Missad väjningsplikt; grund för återkallelse av körkort?

2021-03-04 i Trafik och körkort
FRÅGA |Kan mitt körkort återkallas för jag missade väjningsplikten vid en korsning som ledde till en kollision från höger sida . Min bil och jag blev påkörda.
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Du har väjningsplikt mot fordon som närmar sig från höger (3 kap. 18 § trafikförordningen). Ett körkort kan återkallas p.g.a. många olika omständigheter, men det krävs antingen att du ur en medicinsk synpunkt inte är lämpad att köra bil eller att det föreligger bristande personlig lämplighet. Bristande personlig lämplighet kan föreligga om du har gjort dig skyldig till något trafikbrott. Att du inte hörsammat väjningsplikten är inte i sig tillräckligt för att du ska bli av med ditt körkort utan det krävs att andra omständigheter väger in. Att missa att väjningsplikten gäller vid en korsning är att bryta mot en regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt 5 kap. 3 § körkortslagen). Men för att detta ska utgöra skäl till att återkalla ditt körkort får överträdelsen inte vara ringa. Det har i domstol förekommit allvarligare förseelser än den du beskriver i din fråga vilka inte har lett till att körkortet blivit återkallat (se exv. RÅ 1987 ref 105 där en busschaufför inte följde väjningsplikten). Jag skulle därför säga att din förseelse inte utgör grund till att återkalla ditt körkort. Med det sagt vill jag också stryka under att svaret har tagit utgångspunkt i de uppgifter som förekommer i din fråga. Hoppas att du har fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen om det skulle vara något annat du undrar över!

Last personbil

2021-01-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Får man lasta en snöskoter på flaket av t.ex king cab?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du får lasta din bil med en snöskoter så länge det inte överstiger fordonets maximilast (4 kap. 4 § trafikförordningen). Maximilasten är skillnaden mellan totalvikt och tjänstevikt. Uppgift om maximilast återfinns i registreringsbeviset. Du kan läsa mer om hur lasten ska säkras i trafikförordningen.Hoppas du fick svar på din fråga!