Har make rätt till svenskt medborgarskap efter giftermål?

2021-07-21 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag har hört att det ska finnas en gammal lag som säger! Jag är gift med en man från Tunisien vi är gifta över 5 år! jag är svensk medborgare! Den Lagen som jag menar säger så här! att har man vart gift med en som inte är svensk över fem år så har han rätt att få nationalitet
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Får utländsk medborgare svenskt medborgarskap efter giftermål?Som jag tolkar din fråga är din make utländsk medborgare och ni har varit gifta i över fem år. Frågan blir om din man har rätt att få svenskt medborgarskap på grund av att ni har varit gifta i fem år. Regler om svenskt medborgarskap regleras i lagen om svenskt medborgarskap (MedbL). För att få svenskt medborgarskap krävs att man ansöker om ett sådant. Om din man är över 18 år, kan styrka sin identitet, har permanent uppehållstillstånd i Sverige, haft och kan förväntas komma att ha ett skötsamt liv i Sverige och har haft sin hemvist i Sverige sedan fem år tillbaka kan hans ansökan om svenskt medborgarskap beviljas (11 § MedbL). Eftersom din man är gift eller sambo med dig som är en svensk medborgare kan han generellt sätt få en godkänd ansökan efter tre års hemvist i Sverige om äktenskapet har varat i två år (12 § MedbL). Om din man har bott i Sverige i tre år uppfyller han kravet eftersom ni har varit gifta i över två år. Din man kan ansöka om svenskt medborgarskap. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan man vara medborgare i både Sverige och Norge?

2021-05-16 i Migrationsrätt
FRÅGA |Har svenskt medborgarskap sedan födseln. 1952. Bosatt i Norge sedan 1983. Kan jag söka om dubbelt medborgarskap : Sverige- Norge??
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillåter svensk rätt dubbelt medborgarskap?Sedan 1 juli 2001 tillåter svensk lag dubbelt medborgarskap enligt lagen om svenskt medborgarskap. På så vis kan en svensk medborgare ansöka om medborgarskap även i ett annat land utan att behöva avsäga sig sitt svenska medborgarskap. Dock finns det ett antal länder som inte tillåter dubbelt medborgarskap. Alltså har du som svensk medborgare rätt till dubbelt medborgarskap förutsatt att det andra landets lag tillåter dubbelt medborgarskap. Tillåter norsk rätt dubbelt medborgarskap?Från och med den 1 januari 2020 tillåter även Norge dubbelt medborgarskap. Detta innebär att man du inte behöver avsäga dig ditt medborgarskap för att erhålla norskt medborgarskap. Hur kan jag få norskt medborgarskap? Som nordisk medborgare finns det två sätt för dig att få norskt medborgarskap. Antingen genom anmälan eller ansökan. Om du är en nordisk medborgare över 18 år och har varit bosatt i Norge i minst sju år kan du anmäla medborgarskap. Att anmäla medborgarskap är kostnadsfritt. Du kan även ansöka om medborgarskap om du är en nordisk medborgare över 12 år och bott i Norge de senaste två åren räknat från ansökan. I samband med din ansökan om norskt medborgarskap måste du bevisa att du förstår norska. Du måste även visa, genom ett utdrag från straffregistret, att du inte har dömts till straff.Slutsats Sammantaget finns det inget hinder, varken i svensk eller norsk lag, för dig att ansöka om medborgarskap i Norge utan att behöva avsäga dig ditt svenska medborgarskap. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och om du har fler frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att en kosovansk medborgare ska kunna besöka Sverige?

2021-06-27 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min man bor i kosovo och jag hans fru bor i Sverige,jag har besökt honom 2 gånger där han bor,får han lov att besöka mig i Sverige om han har ekonomi att kunna åka tillbaka efter 3 månader?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån din fråga kommer jag att utgå från att din man är medborgare i Kosovo. Ett visum behövs för en person som vill besöka Sverige under en kortare tid och max 90 dagar (2 kap. 3 § utlänningslagen (UtlL)). Om din man skulle vilja stanna längre än så behöver han ansöka om någon sort av uppehållstillstånd, till exempel på grund av arbete eller anknytning till en person i Sverige (2 kap. 5 § UtlL). Kosovo är ett av de länder vars medborgare behöver ha ett visum vid inresa till Sverige. Alltså krävs det att din man har ett visum för inresa i Sverige och han behöver därmed söka ett sådant för att ha möjlighet att besöka dig i Sverige. Här är det viktigt att påpeka att en visumansökan måste göras och beviljas innan han reser in i Sverige. En ansökan kan göras hos en svensk ambassad eller generalkonsulat i det egna landet. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan mitt barn få dubbelt medborgarskap?

2020-09-01 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, Jag är Svensk medborgare och min fru är Azerisk medborgare. Ett gemensamt barn till oss kan den få dubbelt medborgarskap?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler kring medborgarskap går att finna i lagen om svenskt medborgarskap. Det föreligger inget hinder mot att ha dubbla medborgarskap enligt svensk rätt. En svensk medborgare kan därför ansöka om medborgarskap i ett annat land och fortfarande behålla sitt svenska medborgarskap. Hur som helst är det vissa länder som inte tillåter dubbelt medborgarskap. Därför råder jag dig att kontakta den Azerbajdzjanska ambassaden för att veta om landet godtar dubbelt medborgarskap samt få information kring hur ni kan gå tillväga för att åstadkomma det. Hoppas att du fick svar på din fråga och du är varmt välkommen att vända dig till Lawline om du har fler frågor! Med vänliga hälsningar,