Kan en polis arbeta i samma stad som denne bor?

2021-08-16 i Polis
FRÅGA |Kan en polis vara i tjänst och och jobba i samma stad hen är uppvuxen och bor i?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt undrar du om en person kan arbeta som polis i samma stad som denne bor i.Poliser är precis som alla andra fria att söka lediga tjänster i vilken stad de än önskar. Det finns inga krav på att poliser vare sig ska eller inte ska arbeta i staden de bor, utan detta är helt och hållet upp till varje polis att själv avgöra.Det vanligaste är att poliser stannar i ett och samma polisområde under hela sin yrkesverksamma period. Ett polisområde omfattar oftast flera städer. Vilket polisområde polisen arbetar i är dock inte beroende av var denne bor, utan beror på den placering polisen tilldelats för sin aspiranttjänstgöring. Vilket polisområde polisen tilldelas har denne möjlighet att önska om under sin utbildning. Det är möjligt för en polis att bo i ett polisområde och arbeta i ett annat. På samma sätt är det möjligt att bo i en stad som omfattas av det polisområde polisen arbetar i.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad är skillnaden mellan att polisen omhändertar och beslagtar ett vapen?

2021-06-20 i Polis
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan att polisen "omhändertar" ett vapen eller "tar det i beslag". Det verkar vara en skillnad på de två begreppen.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till rättegångsbalken (RB) och vapenlagen.Skillnaden mellan att polisen omhändertar och tar vapen i beslagDet stämmer som du skriver att det skiljer sig mellan situationer då polisen kan omhänderta ett vapen och då de tar ett vapen i beslag.Polisen kan omhänderta ett vapen då det finns en risk att vapnet missbrukas, eller då det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer återkallas, och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande (6 kap. 4 § vapenlagen). Ett omhändertagande av vapen kan till exempel ske då personen som innehar tillståndet har avlidit och vapnet således inte längre ska användas. Omhändertagande kan också ske då en person gjort sig skyldig till brott och det är sannolikt att detta innebär att personen är olämplig att inneha vapen. I ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2011:84 III) omhändertogs en mans vapen eftersom han var misstänkt för grovt rattfylleri. Vapen kan även omhändertas om innehavaren till exempel blivit omhändertagen enligt lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer mm. vid upprepade tillfällen under en kort period. Det handlar helt enkelt om situationer då innehavaren av vapnen inte är lämplig att inneha dem.Polisen kan ta vapen i beslag då de skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott (27 kap. 1 § RB). Det enda tillfället då ett vapen kan tas i beslag är då en förundersökning pågår och vapnet på något sätt är kopplat till det som förundersökningen ska utreda.Skillnaden mellan omhändertagande och beslag är alltså att omhändertagande görs med hänsyn till omständigheter kring innehavarens lämplighet att inneha vapen, och beslag görs då vapnet har koppling till ett brott som utreds.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,