Rätt till övertidsersättning utan kollektivavtal?

2019-03-04 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Är fast anställd hos företag som saknar kollektivavtal och hängavtal. Jag är inte facklig medlem. Har jag rätt till dubbel/extra betalt när jag jobbar övertid?
|Hej och tack för din fråga!När det kommer till övertidsersättning finns det inte något direkt bestämt i lag, utan det avgörs av eventuella avtal. En utgångspunkt är att den avtalade lönen som du får är ersättning för allt som du gör på arbetet. För att få extra ersättning för övertidsarbete krävs normalt stöd i ditt personliga anställningsavtal eller kollektivavtal som finns på arbetsplatsen.Om inget är bestämt i ditt anställningsavtal, och det inte heller finns något kollektivavtal, brukar Arbetsdomstolen utgå från närmast tillämpliga kollektivavtal i tvister om övertidsersättning. Arbetsdomstolen ger vägledning inom arbetsrätten och närmast tillämpliga kollektivavtal är det kollektivavtal som ligger närmast till hands att använda på arbetsplatsen för din arbetsgivare. Mitt råd är att dubbelkolla ditt personliga avtal och om det inte regleras där, se efter med din arbetsgivare om ni kan lägga till något om övertidsersättning. Bra att veta kan vara att det finns några få regler om övertid (maxtid per månad/år med mera) i 7 – 9 § arbetstidslagen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mertid och övertid för deltidsanställd

2018-11-27 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag har ett kontrakt på 5h/veckan men under julen vill gärna chefen att jag täcker upp luckor som finns i schemat, trots att jag redan har mina timmar schemalagda för december. Jag är väl inte skyldig att ta dessa luckor? Och kan chefen säga upp mig för jag inte vill jobba utöver mitt kontrakt, att jag är "inflexibel"?
|Hej! Tack för att du vänt dig till oss på Lawline!Jag antar att du är deltidsanställd, eftersom du jobbar 5h/vecka. De som är deltidsanställda arbetar efter de timmar som har angetts i kontraktet. Som deltidsanställd har du rätt att tacka nej till fler timmar än vad du är anställd på, utan att behöva ange skäl. Du kan dock tacka ja och dessa timmar räknas då som mertid (jfr 10 § arbetstidslagen). Att en deltidsanställd tackar nej till mertid är inte ett giltigt skäl till uppsägning. En arbetsgivare har dock alltid rätt att under vissa förutsättningar beordra en anställd att jobba fler timmar. Sådan övertid kan beordras av arbetsgivaren i vissa särskilda fall och om du skulle vägra att jobba denna övertid skulle detta kunna betraktas som arbetsvägran. En sådan möjlighet att beordra övertid måste då antingen framgå av anställningsavtalet eller regleras av kollektivavtalet. Du måste därför kontrollera om det finns några regler om "mertid och övertid" i ditt anställningsavtal och i kollektivavtal (om sådan finns). Du måste alltså ta reda på: om arbetsgivaren skulle ha rätt att beordra dig att jobba fler timmar i vissa undantagsfall, samt vilka skäl som krävs för att arbetsgivaren ska kunna beordra en anställd att ta övertid. Om det skulle vara så att inget tyder på att övertidsarbete förväntas av dig enligt anställningsavtalet/kollektivavtalet, är du inte skyldig att arbeta mer än de timmar som anges i ditt anställningsavtal. Med vänliga hälsningar,

Vad gäller när jag fått för lite lön utbetalt?

2018-11-18 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Min arbetsgivare har sedan uppskattningsvis 3 år betalat ut för lite ersättning för min övertid enligt mitt gällande anställningsavtal. Detta har först uppdagats idag pga att jag har ställt frågan efter att ha fått ovanligt lite utbetalt för arbete på en helg. Jag har då satt mig in i och gått igenom mins lönespecifikationer bakåt i tiden till 2015. Normalt jobbar jag inte mycket övertid men på 3 år om inte längre så har det ju blivit några timmar. Vad har jag för rättigheter gällandes att få ut ersättning som gäller såpass långt bakåt o tiden?
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen lönelag i Sverige, utan allting som har med lön att göra regleras antingen genom kollektivavtal, policy på arbetsplatsen eller genom ditt anställningsavtal. Det jag kan säga är att du har rätt till din fulla övertidslön, eftersom det är den ni har avtalat om och det är den som står i ditt anställningsavtal. Har du fått för lite lön ska du påpeka detta så fort du märker det till din arbetsgivare. Om det finns en avdelning som har hand om löneadministration är det dit du ska vända dig. När din arbetsgivare inte betalar ut korrekt lön innebär det att du får en fordran, dvs ett penningkrav, mot din arbetsgivare. Fordran i ditt fall avser den del av din lön som din arbetsgivare inte har betalat ut. Fordran preskriberas tio år efter dess uppståndelse (2 § preskriptionslagen). Preskriptionen innebär att du efter tio år inte längre har rätt att kräva ut din lön (8 § preskriptionslagen). Man kan förnya fordran genom att exempelvis din arbetsgivare erkänner att det har betalats ut felaktig övertid (5 § första punkten preskriptionslagen)Eftersom du räknat tillbaka till 2015 och sett att din lön var fel även då skulle jag säga att din fordran på din arbetsgivare fortfarande gäller. Jag skulle därför rekommendera dig att i första hand kontakta din arbetsgivare för att reda ut detta. Om din arbetsgivare då säger att denne inte tänker betala ut det du saknar får du kontakta ditt fackförbund (om du är medlem). De kan hjälpa dig att driva ärendet vidare och det går även bra att vända sig till fackförbundet först. Om du inte är medlem i ett fackförbund och din arbetsgivare säger nej kan du istället vända dig till Kronofogdemyndigheten om ett betalningsföreläggande. Kronofogden ställer krav på att du har ett penningkrav och att detta har fallit till betalning. Eftersom det gäller din lön har kravet fallit till betalning redan nu. Hoppas detta besvarade din fråga.Med vänlig hälsning,

Min pappa jobbar övertid men får inte betalt för den tiden. Facket hjälper honom inte.

2018-11-07 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, min pappa är en trogen arbetare. tyvär är hans chef lömsk och straffar honom när han kontaktar facket , som ändå inte hjälper honom, tyvär!Idag pratade vi om tider och han har arbetat 30min över sin tid varje dag i flera år(då har jag redan dragit bort 30min rast, men det blir ändå 81/2h/dag. Detta är ingenting han har tänkt på innan, bara jobbat på. Han kan inte bara säga detta till chefen och facket gör ingenting och dessutom åker han på ännu mer jobb av chefen! Han är 55år,jobbar heltid. Han får ingen övertid heller ex på morgon/ kvällsmöten.Vad gör vi?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur mycket övertid är acceptabelt?Det framgår inte av din fråga om din pappas arbetsplats har kollektivavtal, så jag kommer att besvara frågan utifrån Arbetstidslagen. Genom kollektivavtal går det att avvika från vissa bestämmelser i Arbetstidslagen, se Arbetstidslagen 3 § (här). Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan, Arbetstidslagen 5 § (här). Om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete, får jourtid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Som jourtid anses inte tid då arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning, Arbetstidslagen 6 § (här). Definitionen av övertid finns i 7 § Arbetstidslagen (här). När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår, Arbetstidslagen 8 § (här). Vad din pappa kan göraJag utgår från att din pappa är med i facket. Du skriver att din pappa har kontaktat facket men att de inte hjälper honom. Om han har kontaktat fackklubben på arbetsplatsen utan resultat rekommenderar jag att han kontaktar facket centralt. En annan möjlighet är att ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen. På en arbetsplats där det är minst fem arbetstagare, ska det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud, se Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § (här). Syftet med Arbetsmiljölagen är att främja en god arbetsmiljö, se Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här). Det inkluderar även den psykosociala arbetsmiljön. Vad du kan göra nuOm du har fler frågor kan du ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Får chefen sänka vår lön genom att minska ob-ersättningen efter förhandling med facket? När måste chefen senast meddela arbetstagarna om lönesänkningen?

2018-12-16 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, är det okej för lagerchefen att berätta för sina arbetare att om mindre än tre veckor så kommer eran lön minska för vi ändrar avtalet med handels och sänker ob från 70% till 40% från kl 20-23? Vi har inte blivit informerade om detta innan, och är det verkligen okej att bara sänka så när större delen av vår lön går på ob?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör lönesänkningar i form av ändrade Ob-förmåner kikar vi närmare på medbestämmandelagen (MBL). Vi kikar också i någon mån på anställningsskyddslagen (LAS).Arbetsgivaren och facket kan komma överens om lönesänkningarHuvudregeln är att arbetsgivaren inte ensam, men tillsammans med facket kan komma överens om lönesänkningar för arbetstagarna på arbetsplatsen.Arbetsgivaren har en skyldighet att förhandla med facket inför viktigare förändringar såsom lönesänkningar (11 § första stycket MBL).Ändringar i löner kan göras i kollektivavtal (23 § MBL).Facket har behörighet att företräda sina medlemmar, som dessutom binds omedelbart av de förändringar arbetsgivaren och facket kommer överens om. Ändringarna får också vara negativa för arbetstagarna, som i det här fallet när Ob-ersättningen sänks från 70 % till 40 % kl. 20-23 (26 § första stycket MBL).Vi har inga minimilöner i Sverige varför det inte spelar någon roll att större delen av er lön beror på Ob-ersättningen. Eftersom arbetsgivaren har kommit överens om ändringen med facket är allting i sin ordning.Finns ingen informationsskyldighet för arbetsgivaren alls i detta fallFaktum är att arbetsgivaren överhuvudtaget inte behöver informera arbetstagarna om förändringar på arbetsplatsen, även om det givetvis är en fördel för allas trevnad. Det är nämligen fullt tillräckligt att arbetsgivaren håller facket informerade om verksamheten (19 § MBL).Arbetsgivaren har visserligen en informationsskyldighet i den mån han eller hon ensidigt fattar ett beslut eller kommer överens om arbetstagaren om en ändring i anställningsvillkoren, men detta gäller alltså inte när arbetsgivaren fattar ett beslut tillsammans med facket i ett kollektivavtal (6e § LAS).Det är därför fullt tillräckligt att ni fått information om att ändringen kommer att träda i kraft tre veckor i förväg.SammanfattningArbetsgivaren har rätt att komma överens om lönesänkningar tillsammans med facket i ett kollektivavtal.Arbetsgivaren har ingen informationsskyldighet gentemot arbetstagarna, och det är därför fullt tillräckligt att ni fått reda på ändringen tre veckor innan dess ikraftträdande.Jag hoppas att det bringade klarhet i situationen, även om det inte var svaret du ville höra.Jag önskar dig en fortsatt trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Avtala bort övertidskompensation genom ett kollektivavtal?

2018-11-26 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Ett företag med kollektivavtal där personalen ska jobba övertid men arbetsgivaren kan inte betala ob.personalen går med på att jobba med vanligt lön. Är detta giltigt?
Azalea Safaei |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!MedbestämmandelagenDen lag som reglerar kollektivavtal är medbestämmandelagen (MBL), men den är till stora delar semidispositiv (4§ MBL). Det innebär att man genom ett kollektivavtal kan komma överens om något annat. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som främst reglerar löner men även anställningsvillkor och förhållandet i övrigt mellan arbetstagare och arbetsgivare (23§ MBL). Lagens målsättning är att främja arbetstagarsidans medbestämmande över arbetsvillkor och företagsledning. Lagen öppnar därmed upp för möjligheter till att kunna påverka en arbetsplats med ett kollektivt inflytande. Detta arbete bedrivs oftast av fackförbund, fackföreningar och klubbar på arbetsplatsen. Det finns alltså bestämmelser kring annat än just kollektivavtalet. Detta sluts mellan mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller mellan en arbetstagarorganisation och enskild arbetsgivare. Kravet på skriftlighet medför att muntliga överenskommelser inte kan omfattas av kollektivavtalet. De har istället allmän avtalsrättslig verkan. Det går dock att hänvisa till bilagor eller andra dokument i ett kollektivavtal då även dessa är skriftliga.Så länge kollektivavtalet är förenligt med dess formkrav, finns det ingenting som hindrar att villkoren kring övertidskompensationen regleras i avtalet. Formkraven för ett kollektivavtal regleras som sagt i 23§ MBL, och är ingenting jag kommer gå närmare inpå då det inte är något frågan kräver. Däremot kan det vara bra för egen del att fundera på om kollektivavtalet verkligen är giltigt. Avtala bort övertidskompensation?Just gällande övertid och arbetstid generellt regleras det i en egen lag, arbetstidslagen. Genom kollektivavtal får dock avvikelser göras från lagens bestämmelser om övertidskompensation (3§ och vidare till 7§). Även bestämmelserna kring hur länge man får jobba över kan avtalas bort genom ett kollektivavtal. Ibland kan övertidskompensationen avtalas bort genom ett kollektivavtal för att istället erbjuda en högre normal lön, eller fler semesterdagar. Kort sagt, är svaret på din fråga att - ja, detta är giltigt. Kom ihåg att du alltid kan kontakta ditt fackförbund för frågor kring kollektivavtalet ifall det är dig det gäller. Hoppas du fick ett svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller vid beordrad övertid?

2018-11-08 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Jag arbetar på ett företag utan kollektivavtal. Det är ett logistikföretag och nu under black friday kommer det bli väldigt mycket övertid för oss. Det är alltså ingen förfrågan om man vill jobba utan det är beordrad övertid - hela helgen. Halva manskapet ska arbeta lördag och resten på söndag, efter fredagen som vi jobbar allihopa 08-21. De som fått passet på lördagen får endast 50% i ersättning medan de på söndagen har 100%. Eftersom vi inte fått välja själva känns det tråkigt för de som fått passet på lördag, det är ju trots allt beordrat och vi har inget val. Vad gäller vid beordrad övertid? Har företag utan kollektivavtal något de måste gå efter eller får de helt enkelt välja själva?
Josef Lindström Habta |Svar: Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Av dina uppgifter att döma verkade du, utöver frågan om övertid undra kring din arbetsgivarens schemaläggning av arbetet. Därför kommer jag kort beröra detta. Inom arbetsrätten finns det en princip som heter arbetsgivarprerogativet. Det är en långtgående princip som i praktiken innebär att arbetsgivaren har möjligheten att fritt leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Med denna princip i åtanke får alltså din arbetsgivare schemalägga sina arbetstagares arbete. Arbetstidslag (1982:673) reglerar de situationer när en arbetsgivare beordrar övertid. Eftersom ni inte tycks ha något kollektivavtal som anger något annat blir lagens bestämmelser gällande. Av 8 § framgår att vid behov får arbetsgivaren begära en ökad arbetstid med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår. Detta utgör den s.k. allmänna övertiden. En arbetsgivare kan dock utöver den allmänna övertiden begära extra övertid. Denna är begränsad till 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår. För att extra övertid ska kunna begäras ska det finnas särskilda skäl för det, samt att situationen inte har går att lösa på annat rimligt sätt, se 8a §. Hoppas detta svar var till hjälp!Vänliga hälsningar, Josef Lindström Habta

Ob-ersättning utan kollektivavtal

2018-10-31 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, jag jobbar på ett företag som inte har något kollektivavtal. Förr när jag jobbade helger så fick jag min ob-ersättning utbelad, nu efter att jag varit föräldrarledig då har min chef istället bestämt att ob ska utbetalas i form av tid. Är detta okej? Ingen info eller ändringar i avtalet har skett.
Nelly Corneteg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom företaget är inte är ansluten till ett kollektivavtal är tyvärr inte ob-ersättning en rättighet om du inte avtalat om det själv med din arbetsgivare. Skulle så vara fallet är det på det sättet ni avtalat om som ob-ersättningen ska betalas ut. Det bör således vara vanlig avtalsrätt som går att tillämpa, dvs att din arbetsgivare bör informera om ändringen. Däremot kan du anses accepterat denna ändring genom konkludent handlande, dvs att du fortsätter jobba. Detta bygger dock på att ni avtalat om ob-ersättning specifikt. Ett alternativ kan vara om det framgår av ditt anställningsavtal hur ob-ersättning ska betalas. Ett anställningsavtal kan dock inte ändras ensidigt, utan det kräver samtycke från dig. Vill arbetsgivaren ändra villkoren trots att ni inte är överens måste denne säga upp anställningsavtalet och då iaktta de bestämmelser som följer av LAS kring saklig uppsägning. Trots att din arbetsplats inte är anslutet till ett kollektivavtal kan du ändå vända dig till en fackförening för vidare vägledning. Således avgörs den här frågan av hur ni avtalat om ob-ersättning och då även om din arbetsgivare skulle ha informerat om den ändringen.Med vänlig hälsning,