Hur återkallas körkortet?

2020-08-05 i Trafik och körkort
FRÅGA |Om man åkt dit för drograttfylla, dvs kört bil några dagar efter att man rökt cannabis, hur återkallas körkortet? För några dagar sedan ringde polisen och bekräftade att blodprovet var positivt för cannabis, därför räknar jag med att körkortet blir återkallat. Men när blir det återkallat? Vågar man åka iväg nu under semestern med bilen? Hur får man reda på att det återkallats?
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om man blir tagen för rattfylleri startar två olika processer: den straffrättsliga (tingsrätten) och den körkortsadministrativa (Transportstyrelsen). Regler om den sistnämnda processen finns i körkortslagen (KörkL) och körkortsförordningen (KörkF). Hur går en körkortsåterkallelse till? Jag tolkar det som att polisen inte tog ditt körkort direkt på plats, och då kommer körkortet istället att återkallas när den straffrättsliga processen är klar. Detta innebär att körkortsåterkallelsen kommer att grundas på tingsrättens dom (5 kap. 1 § KörkL). När Transportstyrelsen får vetskap om att man har dömts för rattfylleri kan de alltså välja att starta en egen process som leder till att körkortet återkallas. Precis som du skriver är det i ditt fall troligt att körkortet blir återkallat, eftersom rattfylleri så gott som alltid leder till körkortsåterkallelse (5 kap. 3 § punkten 1 KörkL). Vid drograttfylleri är spärrtiden vanligtvis minst 12 månader. Innan Transportstyrelsen fattar ett beslut om körkortsåterkallelse ska du få möjlighet att yttra dig (5 kap. 4 § KörkF). Du kommer alltså att bli informerad om och när Transportstyrelsen har startat en process om körkortsåterkallelse. Efter att du har fått möjlighet att yttra dig fattar Transportstyrelsen sitt beslut. Om Transportstyrelsen beslutar att återkalla ditt körkort gäller beslutet omedelbart (7 kap. 7 § KörkL). Däremot är Transportstyrelsen skyldig att informera dig så fort beslutet är klart. Avslutande råd Eftersom polisen inte tog ditt körkort direkt på plats borde processen om körkortsåterkallelse inte starta förrän du har fått en dom i tingsrätten. Du kommer dessutom att informeras när Transportstyrelsen startar en process om återkallelse. Transportstyrelsen är också skyldiga att informera dig efter beslutet är klart. Om du inte har fått någon information från Transportstyrelsen om att de har startat en process om körkortsåterkallelse borde det alltså inte vara några problem att åka iväg med bilen under semestern. Hoppas att du har fått svar på dina frågor!Vänligen,

Körtillstånd?

2020-07-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Kan dom efter det kräva en massa provtagningar eller kan man då få körtillstånd som vilken som helst ?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag förstår det som att du tidigare fått en fråga besvarad och att detta är en följdfråga. För att vi ska kunna svara på din aktuella fråga behöver vi en bakgrund. Formulera gärna en sådan och skicka sedan in frågan igen.Med vänliga hälsningar,

Återkallar körkort om man suttit drogpåverkad i en bil, men inte kört?

2020-07-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Kan man bilr av med körkortstillstånd man har correbi narkot på blodprov och man inte sitter bakom ratten.
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga på sättet att du under om man kan förlora körkortet om man till exempel sitter i passagerarsätet drogpåverkad och alltså inte kör bilen.Lagen som handlar om återkallelse av körkort är körkortslagen. Det är inte domstolen som avgör om du förlorar körkortet om du skulle bli tagen av polisen i en bil medan du är drogpåverkad. Det är transportstyrelsen som beslutar om körkortet och det görs en bedömning i varje i enskilt fall. Exempel på handlingar som kan resultera i att körkortet återkallas är att man begår grov vårdslöshet i trafiken, att man kör ett visst antal km/h över hastighetsgränsen eller att man är opålitlig i nykterhetshänseende. Svaret på din fråga beror på det enskilda fallet, men ja det är möjligt att förlora körkortet även fast du inte kört drogpåverkad men tar droger. Allvarliga brott såsom grov misshandel och narkotikabrott kan leda till återkallat körkort.Transportstyrelsen gör en bedömning och det är svårt att ge ett allmänt svar, men ja det är möjligt. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Blir körkortet återkallat vid fortkörning?

2020-07-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hejsan blev igår stoppad då jag körde 85 på 50 väg detta vart då i en nedförsbacke, jag körde lite fortare än vanligt då jag hade sambons bror som mådde otroligt illa och ville komma fram till närmaste rastplats, har haft körkortet sedan 31/10-2018 (så fortfarande inom prövotiden) men det tog polisen igår och sade att transportstyerlsen kommer att ta ett beslut. Frågan är väl om jag kommer att behöva ta om allt eller om det finns en chans att få tillbaka det om man förklara situationen för dem.
Emil Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen skillnad på vad som är grund för indraget körkort, oavsett om du är under prövotid eller inte. Skillnaden är att om du är under prövotid så måste du genomföra godkänt teoriprov samt körprov innan du kan få ett nytt körkort, medan en som inte är under prövotid får tillbaka sitt körkort efter en viss tid.Vid hastighetsöverträdelse är det främst hastighetsbegränsningen som du kör på som är avgörande. Om man har kört 35 km/h för fort på en 50-väg brukar detta vara grund för indraget körkort enligt 5 kap. 3 § 4 p. körkortslagen. Hastighetsöverträdelser som inte är att anse som ringa brukar vara om man överskrider hastighetsbegränsningen med 30 km/h på vägar med en hastighetsbegränsning på 40 km/h och uppåt. Att hastighetsöverträdelsen gjordes i nedförsbacke samt att du ville skynda för att föra din sambos bror till närmaste rastplats är tyvärr ingenting som jag tror skulle leda till att transportstyrelsen gör en annan bedömning än att återkalla ditt körkort.Vänligen,

Vad händer om man nekar en bot?

2020-07-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej.För några veckor sedan var jag och mina kompisar på väg hem från en fest då vår bil blev stoppad av polisen.Jag var inte den som körde men polisen såg på mig att mina pupiller såg stora ut och misstänkte därför att jag tagit någon form av narkotika. I panik så nekade jag men blev tvungen att lämna pissprov.I efterhand så ångrar jag att jag nekade då jag tidigare är ostraffad och det känns enklare att erkänna och godkänna bötern som påföljden hade blivit än att ta det till domstol då provet med största säkerhet kommer vara positivt.Kommer jag få en chans till att erkänna och godkänna bötern när provet är analyserat eller kommer det gå direkt till domstol eftersom jag nekade brottet?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar de som att du har kört bil med narkotika i kroppen vilket innebär att du kan ha gjort dig skyldig till brottet drograttfylleri.Brottet kan ge böter eller fängelse. Det är troligt att det i ditt fall kan bli böter med hänsyn till vilken sorts narkotika du brukade och att du säger att du är ostraffad sedan tidigare. Dock påverkas straffet också av hur mycket narkotika du hade i blodet.Eftersom brottet kan ge böter så kan åklagaren välja att utfärda ett strafföreläggande istället för att åtala dig för brott i domstol. Det är åklagaren som beslutar om att ta upp brottet genom strafföreläggande och detta är valfritt för åklagaren, RB 48 kap 1 §. Om åklagaren beslutar detta och du godkänner strafföreläggandet så innebär det att du erkänner brott, RB 48 kap 2 § 2 st. Genom att godkänna strafföreläggandet gäller det som en dom, RB 48 kap 3 § 2 st.Sammanfattningsvis kan åklagaren välja att utfärda ett strafföreläggande vilket du kan godkänna (erkänna) och betala direkt eller så blir det rättegång. Med vänliga hälsningar,

Indraget körkort - vad gäller?

2020-07-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej Har körkort med provtid men provtiden blir klar om en månad och igår körde 109 på 70 begränsning polisen tagit körkort och fråga det finns chans att man ska få varning utan att göra nya körkort prov det var första gånger ingen bott eller någonting som hände på väg
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt korta svar på din fråga är tyvärr att du förmodligen kommer att behöva ta körkortet på nytt då hastighetsöverträdelsen som begåtts inte är ett trafikbrott av ringa betydelse, av denna anledning anses det att ett körkortsingripande är nödvändigt. Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller vid dessa fall och vad som gäller i ditt fall.Regler och bestämmelser gällande trafik finner du i Trafikförordningen (TraF), specifikt gällande hastighet i trafik finner du reglerna i 3 kap. 14-17 §§ TraF.Regler gällande körkortsingripande finner du i körkortslagen (KörkL).Vad gäller vid en hastighetsöverträdelse? Att köra över hastighetsbegränsningen innebär att man bryter mot bestämmelsen, 3 kap. 17 § TraF, och har till följd att man döms till penningböter, 14 kap. 3 § TraF. Enligt körkortslagen (KörkL) 5 kap. 3 § 4 p. ska ett körkort återkallas när körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt. Däremot ska körkortet inte återkallas om överträdelsen kan anses som ringa. Vad som menas med en ringa hastighetsöverträdelse framgår inte av lag utan det framgår av praxis och förarbeten (Prop. 1992/93:189 S. 3-4.). Förarbetena framhåller att hastighetsöverträdelser med 30 km/h eller högre på väg med hastighetsbegränsning 50 km/h eller högre bör inte anses som ringa. På vägar med hastighetsbegränsning lägre än 50 km/h, utanför skolor m.m., ska ett överskridande på 20 km/h anses vara av den karaktären för ett indraget körkort. Detta innebär exempelvis att om man kör 30 km/h över hastighetsbegränsningen på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h (80 km/h) kommer detta innebära att körkortet vanligtvis återkallas. Om man kör 20 km/h över hastighetsbegränsningen på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 40 km/h (60 km/h) kommer det även här vanligtvis bli aktuellt med ett körkortsingripande.När blir körkortet återkallat?När man gör sig skyldig till en hastighetsöverträdelse som inte är ringa är det transportstyrelsen som återkallar körkortet, och väljer man att överklaga beslutet bör man göra det till förvaltningsrätten. När man får körkortet indraget får man även en S.K. spärrtid. Spärrtiden är den tid man måste vänta innan man kan få ett nytt körkort utfärdat, tiden bestäms på minst 1 månad och högst 3 år. Vid bestämmandet av hur länge spärrtiden ska löpa utgår man från överträdelsens svårighetsgrad. Andra omständigheter som kan vara av betydelse är behovet av körkortet, tidigare trafikförseelser och även hur lång tid det gått från dess att brottet begicks och körkortsingripandet ägt rum, 5 kap. 6 § KörkL.Vad innebär det att man har prövotid?Prövotid innebär att man under två års tid från att körkortet utfärdades måste göra körprov, teoriprov samt riskutbildning på nytt om man begår en trafikförseelse som inte är att anse som ringa. Detta innebär alltså att samma förutsättningar gäller för någon med prövotid resp. utan prövotid, den enda skillnaden är att en person utan prövotid på sitt körkort inte behöver lämna nya godkända kör- och teoriprov samt godkända riskutbildningar. Vad är storleken på bötesbeloppen?Det är riksåklagarens föreskrifter som bestämmer storleken på bötesbeloppen gällande trafikförseelser, vilka du finner här, S.15.Av förordningen framgår bötesbeloppen enligt: Hastighetsbegränsning 50 km/h eller lägre1–10 km/h: 2 000 kr.11–15 km/h: 2 400 kr.16–20 km/h: 2 800 kr.21–25 km/h: 3 200 kr.26–30 km/h: 3 600 kr.31–35 km/h: 4 000 kr.36–40 km/h: 4 000 kr.41– 50 km/h: till åklagare51 km/h och över: till åklagareHastighetsbegränsning högre än 50 km/h1–10 km/h: 1 500 kr.11–15 km/h: 2 000 kr.16–20 km/h: 2 400 kr.21–25 km/h: 2 800 kr.26–30 km/h: 3 200 kr.31–35 km/h: 3 600 kr.36–40 km/h: 4 000 kr.41–50 km/h: 4 000 kr.51 km/h och över: till åklagareVad gäller i ditt fall?I ditt fall har en hastighetsöverträdelse begåtts på en väg där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h och du färdades 109 km/h, vilket är 39 km/h över den gällande hastighetsbegränsningen. Detta medför att påföljden blir 4000 kr i penningböter och du kommer förmodligen att inte få behålla körkortet, hade du däremot färdats 99 km/h skulle ditt körkort mest sannolikt inte blivit indraget och men däremot hade du fått 3200 kr i penningböter. Att du har en prövotid har betydelse i ditt fall eftersom detta innebär att du kommer att behöva göra ett nytt kör- och teoriprov med godkända resultat samt godkända riskutbildningar. Frågan om det finns möjlighet att få en varning istället för ett indraget körkort beror på om det finns särskilda skäl för detta, däremot är det en liten sannolikhet att transportstyrelsen skulle acceptera dessa skäl med hänvisning till överträdelsen som inte är av ringa betydelse, 5 kap. 9 § KörkL. Som giltiga skäl för varning är om det föreligger omständigheter som rättfärdigar din överträdelse som exempelvis nöd eller om det föreligger risk att du skulle bli av med jobb om körkortet skulle återkallas och återkallelsen är oskälig med hänsyn till påföljden av själva återkallelsen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Antal passagerare i a-traktor?

2020-07-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, brukar se massa a-traktorer där det är fler 1 än med, typ 2 st. Är det tillåtet?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till a-traktorer är det viktigt att inte överskrida antalet passagerare eller att passagerarna är placerade på ett sätt där man bedömer att en fara kan uppstå, enligt 3 kapitlet 79 § trafikförordningen.Vad regeln innebär i just din fråga (två stycken personer) beror på hur passagerarsätet är utformat och vad som är lämpligt i just den a-traktorn. Om sätet är anpassat efter två personer är det alltså OK. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Synkrav för B och AM-körkort

2020-07-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag fick mitt B-körkort indraget 2015 pga synfältsdefekter,nu undrar jag om det är möjligt för mig att ta ett AM- körkort?MVH
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring kraven för att få körkort finns b.la i körkortslagen och transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.För att få körkortstillstånd krävs det att du med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Avseende medicinska förhållandena förutsätts det b.la att du har en tillfredsställande syn för att köra det fordon (i detta fall AM) du ansöker om tillstånd för (3 kap. 2 § första och tredje stycket körkortslagen). Synkraven för att bli behörig att ta AM-körkort är detsamma som vid B-körkort (2 kap. 1-7 § transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.).SammanfattningEftersom synkraven för att bli behörig att ta AM-körkort är detsamma som vid B-körkort innebär det att du inte kan ta AM-körkort så länge som du fortfarande har kvar de syndefekter som medförde att ditt B-körkort blev indraget. Vänliga hälsningar,