Hur kan jag ta del av en avliden persons personnummer?

2021-11-25 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |hur få helt födelsenummer på en avliden person
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige gäller offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänna handlingar ska vara offentliga. Detta innebär till exempel att du kan kontakta Skatteverket för att ta del av någons personnummer. Sådana uppgifter ska lämnas ut så länge de inte är skyddade av sekretess (6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen).Sekretess gäller för uppgifter kopplade till folkbokföringen om det finns särskild anledning att anta att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs (22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Detta är ett högt ställt krav, vilket innebär att huvudregeln är att dessa uppgifter är offentliga.Du bör alltså kunna vända dig till Skatteverket för att ta del av personnumret. Du bör se till att ha så mycket uppgifter som möjligt, så som namn och adress, för att Skatteverket ska kunna hjälpa dig så smidigt som möjligt. Att personen är avliden bör inte hindra dig från att ta del av personnumret.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,