Kan jag ta nytt körkort i Tyskland om mitt svenska körkort är återkallat?

2020-11-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |Mitt körkort har återkallats 18 mån för drograttfylleri. Jag undrar om jag under spärrtiden kan flytta till Tyskland och ta ett nytt körkort och köra i Tyskland?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under spärrtiden får du inte köra bil i Sverige, varken med svenskt körkort eller med ett utländskt körkort (5 kapitlet 6 § första stycket Körkortslag och 6 kapitlet 2 § första stycket tredje punkten Körkortslag). Att ditt svenska körkort är återkallat och därmed ogiltigt hindrar dig dock inte från att ta ett nytt körkort i ett annat land. Det du dock måste tänka på är att du måste uppfylla vissa kriterier för att få ta körkort utomlands. I EU-länder, däribland Tyskland, måste du t.ex. vara folkbokförd i landet för att få ta körkort. Du hittar information om hur du tar körkort i ett EU-land på Ditt Europa – Europeiska Unionens hemsida där du även kan klicka dig vidare till hur du gör för att ta körkort i just Tyskland. Svaret på din fråga är alltså ja, du kan flytta till Tyskland, ta ett nytt körkort där och sedan köra i Tyskland. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Mvh

Vad gäller vid fortkörning och olovlig körning?

2020-11-23 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Polisen har stoppat mig för jag är misstänkt för fortkörning . Jag körde 147 km/tim trots att jag fick köra 110km/tim.Jag är även misstänkt för olovligt körning. Jag har ett utländsk körkort och den har löpt ut Men ändå jag körde personbil.Mitt utländsk körkort är omhändertagen. Transportstyrelsen överväger därför att återkalla mitt körkort tillsvidare.Frågan är:Kommer jag få straff/ fängelse? Hur bedömer åklagare i mitt fall?Kommer jag bli kalkad till förhör? Mvh
Josefine Lovborg | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om återkallande av körkort samt spärrtid finns i körkortslagen. Regler som avser olovlig körning finner du i lagen om straff för vissa trafikbrott. Blir körkortet återkallat vid fortkörning? Körkortet kan bli återkallat om man kör för fort, om det inte endast är en mindre överträdelse, detta står i körkortslagen 5 kap 3§ fjärde punkten. Generellt kan man säga att gränsen till vad som är en mindre överträdelse går vid 30 km/h över hastighetsbegränsningen, det vill säga att om du kör fortare än 30 km/h över hastighetsbegränsningen kan körkortet återkallas. Om du kör på en väg med lägre hastighetsbegränsning, 30 km/h eller lägre, är gränsen 20 km/h eller mer över hastighetsbegränsningen för att du skall riskera att dem återkallar ditt körkort. Konsekvenser vid fortkörningEftersom att du körde för fort riskerar du att få böter. Hur mycket du blir skyldig att betala beror på hastighetsbegränsningen på vägen du körde på. I ditt scenario har du överskridit hastigheten med 37km / h på en väg där hastigheten är över 50km/h. Detta skulle generellt sätt resultera i böter på 4000 kronor. Ytterligare en konsekvens som kan ske av att köra för fort i trafiken är att man blir åtalad för ett brott som heter vårdslöshet i trafik. Vårdslöshet i trafik är ett brott som regleras i lag om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen). I trafikbrottslagen står det att vårdslöshet i trafik innebär att föraren i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Frågan om någon gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik bedöms med utgångspunkt från de gällande trafikreglerna.I de centrala trafikreglerna som gäller samtliga trafikanter finns aktsamhetsregeln i 2 kapitlet 1§ trafikförordningen. Det är till den aktsamhetsbestämmelsen som straffbestämmelsen om vårdslöshet i trafik anknyter sig till. Grov vårdslöshet i trafik regleras i 1 § 2 st. trafikbrottslagen. Förutsättningen för att någon ska kunna dömas för grov vårdslöshet i trafik är att trafikbeteendet varit grovt oaktsamt eller att gärningsmannen visat prov på uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Återkallelse av körkort får ske vid grov vårdslöshet i trafik enligt 5 kapitlet 3§ 1 p i körkortslagen. Köra utan giltigt körkortDen som kör ett fordon utan att ha ett giltigt körkort för fordonet döms till olovlig körning, detta i enlighet med 3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott. Straffet för olovlig körning är böter. Om den som kör ett fordon saknar giltigt körkort på grund av att den tidigare blivit av med det eller om brottet olovlig körning begåtts flera gånger, kan brottet istället anses vara grovt. Straffet för grov olovlig körning är högst sex månaders fängelse, detta i enlighet med 3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott. Spärrtid för körkortOm man efter att ha begått brottet olovlig körning ansöker om körkortstillstånd kommer med största sannolikhet en så kallad spärrtid meddelas. Under en spärrtid kan en person inte få ett nytt körkort utfärdat, detta i enlighet med 3 kap. 9 § Körkortslagen. Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.Hälsningar,

Hastighetsöverträdelse vid prövotid

2020-11-22 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej jag har kört 64km/h på en 40 väg. Jag har körkort i prövotid. Vad kommer att hända med mitt körkort
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 5 kapitlet 3 § fjärde punkten körkortslag framgår det att ett körkort kan återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet. Körkortet ska dock inte återkallas om överträdelsen av hastighetsbegränsningen ska anses som ringa, alltså mindre allvarlig. I ditt fall har du kört 24 km/h för fort på en 40-väg. Att köra mer än 30 km/h för fort på en 40-väg brukar normalt leda till körkortsåterkallelse. Hastighetsöverträdelser under 30 km/h leder vanligen till endast en varning men det beror på omständigheterna i det specifika fallet. Har du fått en varning tidigare eller fått ditt körkort indraget tidigare inom en tvåårsperiod så det mer troligt att du får ditt körkort indraget än om du aldrig tidigare har kört för fort. PrövotidOm det skulle vara så att du blir av med ditt körkort nu under din prövotid så kommer du behöva göra om både teoriprovet och uppkörningen för att sedan kunna få tillbaka ditt körkort. Du kan läser mer om detta på transportstyrelsens hemsida. Då du får ditt körkort indraget kommer en så kallad spärrtid bestämmas, vilket är den tid från att du blir av med körkortet tills då du ska få tillbaka det. Denna tid kan vara minst en månad och högst tre år (5 kapitlet 6 § första stycket körkortslag). Det är först när spärrtiden upphört som du kan ansöka om ett nytt körkort. Sammanfattning Om du inte tidigare inom en tvåårsperiod har fått en varning eller fått ditt körkort indraget så är det möjligt att du endast får en varning för din fortkörning. Detta är dock en bedömning som transportstyrelsen gör utifrån omständigheterna i varje enskilt fall, varför det är svårt för mig att svara på vad som kommer hända med ditt körkort. Skulle du bli av med körkortet så kan du ansöka om ett nytt när spärrtiden är slut, du kommer dock behöva göra ett nytt teoriprov och en ny uppkörning för att få körkortet. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Mvh

Är häst ett fordon enligt lagstiftning?

2020-11-15 i Trafik och körkort
FRÅGA |Får jag ta hästen hem från krogen?, Jag har försökt söka information om nåt som i vissa länder kallas för tygelfylla, har läst lite olika bestämmelser och lagar men blir inte klok på vad som gäller det är luddigt, räknas hästen som fordon? Eller som ett flyktdjur? Får jag vara på gränsen till medvetslös onykter och sätta mig på hästen?
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om en häst räknas som ett fordon enligt lagstiftning. De regelverk som aktualiseras i ditt scenario är trafikförordningen.Vad säger lagen som reglerar rattfylleri?I lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott står det att den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att denne intagit alkohol eller narkotika kan dömas för rattfylleri. Vid alkoholpåverkan gäller att alkoholkoncentrationen under färden uppgår till minst 2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften.Vad menas med motordrivet fordon?Enligt Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner står det att ett fordon är " En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.Det man kan få fram av denna text är att en häst är att betrakta som ett fordon. Detta eftersom att den huvudsakligen är till för färd på marken och löper inte på skenor.Vad är ett hästfordon?Det vi får fram i lagen om vägtrafikdefinitioner är att ett hästfordon är ett fordon som är förspänt med dragare. Detta innebär att om du rider med häst och vagn räknas detta in som ett fordon. Du hittar exempelvis i trafikförordningen i 12§ att vägrenen skall användas av som har ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt leder eller driver kreatur.I och med att häst och vagn inräknas som ett fordon enligt lagstiftningen skall de regler som gäller för fordon gälla även här. Det betyder att man kan bli dömd för rattfylleri om man rider häst och vagn.Vad gäller med ridning utan vagn?Trafikreglerna säger att hästekipage, ridande eller körande, betraktas som fordon och ska färdas på höger sida av vägen. De ska följa trafikreglerna precis som alla andra. Detta innebär att häst och ryttare (ridande) är per definition ett fordon och ska liksom bilar färdas på gator och vägar eller exempelvis på särskilt anvisade rid-leder. En ryttare får inte rida på gång- eller cykelbanor. Inte heller på motorväg eller motortrafikled. Detta framgår av trafikförordningen 3kap 6§. Får man då rida eller köra häst och vagn onykter?Sammanfattningsvis gäller lagen om rattfylleri även för de som rider och kör häst och vagn. Detta innebär att du inte får ta hästen hem från krogen när du är onykter.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!Hälsningar,

Vilka kan konsekvenserna bli vid olovlig körning för en 16-åring?

2020-11-24 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Om du är 16 år gammal och har blivit stoppad av polisen och blivit misstänkt för olovlig körning. Och att man bett om advokat för att bli förhörd tillsammans med en åklagare. Vad händer då med ens register får man några anmärkningar, kan det påverka ens liv ute i samhälle i framtiden t. e. x att få jobb eller liknande? Vad händer med den här veckan ena föräldern som äger bilen? Den andra som är ens handläggare får föräldrarna några konsekvenser. (Handläggaren var inte på plats när 16 åringen blev stoppad av polisen.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar att du vill ha svar på två frågor: Får man en anmärkning i brottsregistret som kan påverka i framtiden vid olovlig körning? Kan föräldrarna få några konsekvenser?Påföljd vid olovlig körningEn person som inte är berättigad till att framföra ett fordon (exempelvis på grund av saknar körkort) men som ändå kör ett sådant fordon kan dömas till olovlig körning enligt 3 § trafikbrottslagen. Straffet är böter, och utdöms vanligast till 1500 kronor eller 30 dagasböter. Om det handlar om upprepad olovllig körning eller av annan anledning kan anses som grovt brott, kan påföljden bli fängelse upp till 6 månader. Den som är över 15 år är straffmyndig, vilket innebär att den kan dömas till påföljd enligt 1 kap. 6 § brottsbalken (BrB). När en person åläggs en påföljd efter gjort sig skyldig till ett brott så hamnar de uppgifterna i belastningsregistret. Det gäller även om påföljden ålagts efter dom i rätten, strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot eller annat beslut som meddelats i Sverige (3 § p.1 i lagen om belastningsregister). Uppgifter om böter finns kvar i registret 5 år efter domen eller motsvarande beslut (17 § p.9 lagen om belastningsregistret) och uppgift om åklagarens beslut att inte åtala för brott i fallet där personen var under 18 år finns kvar i 3 år efter beslutet (17 § p.11 b lag om belastningsregistret). En "prick" i belastningsregisret för olovlig körning som inte är grov, kommer med stor sannolikhet inte att påverka framtidsutsikter eller andra möjligheter i det vanliga livet. Däremot kan det innebära att personen vid prövning av körkortstillstånd inte anses lämplig och kan få utsatt en s.k spärrtid (3 kap. 9 § körkortslagen). Spärrtiden innebär en angiven tid som körkort inte får utfärdas innan, hur länge kan vara lägst en månad och högst 3 år. Kan föräldrarna få konsekvenser också?I 3 § 3 st trafikbrottslagen står att även en person som av uppsåt eller oaktsamhet tillåter en annan som inte är berättigad att köra ett fordon kan dömas till böter. De personer som kan bli aktuella för en sådan eventuell påföljd är ägaren av bilen (med undantag) och den som är handledare till någon som övningskör. Bilägaren kan enbart bli ansvarig om den medvetet (uppsåt) eller oaktsamhet har tillåtet den andra att köra olovligen. Exempelvis en förälder som vet om att ens barn utan körkort lånar bilen ibland. Bilägaren är inte ansvarig för fallet att bilen blir stulen och sen stoppas och det visar sig att föraren inte är berättigad att köra. En handledare för någon som övningskör bär ansvaret som "förare" när de båda sitter i bilen. Det innebär att om personen som övningskör kör för fort eller inte följer trafikregler är det handledaren som kan bli ansvarig för eventuella påföljder. Däremot är handledaren inte ansvarig om denne inte sitter med i bilen. Om eleven väljer att köra helt ensam på vägarna är det alltså också denne som ensam blir ansvarig för eventuella påföljder. Sammanfattningsvis, en 16-åring som blir stoppad i en bil kan komma att dömas för olovlig körning. Påföljden blir vanligtvis böter och ytterligare en konsekvens är att det kommer med i belastningsregistret vilket kan påverka om man kan få en spärrtid innan man får lov att ta körkort efter 18 år. Föräldrarna i detta fallet kan riskera att få böter om de medvetet eller oaktsamt har tillåtit körningen eller brukandet av bilen. Men om föräldern som är handledare inte var med i bilen så är denna troligtvis fri från ansvar. Jag hoppas att detta besvarade dina frågor, om jag missat något av det du undrade är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om jag inte genomfört uppkörningen när jag kör olovligt?

2020-11-23 i Trafik och körkort
FRÅGA |Om jag körde utan körkort och polisen stoppade mig och jag klarat teorin och slutförde risk 1 och 2, vad händer om jag kommer att kunna ta körprovet? Kan jag ta ett körprov?
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga efterfrågar svar kring olovlig körning och vilka konsekvenser som blir utav det. Jag kommer i mitt svar använda mig av körkortslagen och lagen om straff för vissa trafikbrott. Köra utan körkort Den som kör ett fordon utan att ha ett giltigt körkort för fordonet döms till olovlig körning. (3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott). Straffet för olovlig körning är böter. Om den som kör ett fordon saknar giltigt körkort på grund av att den tidigare blivit av med det eller om brottet olovlig körning begåtts flera gånger, kan brottet istället anses vara grovt. Straffet för grov olovlig körning är högst sex månaders fängelse. (3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott). Det bör dock nämnas att det vanligaste straffet för grov olovlig körning är dagsböter, men istället ett högre antal dagsböter än vid olovlig körning. Spärrtid för att ta körkort Eftersom att du, om du agerar enligt ditt scenario, begått ett brott kan ditt körkortstillstånd återkallas då du kan antas inte komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, detta i enlighet med 5 kap. 2-3 § Körkortslagen. Det finns även stor risk för att en spärrtid kommer att utfärdas. Vad gäller spärrtiden på körkortet så är det Transportstyrelsen som ska hantera den delen. Under en spärrtid kan personen inte få ett nytt körkort eller körkortstillstånd utfärdat, detta i enlighet med 3 kap. 9 § Körkortslagen. Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet. Sammanfattning Att köra bil utan körkort är brottsligt. Om du agerar enligt scenariot har du gjort dig skyldig till olovlig körning. Spärrtid kommer med stor sannolikhet att utges och du kommer därmed att få ta om körkortet när spärrtiden har passerat. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,

Vad händer om jag kör bil utan körkort?

2020-11-20 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej Jag bliv stoppat av en polisbil och har ingen körkort och körde en kommun bil vad kan bli eller händer. Jag har min uppkörning den 11 dec. Vad kan jag göra just nu?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att köra en personbil krävs att man har körkortsbehörighet B. Eftersom du körde en bil utan att ha rätt behörighet har du gjort dig skyldig till olovlig körning. För olovlig körning kan du dömas till böter. Om brottet är att anse som grovt kan du dömas till fängelse i högst sex månader (3 § TBL).Eftersom du begått ett brott kan ditt körkortstillstånd återkallas då du kan antas inte komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (5 kap. 2-3 § KörkortsL). Du lär också få en spärrtid, vilket är den tid då du inte kommer få ett nytt körkortstillstånd beviljat. Spärrtiden är minst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KörkortsL). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt! Vänliga hälsningar,

indraget körkort - vad kan jag göra?

2020-11-14 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Fick mitt körtkort indraget som jag haft i 14 år efter att ha haft 0.31 promille i blodet, spärrtiden blev 12 månader vilket jag tycker var orimligt hårt efter att ha läst Kap 5. 9§ KL, kommer såklart försöka överklaga då jag förlorar mitt jobb om jag inte har körtkort, så arbetar på en bra formulering, nå tips? men sen fick jag även en böter på 16000:- med uttalande om att jag gjort det här med "uppsåt" vilket jag verkligen inte gjorde. Och tycker även att det var orimligt hårt för nån som inte gjort ett brott och helt ostraffat sen tidigare. Är det ens lönt att försöka överklaga den och medför det stora kostnader eller är det gratis och kan jag få ett hårdare straff?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Spärrtiden och överklagandetKort kan jag bara säga att spärrtiden för rattfylleri är som utgångspunkt lägst ett år, om det är första gången man begått det. Detta kan du läsa mer om på Transportstyrelsens hemsida. Men som du hänvisar här till finns det möjlighet att också få en varning istället, om det av särskilda skäl kan anses tillräckligt (5 kap. 9§ körkortslagen). Varning gäller dock inte för brottet rattfylleri, vilket också framgår av lagrummet genom en hänvisning till punkt 2-6 i 5 kap. 3§ körkortslagen, och rattfylleri står under punkten 1. Det finns dock möjlighet att ansöka om alkolås istället för att få indraget körkort (5 kap. 16§ körkortslagen). En ansökan om detta ska ges in till Transportstyrelsen senast 4 veckor efter att man fått tillfälle att yttra sig om återkallelsen, och det ska bifogas ett läkarintyg och förklaring om att man kommer uppfylla villkoren (5 kap. 18§ körkortslagen). Detta är det mest handfasta tipset jag kan ge dig, att söka om alkolås istället för återkallelse. Du kan läsa mer om alkolås på Transportstyrelsens hemsida här. Att man behöver körkortet i tjänsten kan vara ett skäl för Transportstyrelsen att inte återkalla körkortet. Du måste då formulera dig så att det framgår tydligt vad du jobbar med, och på vilket sätt ditt körkort är avgörande för ditt jobb. Du kan även be om ett intyg av din arbetsgivare som intygar om det är så att du behöver bilen i tjänsten. Detta kan göra att man kan få alkolås istället, eller att spärrtiden förkortas, men det är svårt för mig att säga något mer om det utifrån vad jag vet. Brottet rattfylleriBrottet rattfylleri ger böter eller fängelse högst sex månader (4§ trafikbrottslagen). Böterna beräknas utifrån dels ens inkomst, dels brottets straffvärde. Detta innebär att tjänar man mer, får man betala mer i böter, för att böterna ska bli lika kännbart för de som tjänar mer, som för de som tjänar mindre. Utgångspunkten för rattfylleri upp till 0,49 promille är 40 dagsböter. Detta multipliceras med en summa som ligger mellan 50-1000 kr och baseras på ens inkomst, skulder och försörjningsskyldighet (25 kap. 2§ brottsbalken). Jag kan alltså inte säga mer om ditt bötesbelopp är skäligt då jag inte vet något om dina inkomstförhållanden. Brottet rattfylleri förutsätter som du säger uppsåt, och uppsåtet innefattar här att man är åtminstone likgiltig inför att man framför ett motordrivet fordon med alkohol i blodet. Uppsåtet ska då täcka att man har intagit alkohol, och att man medvetet kört bil. Lönt att överklaga – större kostnader/hårdare straff?Nu vet jag inte omständigheterna kring varför du anser att du inte haft uppsåt till brottet, men generellt behöver man inte uppsåt till brott i sig, utan omständigheterna som utgör brottet. Om du har fått boten genom att strafföreläggande, och du inte tjänar så mycket som du tror åklagaren har baserat ditt bötesbelopp på (40*X=16 000 kr) så kan du låta bli att skriva på strafföreläggandet och begära att målet ska tas till tingsrätt. Där kan du redogöra för dina ekonomiska omständigheter och lägga fram din sida av händelsen. Har du fått böterna av tingsrätten genom en dom, kan du inom tre veckor från domen överklaga den till Hovrätten, men då skulle jag säga att det är osannolikt att de skulle ändra just bötesbeloppet. Men det är såklart din rättighet att göra det.Om du väljer att inte skriva på strafföreläggandet av åklagaren, och istället tar ärendet till tingsrätten, är utgångspunkten att tingsrätten inte ändrar bötesbeloppet till ett högre belopp. Det ska alltså inte kosta dig mer att ta ärendet till tingsrätten. Det kan dock tillkomma rättegångskostnader, men endast om du får en försvarare eller om du själv har kostnader med att ta dig till och från rättegången. I övrigt tillkommer inga kostnader om du vill ta ärendet till tingsrätten.SammanfattningsvisJag kan inte säga om du ska överklaga varken hos Transportstyrelsen eller hos tingsrätten, det är upp till dig själv att avgöra. Men du förlorar ingenting på det, och det kostar som utgångspunkt inte dig mer heller. Bäst är att till Transportstyrelsen styrka att du behöver bilen i tjänsten, och/eller ansöka om alkolås istället för återkallelse. Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,