
Sanna Parkan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är jag skyldig att svara på frågor under ett polisförhör?Du har ingen juridisk skyldighet att svara på frågor under ett polisförhör. Om du anser att polisen gjort någonting olagligt kan du polisanmäla den polisman du anser begått brottet, men jag skulle snarare råda dig att vända dig till Säkerhet- och integritetsskyddsnämnden eller JO. Hur kan jag gå vidare - vart anmäler jag polisen?Mitt främsta råd är att du vänder dig till Riksdagens Ombudsmän (JO) som är tillsynsmyndighet över Polismyndigheten. De granskar myndigheten för att se till att de följt de lagar och regler som gäller. Jag kan inte garantera vilket utfall som blir då jag inte har ingående uppgifter från dig men då det inte finns någon lag som säger att du är skyldig att svara på förhör och det verkar som att polisen försökt pressa fram vad du har för mejladress, och vidare skrivit i dokumenteringen att du angett en sådan men så inte varit fallet, och detta lett till att du förlorat en anställning, så kan det bli ett negativt JO beslut för polismydigheten (Jfr bland annat JO dnr 4222-2016 där Polismyndigheten utan rättsligt stöd tvingat en person att visa ID handling). Notera dock att JO inte kan ändra dokumenteringen hos polismyndigheten utan enbart ge ett beslut som sedan blir vägledande i framtiden. Om du behöver ytterligare hjälpVill du ha ytterligare juridisk hjälp kan du alltid vända dig till info@lawline.se.Hoppas det var svar på din fråga!

Anmälan till JO.

2021-01-31 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Vad kan man göra nära polisen har redigerat ditt förhör? Jag var på förhör och jag bad om att han skulle spela in min röst och att jag skulle godkännas det efteråt. Jag har fått förhöret nu och jag märker att han har skrivit om förhöret och och det har tagits och lagts ord i förhöret? Advokaten gav förslag om att JO anmäla. Vad borde jag göra ? Polisen nekar.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du deltagit i ett polisförhör som du senare märkt har redigerats på så sätt att det klippts, ändrats om m.m., utan din tillåtelse.Utan att veta närmare detaljer om situationen ifråga instämmer jag med det förslag som din advokat givit dig. Det låter som ett bra alternativ att anmäla händelsen till JO då det i sådana fall rör sig om att du har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller tjänsteman på myndighet. Ifall utfallet blir att JO finner att polisen har agerat felaktigt kan hen rikta kritik mot myndigheten, vilket ofta leder till påtryckningar och därefter rättelse och/eller kompensation.Det enklaste sättet att skicka in en JO-anmälan är att fylla in detta webbformulär och svara på däri angivna frågor. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man överklaga ett JO-beslut?

2020-10-27 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej Jag har gjort en anmälan på Kronofogden till Justitieombudsmannen och fått efter flera månade ett svidande svar trotts starka bevis i både text och bild. Hur kan jag besvära mig över det ?
Frida Deivard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga kan besvaras med ett kort svar: Ett beslut av justitieombudsmannen (JO) kan inte överklagas. Därav finns det inte så mycket du kan göra gällande just JO:s beslut. Det ska dock nämnas att JO tar emot över 9000 anmälningar per år. Samtliga anmälningar granskas av sakkunniga jurister och en bedömning görs om anmälan ska utredas eller inte. Endast en tredjedel av anmälningarna utreds, resterande avskrivs. Att en anmälan inte utreds behöver inte betyda att den ansetts obefogad, utan det beror ofta istället på någon av följande saker: - Anmälan gäller något som inte omfattas av JO:s tillsyn. - Anmälan gäller missnöje med en myndighets beslut eller en domstols dom. Beslut och domar kan ofta överklagas till en högre instans och JO:s prövning bör inte ersätta den möjligheten.- Anmälan är opreciserad eller på något annat sätt svår att förstå.- Det finns inte tillräcklig anledning för JO att ta upp ärendet, trots att gällande regler inte har följts i alla delar.- Anmälan gäller händelser eller förhållanden som ligger långt tillbaka i tiden. Sådant som inträffat för mer än två år sedan utreds i princip inte.- Med mera. Se på JO:s webbplats här. Det JO kan göra i de fall där JO anser att myndighet agerat felaktig är att meddela kritik. Kritiken är inte bindande, vilket betyder att myndigheterna inte måste rätta sig efter vad JO uttalat. Detta leder mig in på en fråga till dig. Vad var det du ville uppnå med din JO-anmälan? Av ovan anförda behöver inte avisningen av din anmälan betyda att myndigheten inte gjort fel och du inte haft bra bevis, utan endast att det inte var något av just JO:s intresse. Jag rekommenderar därför att du ställer en ny fråga gällande vad kronofogden har gjort, så kanske vi på Lawline kan hjälpa dig och se om det finns något annat eller något lämpligare att göra i din situation. Hoppas du är nöjd med svaret. Vänligen,

Besöksförbud bibliotek

2020-09-18 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Det finns ett rättsfall om en person som fick besöksförbud på ett bibliotek - eftersom han hade uppträtt störande och hotfullt. Förbudet ogillades. Han hade rätt att besöka biblioteket - trots sitt dåliga uppförande. Jag har försökt att hitta detta rättsfall igen, men nu hittar jag det inte längre. Om jag minns rätt, så finns det med i NJA.
Sazan Anwar |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag hittar dessvärre inget NJA-fall. Däremot fann jag ett beslut justitieombudsmannen (JO) "JO DNR 2795-2007". Omständigheterna i målet stämmer överens med dem du beskriver i frågan. Kan det vara det här målet du söker efter?Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,