Kan jag få rätt om jag bestrider en kontrollavgift på grund av att parkeringsskylten var täckt av snö?

2021-01-17 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag har fått en p-bot för att ha stått på besöksparkering utan tillstånd. Parkeringsplatsen var en del av en större parkering utanför ett Ica kvantum där man har gratis parkering om man tar en parkeringslapp. Tydligen är halva till för Icas kunder och halva är besöksparkering för ett annat företag. Jag tog en lapp för Icas parkering. Skylten där det stod att det var besöksparkering för det andra företaget var igensnöad. Kan jag få rätt om jag bestrider p-boten? Är det företagets skyldighet att hålla skyltarna rena och synliga?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har möjlighet att nå framgång med att bestrida och vem skyldighet det är att hålla parkeringsskyltar synliga. Jag kommer även beskriva hur du ska gå tillväga om du vill bestrida boten. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Du har fått en kontrollavgift Till att börja med vill jag klargöra vilken typ av parkeringsbot det är fråga om. Eftersom du stått parkerad på ett område som är upplåtet för parkering, är det en kontrollavgift som du har fått (1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Att det är en kontrollavgift framgår av boten. Om du däremot hade parkerat din bil felaktigt på gatumark, till exempel gator och trottoarer, hade det istället varit fråga om en felparkeringsavgift. Hur du bestrider kontrollavgiften Du kan bestrida kontrollavgiften genom att kontakta den som utfärdat avgiften. Ett sådant bestridande ska göras skriftligen. I ditt bestridande ska du motivera varför du bestrider och skicka med handlingar som ger stöd för att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad. Det kan till exempel vara ett foto av att parkeringsskylten var täckt av snö. Du bör också skriva med registreringsnumret på din bil, ditt namn och din adress. I vissa fall finns det ett färdigt formulär att fylla i på parkeringsbolagets hemsida när man vill bestrida en kontrolluppgift, och då fyller du i det formuläret istället. Under tiden du bestrider kontrollavgiften får du hålla inne din betalning. Min bedömning och min rekommendation till dig Rätten att ta ut kontrollavgift vid olovlig parkering är reglerat i lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Däremot får inte parkeringsbolaget ta ut en kontrollavgift om det med hänsyn till omständigheterna vid den olovliga parkeringen skulle vara uppenbart oskäligt (10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Att döma av formuleringen på lagrummet skall undantaget från kontrollavgift tillämpas mycket restriktivt. Det innebär att det antagligen är svårt för dig att få rätt, men det innebär inte att det är omöjligt. Har du ett foto på att skylten inte var synlig kan dig hjälpa dig i bevishänseende. Det är alltså svårt att säga vilka chanser du har att vinna om du överklagar. Främst eftersom jag inte har alla omständigheter, såsom kunskap om hur det såg ut på platsen vid det aktuella tillfället. Jag råder dig dock att bestrida kontrollavgiften hos företaget. Denna tvist kommer inte hamna hos tingsrätten förrän du överklagar det beslut du får av företaget. Om du får rätt så fall kommer du inte att behöva betala kontrollavgiften. Som jag skrev tidigare har du större chans att få rätt om du har bevisning för att skylten var täckt av snö. Vem det är som ansvarar för att skyltarna är synligaEnligt min mening är det parkeringsföretaget som har det huvudsakliga ansvaret för att parkeringsskyltarna är synliga. Dock har man, när man ska parkera, ett eget ansvar att undersöka så att man faktiskt får parkera på det aktuella stället.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Får boende stå parkerade på en gästparkering utanför bostaden?

2021-01-15 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, jag har fått en P-bot då jag stått med bilen på gästparkeringen utanför min lägenhet. Det står inte någon skylt att boende inte får stå där, ej heller står det något i mitt hyreskontrakt? Vad gäller, har de rätt att bötfälla mig?Tack på förhand!
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om de hade rätt att ge dig böter och vad du kan göra åt detta. Eftersom du stått parkerad på ett område som är upplåtet för parkering, är det en kontrollavgift som du har fått (1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Att det är en kontrollavgift framgår av boten. Om du däremot hade parkerat din bil felaktigt på gatumark, till exempel gator och trottoarer, hade det istället varit fråga om en felparkeringsavgift. Det är alltid förbjudet att parkera på en gästparkering vid sitt hem. En gästparkering är tänkt att användas av besökande till fastigheten, och inte till de som bor där. Jag antar att du har fått kontrollavgiften eftersom de som har hand om parkeringen sett att du som ägare till bilen är boende i lägenheten. Kontrollavgiften verkar därför vara korrekt och det är tyvärr inget du kan göra åt det. Du kan visserligen överklaga avgiften genom att kontakta den som utfärdat avgiften. Men eftersom du är boende, och inte besökare, kommer det vara svårt för dig att nå framgång med ett överklagande. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,