Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?

2021-11-14 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, Jag har tidsbegränsad uppehållstillstånd, och fått det 2017.Sedan åkte till mitt land i 2017 för 10 dagar och kommer tillbacka i svergie. Kan jag förlora min uppehållstillstånd??
Victoria |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd så antar jag att du har ett uppehållstillståndskort, då man får detta utfärdat som bevis för sitt uppehållstillstånd. Detta kort används som bevis på att du har uppehållstillstånd men kan inte användas som ID- eller resehandling.När man återvänder till Sverige efter utlandsresan måste man både ha (1) ett giltigt pass och ditt (2) uppehållstillståndskort, se Migrationsverkets hemsida.För att kunna återvända till Sverige måste du alltså kunna visa upp dessa handlingar. Om du saknar uppehållstillståndskortet kommer du inte förlora ditt uppehållstillstånd, men troligen stöta på problem med att återvända till Sverige när du ankommer till flygplatsen. Jag rekommenderar dig att redan nu kontakta Migrationsverket för alternativa lösningar så att du kan återvända; exempelvis skulle du kunna få ditt uppehållstillståndskort skickad till dig.Jag hoppas att din situation löser sig och jag uppmanar dig att kontakta Migrationsverket så fort du kan,Många vänliga hälsningar,

Bostadskravet vid anknytningsuppehållstillstånd

2021-06-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag är svensk medborgare och min sambo är amerikan. Vi har varit sambos nu i 3 år och vill flytta till Sverige. Jag planerar att flytta först och skaffa jobb och lägenhet så han kan söka från usa. Problemet är bostads köer. När min sambo flyttar till sverige vill vi köpa hus men jag kan inte få lån själv, vi kan med två inkomster. Bostads köer är flera år. Mina föräldrar har stuga på tomten de är villiga att hyra ut till mig. Mina föräldrar är bosatta i huset, på samma adress… Uppfyller detta bostadskravet? Ganska galet om jag måste stå i kö i flera år innan han kan ansöka?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du nämner bostadskravet så förutsätter jag att du talar om uppehållsrätt för nära anhöriga till en i Sverige bosatt, se 5 kap. 3 § utlänningslagen. Det framgår enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 9 § att du måste kunna försörja dig själv såväl som utlänningen och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard (det är alltså din försörjning som kontrolleras).Jag vill poängtera att det inte finns ett krav på ett bostadsköp för att kunna uppfylla bostadskravet. Så länge det är av tillräcklig storlek och standard bör det godtas av migrationsverket, huruvida du hyr eller köper en bostad spelar således ingen roll (förutsatt att uthyrningen är godkänd av exempelvis hyresvärden). Du kan alltså hyra en lägenhet av viss storlek och standard innan din sambo anländer, migrationsverket kontrollerar om lägenheten uppfyller deras krav och vid ett godkännande så är bostadskravet uppfyllt.Däremot så framgår det av migrationsverkets hemsida att ett boende hos sina föräldrar inte räknas som en "godtagbar bostad", så för att vara på den säkra sidan borde du försöka hyra en bostad i andra hand av någon utomstående.Eventuellt, om du kan bevisa för myndigheten att ett sedvanligt hyresförhållande skulle föreligga mellan dig och föräldrarna så kanske myndigheten skulle godta det. Detta är däremot en fråga som är lämpligare att ställa direkt till migrationsverket för att säkerställa att det uppfyller deras krav.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och jag önskar dig och din sambo lycka till!Med vänlig hälsning,