Kan jag ta kompensationsledigt under uppsägningstiden?

2017-03-21 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Jag sa för ett par veckor sedan upp mig. Har en månads uppsägningstid. Min fråga är om jag har rätt att få gå tidigare om jag har övertid att ta ut, i mitt fall ca 80h. Får jag då välja att ta ut min övertid och sluta tidigare?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetad övertid kan ersättas antingen genom övertidsersättning eller genom att arbetstagaren får ta ut kompensationsledighet (komptid). Som jag tolkar din fråga så undrar du om du får använda din sparade komptid för att kunna vara ledig under resterande delen av din uppsägningstid, och på så sätt ”gå tidigare” från jobbet.Till att börja med så vill jag påpeka att regler kring övertid till stor del många gånger regleras i kollektivavtal, så för att veta säkert vad som gäller kan det vara bra att titta i gällande kollektivavtal på arbetsplatsen. Generellt så gäller att arbetsgivaren har en stark arbetsledningsrätt (s.k. arbetsgivarprerogativet) - som gäller som en allmän rättsgrundsats även utan stöd i kollektivavtal, vilket betyder att arbetsgivaren får leda och fördela arbetet utefter vad som passar. Detta betyder att arbetsgivaren har en möjlighet att neka ledighet, särskilt om ledigheten begärs inom kort varsel eftersom det kan vara svårt för arbetsgivaren att hitta en ersättare. Det kan vara så att det är praktiskt omöjligt att ge kompledigt under den tid du begär. Arbetsgivaren kan därmed ha en rätt att neka dig ledighet om arbetsgivaren anser att det inte passar. Isåfall ska du få ut din inarbetade komptid i övertidsersättning istället, arbetsgivaren kan inte neka din rätt att få ut övertidsersättningen.Svaret på din fråga blir därmed att det är upp till dig och din arbetsgivare att försöka komma överens i frågan, men arbetsgivaren har rätt att neka ledigheten om det inte passar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

OB vid nya arbetstider

2016-11-30 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |har en undran,skall börja jobba på ett nytt ställe o min vanliga tid var 7-15,46 men nu skall man börja jobba från 06,00-15,20 är det nått ob eller nått sådant som skall vara nu då?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen lagreglerad rätt till OB, utan vad som gäller varierar mellan olika arbetsplatser. Om din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal bör reglerna kring OB framgå av detta, i annat fall ska det framgå av ditt anställningsavtal hur dina rättigheter till OB ser ut. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Finns det lagreglerade rätt till övertidsersättning?

2016-10-11 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Min sambo arbetar på lager, fem dagar i veckan, 40h vecka, utan kollektivavtal. Om de arbetar extra timmar får de inget tillägg på lönen utan samma timlön som innan. Stämmer detta, eller borde de få tillägg på timlönen då de arbetar övertid?Mvh, Sofia
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lagstadgad rätt till övertidsersättning, alltså särskild ersättning vid övertid. Övertidsersättning brukar normalt regleras i kollektivavtal. Om arbetsgivaren har ingått kollektivavtal med något fack så gäller det normalt för alla anställda, även de som inte är fackligt anslutna, men man har då ingen rätt att hävda avtalet eftersom det gäller mellan facket och arbetsgivaren. Om det däremot inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen så är det upp till varje anställd att försöka få bestämmelse om övertidsersättning inskrivet i anställningsavtalet. För det fall det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen så kan din sambo gå med i facket (och gärna uppmana andra att gå med i samma fackförening) och försöka få facket att utöva påtryckning på arbetsgivaren till att ansluta sig till kollektivavtal och därmed reglera övertidsersättningsfrågan. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen men att arbetsgivaren handlar i strid med detta avtal så är det även viktigt att uppmärksamma facket på detta.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny till oss här på Lawline.Vänligen,

Ob-tillägg och övertidsersättning samtidigt

2016-07-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |HEJ! Undrar om man kan få övertidsersättnkng samt ob, har fått övertid men då drog de bort ob för röda dagar, då övertiden jag jobbade var under röda dagar.
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag tolkar din fråga så undrar du om man som arbetstagare har rätt till både övertidsersättning och ob-tillägg då man arbetat övertid under röda dagar.Hur ob-tillägg och övertidstillägg betalas och om det kan betalas i kombination är något som brukar regleras i kollektivavtal och/eller direkt i anställningsavtalet. Det finns ingen generell rätt till att utfå både ob-tillägg och övertidsersättning samtidigt utan att det har avtalats. Enligt många kollektivavtal så får man inte övertidsersättning och ob-tillägg samtidigt utan istället får man en speciell övertidsersättning för helg, men det kan eventuellt skilja sig mellan olika kollektivavtal. Jag skulle råda dig att kolla upp vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats och vad som gäller enligt det avtalet, samt eventuellt kolla upp om det nämnts något i anställningsavtalet.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen in med en ny.Vänligen,

Ersättning för mertid

2016-12-25 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Kan den anställde kräva att få ut mertid i ledighet istället för lön?
Andrea Sedvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan få rätt till kompensationsledighet som ersättning för mertidsarbete om det är avtalat i ditt enskilda anställningsavtal eller om det är reglerat i kollektivavtal.Eftersom jag inte vet vilket kollektivavtal du omfattas av eller om du har kommit överens om något gällande mertidsersättning med din arbetsgivare råder jag dig att i första hand se om det är reglerat i ditt anställningsavtal, och om så inte är fallet, vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen och se om det är reglerat där. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Lagstadgad rätt till övertidsersättning mm

2016-11-16 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej , väntar på att få ett avtal med nya arbetsgivaren som enl andra där inte har kollektivavtal och vägrar ge ngn form av övertidsersättnibg eller ob-tillägg. Arbetstiden är ibland till 19.00 på vardagar och 16.00 på lördagar. Vad är rimligt att kräva och gå med på vid ett avtal med chefen. Vet ej timlönen heller (deltid/timanställning.55 år m erfarenhet). Känner att jag vill ha högre lön på lördagar framförallt och inte samma som tex en tisdagförmiddag... !!?
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Utifrån din beskrivning är jag inte riktigt säker på om du ännu inte har blivit anställd av din nya arbetsgivare eller om du är anställd men väntar på att få det skriftliga avtalet. Vad du bör kräva i lön, övertidsersättning mm kommer dock oavsett vilken av dessa varianter som är aktuell vara ungefär densamma.Det finns inte några lagar kring minimilön, övertidsersättning eller OB-tillägg i Sverige. Mycket av detta regleras istället i just kollektivavtal. Även om inte den nya arbetsgivaren i ditt fall inte har kollektivavtal på arbetsplatsen så brukar sägas att de kollektivavtal som finns i branschen gäller som norm. Detta skrivs uttryckligen i en proposition till Medbestämmandelagen (prop 1990/91:162 s 4): "Även på den del av arbetsmarknaden där kollektivavtal saknas utgör kollektivavtalen en norm för vad som ska gälla mellan arbets­givaren och dennes anställda. På så sätt täcker de svenska kollektivavtalen i praktiken hela arbetsmarknaden." Vad som blir avgörande för ditt avtal är vilken bransch du jobbar i. Om du ännu inte har blivit anställd så bör du kräva att få ett avtal som är likt de kollektivavtal som finns i branschen. Om du exempelvis har fått jobb i en butik kan du utgå från Handels kollektivavtal (du hittar flera olika branschers kollektivavtal här: http://www.lonestatistik.se/kollektivavtal.asp). Likaså om du är anställd men bara väntar på att få det skriftliga avtalet. Då kan du kräva att avtalet ska innehålla i princip detsamma som ett kollektivavtal i branschen innehåller. Om du inte är anställd så är det är viktigt att poängtera att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att sluta avtal på vissa villkor. Även om kollektivavtalen i branschen utgör norm så får arbetsgivaren avtala fritt. Även om det är mycket mer bekvämt att jobba en tisdagsförmiddag än en lördag så finns det inga skyldigheter för arbetsgivaren att ta hänsyn till detta. RekommendationJag föreslår att du tar en titt i ett av de kollektivavtalen som gäller den bransch du arbetar i. Du kan även kolla upp marknadsmässiga löner på olika fackförbunds hemsidor (t ex http://www.unionen.se/rad-och-stod/om-lon/marknadsloner). Detta ger dig en god förhandlingsgrund. Det finns dock ingen skyldighet för arbetsgivaren att gå med på vissa villkor i anställningsavtalet. Om du redan har ingått ett avtal (utan att ha förhandlat om detaljerna) men väntar på att få det skriftligt bör du dock kunna kräva att ett kollektivavtal i branschen ska utgöra grunden.Med vänliga hälsningar,

Begränsningar i arbetstidens förläggning

2016-09-28 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej. Jag undrar när jag som arbetar i Butik och Lager tar extra pass av Egen vilja. Finns det någon Lag som gör att jag inte får arbeta mer än 15 dagar i sträck ? Jag tycker mitt arbete är Oerhört kul och stimulerande. Arbetar ofta 6 dagar i veckan. Har hört att man inte får arbeta mer än 6 dagar i sträckStämmer det ?/ vänligen. Magnus
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Arbetstider för arbetstagare regleras i arbetstidslagen (ATL) (1982:673) se här.Genom ett kollektivavtal som godkänts av en central arbetstagarorganisation får de aktuella reglerna som följer nedan åsidosätts enligt 3 § första stycket ATL. Om Du eller Din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal gäller villkoren om arbetstidens förläggning i kollektivavtalet före ATL. I 3 § fjärde stycket ATL är arbetstidsvillkor som följer av kollektivavtal dock ogiltiga om dessa innebär sämre villkor för en arbetstagare än EU:s direktiv om arbetstidens förläggning se här.Du som arbetstagare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en sjudagars period (veckovila) enligt 14 § ATL och minst 24 timmar veckovila enligt kapitel 2 artikel 5 i EU:s direktiv om arbetstidens förläggning. Den lägsta veckovilan enligt lag är alltså 24 timmar. Du kan således inte jobba mer än 6 dagar i sträck under en 7 dagarsperiod.Eftersom Du jobbar inom handel är det oftast reglerat i branschens kollektivavtal att Du ska jobba fem dagar per arbetsvecka. Då kan det ibland bli så att Du arbetar onsdag-söndag vecka 1 och måndag-fredag vecka 2, dvs. 10 dagar i sträck men under en fjortondagars period (två beräkningsperioder), vilket är tillåtet.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Återkrav av lön

2016-06-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej.min arbetsgivare har upptäckt att han betalt ut förmycket ob för jan månad nu skall han dra tillbaks pengarna efter 6 månader rätt eller fel
Grete Gøtzsche Frederiksen |Hej, Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline!Vid misstagsutbetalningar från en arbetsgivare till en arbetstagare av för mycket lön har Arbetsdomstolens (AD) utgångspunkt i rättspraxis länge varit att den som har tagit emot pengar, som den inte har rätt till, är skyldig att betala tillbaka beloppet. Arbetsgivaren kan då söka kräva att arbetstagaren ska betala tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet eller så kan arbetsgivaren söka möjlighet att dra av beloppet vid en senare löneutbetalning. Det finns ingen lagstiftning som reglerar frågan om återkrav av misstagsutbetalningar, men frågan har behandlats av Arbetsdomstolen. Enligt AD:s praxis har en arbetstagare rätt att behålla ett felaktigt utbetalt lönebelopp om han mottagit det i god tro och förbrukat samma lönebelopp. (AD har menat att arbetstagaren inte ska behöva få en skuld till den som gjort misstaget.) När det gäller bedömningen om arbetstagaren har varit i god tro så är det främst lönebeloppets storlek som spelar roll. Är beloppet avsevärt högre än vad arbetstagaren kunde förväntas få så är det svårare att hävda att arbetstagaren var i god tro om att det utbetalade lönebeloppet var korrekt och rättmätigt skulle utbetalas till honom. Rör det sig om mindre belopp eller en mindre marginal mellan det utbetalade beloppet och det belopp som skulle ha utbetalats, samt i de fall då arbetstagarens lön varierar från månad till månad är det mer eller mindre omöjligt att bevisa att en arbetstagare insett eller borde insett misstaget och därmed varit i ond tro angående utbetalningen. Kan arbetsgivaren alltså inte bevisa att arbetstagaren var i ond tro angående det utbetalda lönebeloppet så har arbetstagaren rätt att behålla det felaktigt utbetalt beloppet om han även förbrukat det samma. Hoppas att du fått svar på det du undrade över! Vänliga hälsningar,