Rätt till helgdagsersättning

2018-06-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej min dotter har ett intermittent anställningsavtal sedan 2017-06-01 hon har jobbat full tid varje vecka 40tim det visar sig att hon inte får ut någon helgdags ersättning nu undrar vi om detta är rätt ?
Nelly Corneteg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din dotters arbetsgivare är bunden till ett kollektivavtal så regleras vad som gäller om helgdagsersättning där. Skulle däremot arbetsgivaren inte vara det är det enda sättet som din dotter skulle ha rätt till helgdagsersättning om arbetsgivaren och hon kommit överens om detta i anställningsavtalet. Ett alternativ kan också vara om arbetsgivaren tidigare betalat ut helgdagsersättning så att den har blivit en del av anställningsavtalet. En rekommendation till din dotter är att vända sig till facket om hon är medlem där, de kan eventuellt hjälpa er med vad som gäller i just din dotters situation.Är din dotters arbetsgivare bunden till ett kollektivavtal och det står i detta att hon är berättigad helgdagsersättning ska arbetsgivaren ersätta henne den skada som uppkommit genom att denne inte följt kollektivavtalet. Det framgår av 54§ Medbestämmandelagen. Med vänliga hälsningar,

Utebliven OB-ersättning och övertid hos personalen

2018-06-26 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Om företaget har kollektivavtal som beaktar OB-ersättning men chefen bestämmer (utan förhandling) att OB inte betalas ut på aktuellt företag, vad gäller då? Har chefen rätt till att bestämma detta? Inget behandlas i anställningsavtal eller informeras förrän eventuellt en anställd ifrågasätter varför denne inte fått OB. Då informeras att det ges inte på detta företag.Således, om man har kollektivavtal kan chefen ändå välja att inte betala ut OB? Vad kan hända? Observera att den uteblivna OB-ersättningen inte är utbytt mot exempelvis fler semesterdagar. En annan fråga är att personalen arbetar för mycket, man överskrider antalet övertidstimmar som är godkända enligt arbetstidslagen. Chefen argumenterar med att det är personalen själva som väljer att jobba så mycket, de tar eget ansvar och ser till att saker blir gjorda. Chefen "beordrar" inte övertiden konkret, men det ligger i kulturen att man ska jobba mycket, annars blir man inte lika accepterad. Håller verkligen chefens argument? Man får ingen övertidsersättning för sina extra arbetade timmar. Tack på förhand.
Sandra Söderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Jag kommer dela upp mitt svar i två delar. 1) Den uteblivna OB-ersättningen OB (en förkortning för obekväm arbetstid), medger rätt till ett tillägg på lönen när du som anställd arbetar obekväma arbetstider - OB-ersättningen. Du beskriver i detta fall att din arbetsplats, företaget, är bundet av ett kollektivavtal som reglerar OB-ersättning. Det är chefen i fråga som valt att inte betala ut någon ersättning. Hela funktionen med ett kollektivavtal är att det ska verka som ett skydd för både arbetsgivare och arbetstagare - det är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation/arbetsgivare samt en arbetstagarorganisation som reglerar de viktigaste delarna i ett anställningsförhållande. Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet (se 27 § medbestämmandelagen, förkortning MBL). En chef kan inte självmant välja att inte tillämpa delar av kollektivavtalet - kollektivavtalet måste tillämpas i sin helhet så länge företaget är anslutet till det. Observera även att innan en arbetsgivare beslutar om en viktigare förändring av sin verksamhet (exempelvis löneförändringar), skall denne på eget initiativ förhandla med den arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal (11 § MBL). Om jag var du skulle jag omedelbart kontakta mitt fackförbund, beskriva situationen och be om hjälp. Utifrån det du beskriver är det rätt solklart att chefen gjort fel i detta fall. 2) Personalen överskrider arbetstidslagens regler om övertid Din andra fråga rör det faktum att det inom det företag finns en kultur som uppmuntrar/uppmanar anställda att arbeta mycket övertid. Arbetstidslagen (ATL) reglerar bland annat hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den gäller i princip allt arbete som utförs i Sverige, men vissa delar kan avtalas bort genom kollektivavtal. Ett första steg är alltså att kontrollera vad erat kollektivavtal stadgar, för att försäkra er om att antalet arbetstimmar inte är specialreglerat där. Du beskriver i din fråga att många i personalen arbetar utöver vad ATL medger. Ett företag som inte följer de regler som ATL uppställer riskerar att råka ut för sanktionsavgifter eller böter. Det går att läsa mer om på Arbetsmiljöverkets hemsida. Även i detta fall skulle jag uppmuntra dig att vända dig till ditt fackförbund och beskriva situationen. Eftersom detta verkar vara en del av företagskulturen kan det vara aktuellt att fackförbundet förhandlar med företaget om lösningar på problemet, för att skapa en mer hållbar arbetsplats. Om något fortfarande känns oklart får du gärna lämna en kommentar, så besvarar jag den så snabbt som möjligt. Om du vill ha ytterligare hjälp av kunniga jurister, kan du vända dig till info@lawline.se där de kan hjälpa dig vidare i detta ärende.Vänliga hälsningar,

Kan man förhandla bort ett OB tillägg?

2018-04-24 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan förhandla bort ett OB-tillägg?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det är möjligt att förhandla bort ett OB-tilägg (övertidsersättning), mot till exempel högre lön och fler semesterdagar.Oftast är det så att om det finns ett kollektivavtal så reglerar det vad som gäller när man förhandlar bort rätten till övertidsersättning. I sådana fall där kollektivavtal finns, görs en särskild överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren eller så skrivs det in i anställningsavtalet. I kollektivavtal brukar det också finnas regler för vad som gäller när man vill säga upp överenskommelsen för att få tillbaka sin övertidsersättning.Finns det inget kollektivavtal så måste man själv i en överenskommelse eller i ett anställningsavtal reglera vilken ersättning man ska ha, om man förhandlar bort rätten till ob-tillägg. Sedan kan det också vara bra att i sådana fall även reglera om hur man säger upp en sådan överenskommelse. Vänligen,

Har jag rätt till 11 vilotimmar per dygn?

2018-03-05 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Jag jobbar som undersköterska för kommunen. Vi ska byta till AB-avtal. Min chef säger att det är lag på att ha raster och 11 timmars dygn vila. Vi som jobbar på golvet anser att vi kommer inte kunna ta rast för vi har inget personalrum eller möjlighet att avsätta 1 timme rast utifrån verksamhetens behov. Men hon står fast vid att vi ska ha rast och hänvisar till lagen. Så vi får bara acceptera det. Men på vårt nya schema har jag och en arbetskamrat till 2 pass i månaden då vi inte får 11 timmar dygnsvila. När jag påpekar det så säger hon att det går inte få ihop schemat annars. Får hon verkligen tolka lagen hur hon vill? Facket kan vi inte kontakta då chefen säger bara dem är partiska och att hennes fack inte åker ut får sånna skitsaker så slutar diskussionen där.
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först kommer jag bemöta huruvida det är lag på vilotimmar och ledighet, för att sedan förklara vad man har för rättigheter till fackföreningar. Arbetstidslagen reglerar antal vilotimmarSom din arbetsgivare berättat så är det lagreglerat att alla arbetstagare ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje dygn. Enda gången man får avvika från denna regeln är om det förelegat något speciellt förhållande just det dygnet som arbetsgivaren inte hade kunnat förutspå. Detta får dock endast ske under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet (13 § Arbetstidslagen).Jag är inte insatt i ditt yrke men kan föreställa mig att arbetet vissa dagar kan vara oförutsägbart, vilket kan leda till att man går miste om dessa 11 timmarna då och då. Att schemalägga utan att ta hänsyn till dem 11 timmarna är definitivt inte något som omfattas av regelns undantag för "omständigheter arbetsgivaren inte kunnat förutspå". Här kan man argumentera för att hon medvetet gjort detta, speciellt när hon svarar er att det är enda sättet. Genom er fråga så har ni gjort henne medveten och att inte ändra schemat (som jag dessutom tolkar löper under längre tid, möjligtvis även löpande?) strider mot denna lag. Svaret på din fråga om man får tolka lagen som man vill så är svaret självfallet nej. Hon får inte vrida på lagen när det passar.Att kontakta fackföreningenSom arbetstagare har du alltid rätt att kontakta din fackförening. Som arbetsgivare är det olagligt att straffa en arbetstagare som åtagit fackliga åtgärder. Du har en föreningsrätt att kontakta din fackförening, så att chefen uttalar sig så är väldigt oprofessionellt.(7 § Medbestämmandelagen) Som nämnt ovan har du en rätt till 11 timmar, och det ska följas kontinuerligt. Jag råder dig att antingen ifrågasätt schemat hos en högre chef, eller kontakta din fackförening. Jag har svårt att förstå att en fackförening inte skulle ta en lagfråga på allvar. Stå på dig!Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Har man rätt till extra ersättning om man blir beordrad att jobba för att det saknas personal?

2018-06-27 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej. Om man blir beordrad att jobb för att det saknas personal/ vikarier. Har man rätt till extra ersättning då?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är att du ska få betalt för allt arbete du utför åt din arbetsgivare enligt avtal. Om du blir beordrad att arbeta extra utöver din ordinarie arbetstid, så ska du få lön för det extra arbetet också. Mertid och övertid kan ersättas på olika sätt beroende på avtalsvillkor Exakt hur du blir ersatt för det extra arbetet beror lite på avtal och på din anställningsform. Om du är deltidsanställd räknas tiden du jobbar extra som mertid tills du jobbar så mycket att du går över en heltidsanställning (arbetstidslag 10 §). Extra arbete utöver ordinarie heltidsarbete räknas som övertid (7 §). Du har rätt att någon form av ersättning för mertid och övertid, men de kan hantera lite olika i anställnings- och kollektivavtal. Det finns tre sätt som man typiskt sett blir ersätt på för övertid och mertid:- Lön för tiden du jobbar extra- Möjlighet att ta ut ledighet som kompensation för extra arbetstid- Ingen ersättning eller ledighet om ni avtalat bort den rätten och din övertidsersättning redan ingår i din grundlönKolla ditt anställningsavtal och kollektivavtal om sånt finns!Exakt vad som gäller beror alltså mycket på det individuella anställningsavtalet och om det finns något kollektivavtal. Har du jobbat utöver din ordinarie arbetstid tycker jag därför att du ska titta i ditt anställningsavtal och i kollektivavtalet om du omfattas av ett sånt. Har du inte fått ersättning du har rätt till för mer- eller övertid ska du påpeka det för din arbetsgivare. Har du fler frågor om det här är du välkommen att höra av dig till oss igen. Är du med i ett fack går det alltid att ställa frågor om lön och andra arbetsvillkor till facket också.Vänliga hälsningar,

Fråga om ersättning av övertid

2018-05-09 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag jobbar som tjänsteman enligt schemat 09-17:30 vardagar inom HRF, vi är anslutna till Visita.Jag har på senaste veckorna jobbat utöver min ordinarie arbetstid både lördagar, söndagar, tidigare än 9 samt stannat kvar till efter 17:30 på vardagar.Både på begäran av min arbetsgivare samt på eget bevåg för att hinna med arbetsbördan pga sjukskrivningar.Nu undrar jag om min arbetsgivare har rätt att bestämma ifall min ersättning för övertid ska vara i form av kompensationsledighet eller om jag kan kräva att få den utbetald?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken av alternativen företaget tillämpar regleras i ett kollektivavtal om företaget har det eller så bestäms det i anställningsavtalet. Det finns alltså inget reglerat i lagen om detta. Om företaget själva bestämt i vilken form övertid ska ersättas kan en arbetstagare inte själv välja hur denne vill få det utbetalt. Jag råder dig därför att se över kollektivavtalet alternativt anställningsavtalet.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är beordrad övertid lönemässigt förhandlingsbar?

2018-03-30 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Är beordrad övertid förhandlingsbar lönemässigt?
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framkommer inte om du omfattas av ett kollektivavtal eller inte på din arbetsplats så jag kommer bena upp svaret i två delar om vad som kan gälla i din situation.Om du har ett kollektivavtalRätten till övertidsersättning är reglerad i vissa kollektivavtal. Hur kollektivavtalen ser ut beror på vart och vad du jobbar med. Ersättningen för övertid kan alltså variera ordentligt mellan olika verksamhetsområden. T.ex. kan en sjuksköterska och en byggnadsarbetare ha helt olika ersättning beroende på hur deras kollektivavtal ser ut. Om du inte omfattas av ett kollektivavtalOm du inte omfattas av detta måste du själv förhandla med din arbetsgivare om vilken lön du ska erhålla för övertidsarbete. Du måste även se till att det ni har förhandlat förs in i ditt anställningsavtal. ÖvrigtVärt att nämna i sammanhanget, även om du inte frågade efter det, är att maxgränsen för tillåten allmän övertid är 200 timmar/kalenderår. Utöver dessa finns även 150 timmar/kalenderår beordrad övertid. Beordrad övertid brukar tillämpas vid speciella situationer om arbetsgivaren tycker att dessa föreligger. Reglerna kring övertid återfinns i 7-9 § Arbetstidslagen. Sammanfattningsvis kan sägas att det beror på vilken typ av jobb du har, hur din anställningsform är och om du omfattas av ett kollektivavtal (vad det säger) eller inte om du lönemässigt kan förhandla om din beordrade övertidsersättning. Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in en ny fråga annars!Med vänliga hälsningar

Måste beordrad övertid regleras i anställningsavtal?

2018-02-28 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande övertid och beordrad övertid.På mitt jobb så har vi ett avtal där högsta prioritet av ärenden täcker 24/7 support till kund. Denna typ av ärenden är inte jättevanlig att den sker, men det händer.Jag har inget i mitt anställningsavtal som tar hänsyn till detta 24/7 avtal utan när jag frågar min chef så säger han att det är övertid, dock gärna inte beordrad.Vi har ingen övertidsersättning på vårat företag, eftersom supportavtalet med kunderna är nytt.Min fråga lyder alltså, är det okej att ha beordrad övertid för något som man har i ett kundavtal eller krävs det att man faktiskt har backning för det i sin anställning?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler avseende övertid finns i 7-9 § arbetstidslagen (här). Arbetsgivare har rätt enligt denna lag att begära att arbetstagare tar ut övertid, i de fall det finns särskilt behov av ökad arbetstid. Dock max 50 h per anställd och månad. Dessa regler kan dock åsidosättas genom ett kollektivavtal enligt 3 § samma lag. Det innebär att skyldigheten att arbeta övertid kan vara reglerad i ett kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Om du vill veta vilken skyldighet att arbeta övertid som finns på din arbetsplats, bör du därför ta kontakt med det fackförbundet som har kollektivavtalet. I vissa kollektivavtal behöver arbetstagaren samtycka till övertiden, men det varierar. För de fall det inte regleras i kollektivavtal är det svårt att säga om ett samtycke krävs eller inte då det avgörs utifrån de villkor som i övrigt gäller för arbetsplatsen. Det behövs emellertid inte regleras i anställningsavtalet.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen