begick polisen tjänstefel för att inte rapportera mig för brott?

2020-10-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej ! Vill berätta om en händelse som hände min kompis för någon vecka sen . Han hade vart och handlat och körde sin bil till en sjö . Vid sjön stod en annan bil och en man längre ner mot en brygga . Han tänkte inte på den mannen så mkt så han gick längre upp bakom ett hus , tände en joint (gräs alltså ) för att sedan promenera upp till sin kompis längre upp. Han är en helt vanlig kille som har fast jobb , tränar , har partner , en fin familj osv . Hur som helst , när han stod bakom huset och tänder sin joint och börjar röka så kommer denna mannen fram och det visa sig vara en civil polis , han genomförde då en kroppsvisitering och genomförde en husrannsakan i bilen men hittade inget . Efter mycket snack blev han lugn och förstod att killen inte va en "kriminell" typ utan en helt vanlig kille som har det lite stressigt om dagarna. Han är helt ren i registret och ärInte tidigare straffad. Civilpolisen förstod att han var en bra kille .Civilpolisen beskrev även vilka konsekvenser det skulle få för detta . ( bli av med jobb, böter ,körkort o.sv . Det slutade med att han säger " du verkar va en bra kille jag är schyst och släpper dig, men du får en varning . Om en månad eller kanske ett halvår , kommer jag stoppa dig och då ska du med in på prov för jag vill se att du är ren . " ( vet inte vad man ska tro om det men ... ) han släppte honom i alla fall och lät honom Köra sin bil hem och nu går han bara runt och tänker om detta. Min fråga är alltså begick polisen tjänstefel
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din kompis blev misstänkt för att ha rökt cannabis, och att polisen valde att inte göra en anmälan, och nu undrar du om detta är ett tjänstefel. Ringa narkotikabrottAtt röka cannabis utgör brottet ringa narkotikabrott, och kan ge böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Oavsett vad man är påverkad av, och hur mycket man har i sig, utgör eget bruk av narkotika huvudsakligen ringa narkotikabrott och ger nästan uteslutande 30 dagsböter i straff, även om det finns fängelse i straffskalan. RapporteftergiftPolisen har generellt en skyldighet att rapportera brott när de fått kännedom om det (9§ polislagen). Dock får polisen lämna så kallad rapporteftergift, alltså att inte rapportera någon för brott, om det med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och att det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter. Då säger polisen i princip till en att de inte kommer rapporter en för brott, men förklarar allvaret i brottet ändå som en typ av varning. I detta fall är det uppenbart att brottet endast skulle ge böter. Att brottet är obetydligt ska bedömas utifrån samtliga omständigheter som föreligger, men om det framstår som bagatellartat, resurskrävande, eller om det inte fanns risk för andra människors liv och hälsa. Så långt verkar det inte vara fel av polisen att fatta ett sådant beslut för detta brott i sig, även om det kanske inte huvudsakligen görs för ringa narkotikabrott utan oftast för olika trafikbrott. Rapporteftergift efter inlett förundersökningEn rapporteftergift innebär att polisen inte rapporterar en person för brott, utan att förundersökning ens inleds. Förundersökning kan inledas och läggas ned, men då har man blivit rapporterad och misstänkt i polisens register.Om förundersökning har inletts utesluter detta möjligheten att lämna rapporteftergift, enligt en del JO-beslut. För att polisen ska få lov att göra en husrannsakan av bilen, förutsätter detta att förundersökning är inledd (28 kap. 1§ rättegångsbalken). Detta innebär att om polisen har gjort en husrannsakan i syfte att leta efter droger i bilen, så inleds förundersökning i samband med detta beslut, och då får rapporteftergift inte ges efter detta. Att någon röker narkotika är generellt ensamt inte tillräckligt för att göra husrannsakan i bilen, men det kan ligga annan information bakom som endast polisen känner till. Alternativt har förundersökning inletts med husrannsakan, och sedan har förundersökningen lagts ned genom beslut från förundersökningsledare eller åklagare, vilket får ske.Men om sökningen i bilen inte syftade att hitta narkotika, utan endast för att leta efter farliga föremål för polisens säkerhet, som är ägnade att användas vid brott, om de med hänsyn till omständigheterna kan antas att sådant föremål kan påträffas i bilen (20a§ polislagen), får detta göras utan att inleda förundersökning. Då får rapporteftergift lämnas. SammanfattningsvisDet är många faktorer som påverkar hur polisen får agera, och vad som påverkar hur polisen agerar. Det kan finnas information som polisen haft som inte framgått för din kompis. Om polisen gjorde en husrannsakan i bilen för att leta efter narkotika, kan man inte lämna rapporteftergift efter det, och då kan detta utgöra ett tjänstefel. Men har förundersökning lagts ned istället, vilket innebär att din kompis har blivit rapporterad för brottet men att utredningen lagts ned, så är detta okej i sig. Det är svårt för mig att säga vad som har skett i ert fall, det är i princip bara polisen som vet, och därför kan jag tyvärr inte säga något med säkerhet kring detta. Men möjligheten finns att tjänstefel har begåtts beroende på omständigheterna kring polisens beslut.Om ni misstänker att polisen gjort tjänstefel, kan man anmäla detta till Justitieombudsmannen, vilket ni kan läsa mer om på deras hemsida.Hoppas ni har fått någon vägledning i era frågor!Vänligen,

Brev på häktet

2020-10-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Jag fick ett brev skickat till mig för ungefär 2 år sedan av min dåvarande pojkvän från häktet. Jag har tyvärr tappat bort det brevet men vill gärna ha det igen. Problemet är att jag inte minns vilket häkte han skrev ifrån. Min fråga är: Sparas någon form utav kopia på brev som skickas från den som sitter häktad? Finns det någon möjlighet för mig att ta del av den kopian? Hur går jag isådanafall tillväga om jag inte vet vart han satt häktad?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är tyvärr att det inte är fallet. Personalen på häktet har endast rätt att kontrollera posten som den häktade skickar och tar emot, om den häktade godkänner det eller om det är nödvändigt ur säkerhetssynpunkt. Om brev har hållits från personen, får denne breven efter att denne släpps. Detta regleras i 3 kap 6- 10 §§. Breven som skickats ut har ev. kontrollerats men kopior sparas inte. Med vänlig hälsning

Lån eller gåva beviskrav

2020-10-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag lånade pengar, till mitt barns pappa, flera gånger under 2012. Han lovade betala tillbaka. Nu är det slut mellan oss och han vill inte betala. Räcker det med kontoutdrag från banken som bevis? Har jag någon grund till stämningsansökan? Hur ser denna processen ut?Kan ha slippa betala tillbaka genom att ljuga och säga att han fick pengar som ett present och att det var aldrig talan om att han skulle betala tillbaka?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det tråkiga svaret är dessvärre att du måste prestera konkreta bevis på att det har rört sig om ett lån och inte en gåva, så ja, han kan ljuga för att inte bli skyldig att betala tillbaka. Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det normalt att polisen väljer att inte inleda förundersökning och vad kan man som målsäganden göra för att polisen ska utreda brottet?

2020-10-31 i Förundersökning
FRÅGA |Har under tre års till blivit trakasserad av ett ungdomsgäng. Har polisanmält dom flera gånger. En förundersökningsledare på polisens kontaktcenter beslutade I fjol att inleda en utredning mot dessa personer eftersom dom är straffmyndiga och det har varit så långvarigt, men nu ett år senare så har utredningen ännu ej inleds. Är detta normalt. Vad kan jag som målsägande göra för att utredningen skall Inledas?
Erica Rinaldo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med tanke på att jag inte vet exakta omständigheter kring ditt fall så kommer jag att utgå från hur jag har tolkat polisens agerande. När polisen får in en brottsanmälan så ska polis eller åklagare bedöma vilka möjligheter som finns för att kunna utreda brottet . Därefter beslutas det om en förundersökning (brottsundersökning) ska inledas (23 kap. 1 och 2 § Rättegångsbalken). Detta görs endast om det finns möjligheter att klara upp brottet (23 kap. 1 § 2 st. Rättegångsbalken). I vissa fall kan polis och åklagare välja att inte inleda en förundersökning på grund av bristfällig bevisning. Detta kan vara fallet i din situation. Om det är så att trakasserierna fortsätter så rekommenderar jag dig att du polisanmäler än en gång. Annars så kan du ringa polisen och fråga vad som har skett med din anmälan, och varför de inte inlett en förundersökning. Vidare kan du försöka dokumentera händelserna så polisen har konkreta händelser att utreda, samt att det ur bevishänseende kan underlätta arbetet för polis och åklagare. Vänligen,

Olagligt att spela in djur och använda som bevismaterial?

2020-10-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min granne har gjort en ljudinspelning av våra fåglar som har spelats upp för Miljö o samhällsbyggnad där vi bor han har klagomål i detta ärende är det ett lagligt förfarande ! Mvh
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Att spela in ljudet av fåglar är inte olagligt. Det framgår inte vad klagomålet rör sig om i fallet, men att använda ljudinspelning av fåglarna och spela upp ljudet för Miljö- och samhällsbyggnad är inte olagligt förfarande. Däremot kan man ifrågesätta bevisvärdet på en sådan ljudinspelning , det vill säga om det faktiskt är att anse som ett trovärdigt bevismaterial i relation till klagomålet som anförs. Detta är en bedömning som Miljö- och samhällsbyggnad får göra.Med vänlig hälsning,

När får polisen stanna och genomsöka en bil?

2020-10-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Om man blir stannad av polisen i trafiken, under vilka omständigheter behöver man gå ut ur bilen om man blir ombedd av polisen att göra det? Finns de några riktlinjer för polisen och som privatperson när man måste göra det? (lämna bilen)Och får polisen då göra en kroppsvisitation när man lämnat bilen? ibland säger polisen, "för säkerhetskull", men man måste ju vara skäligen misstänkt för ett brott med fängelsestraff på skalan men jag kan inte tro att trafikstopp brukar ha dessa misstankar i sig. Tack på förhand!
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När får polisen stanna och genomsöka ett fordon?För att en polis ska ha rätt att stoppa ett fordon måste ett av fyra grunder enligt Polislagen 22 § vara uppfyllda. Dessa är: 1. Det ska finnas anledning att anta att någon i bilen begått ett brott.2. För att ett ingripande med stöd i annan lag ska kunna göras.3. Att en husrannsakan ska kunna göras, eller,4. Att reglera trafiken.Det räcker med att en av de fyra punkterna är uppfyllda för att polisen ska få stanna ett fordon.Husrannsakan i bilPolisen har rätt att genomsöka ett fordon om det genom husrannsakan finns tillåtelse, enligt 28 kap. 1 § RB. (en bil räknas i lagens mening som ett slutet förvaringsställe och kan därför bli föremål för en husrannsakan).För att en husrannsakan ska tillåtas krävs det:- Anledning att anta att ett brott har begåtts, där fängelse kan vara en påföljd.- Om det finns omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott eller förverkande av brottslig verksamhet. Det finns en möjlighet för polisen att genomsöka ett fordon på eget bevåg, dvs utan förordnande av husrannsakan, enligt polislagen 20 a §. I lagrummet framgår att "En polisman får genomsöka ett fordon eller en båt i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken". Det ska alltså vara ett ingripande med förebyggande syfte: att söka efter vapen eller tillhyggen som kan användas vid brott mot liv och hälsa och, det måste kunna antas att vapnen och tillhyggena faktiskt finns i bilen. Det bör även påminnas om att polisens ingripande ska vara proportionerlig, dvs inte mer ingående än nödvändigt. Ingripandet får därmed inte vara godtyckligt, Polislagen 8 §.KroppsvisitationKroppsvisitation regleras i 28 kap. 11 §. En kroppsvisitation får företas när det finns anledning att anta att ett brott som kan ge fängelsestraff har begåtts. Personen som visiteras ska vara skäligen misstänkt för brottet i fråga, och syftet med visitationen ska vara att söka efter föremål som kan tas i beslag samt vara av betydelse för utredningen, som t.ex. narkotika, vapen, stöldgods m.m. I vissa fall kan dock även en person som inte är skäligen misstänkt bli kroppsvisiterad, men detta är enbart om det finns en synnerlig anledning för polisen att anta att de kommer hitta något som de kan ta i förvar eller om det kan vara till betydelse för utreda ett brott.Det framgår även av 19 § Polislagen, att:En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändigav säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, ellerför att hans identitet skall kunna fastställas.Måste man lämna bilen?Samtliga åtgärder (kroppsvisitation, genomsökande/husrannsakan av fordon) förutsätter att föraren går ut ur bilen. Om föraren inte gör sig medgörlig och sätter sig till motvärn kan denne göra sig skyldig till våldsamt motstånd enligt 17 kap. 4 § BrB. Polisen har även, enligt 10 § Polislagen, rätt att använda sig av våld för att genomföra en tjänsteåtgärd (punkt 4 och 5) i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt.Med vänliga hälsningar,

Vad händer i mitt ärende hos polisen?

2020-10-31 i Förundersökning
FRÅGA |Har under tre års till blivit trakasserad av ett ungdomsgäng. Har polisanmält dom flera gånger. En förundersökningsledare på polisens kontaktcenter beslutade I fjol att inleda en utredning mot dessa personer eftersom dom är straffmyndiga och det har varit så långvarigt, men nu ett år senare så har utredningen ännu ej inleds. Är detta normalt. Vad kan jag som målsägande göra för att utredningen skall Inledas?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inleda förundersökningPolisen ska inleda förundersökning när det finns anledning att anta att brott har begåtts (23 kap. 1§ rättegångsbalken). Ribban för vad anledning att anta innebär är väldigt låg, och det räcker att det finns en aning om att brott har begåtts, även om man inte vet exakt vilket brott. Dock behöver inte förundersökning föranledas om det är uppenbart att brottet inte kan utredas. Utifrån vad du skriver låter det som att polisen borde ha inlett förundersökning på den informationen. Så om du har anmält detta till polisen, har denna information gått vidare till en förundersökningsledare som fattar beslut om förundersökning ska inledas. Detta beslut ska fattas skyndsamt. Utredningen ska bedrivas för att se vem som skäligen kan misstänka för brottet, och om denne kan åtalas för brottet (23 kap. 2§ rättegångsbalken). Förundersökning läggs nedFörundersökning får läggas ned om den fortsatta utredningen skulle kräva kostnader som inte står i proportion till sakens betydelse, eller om det kan antas att brottet inte skulle komma ske (23 kap. 4a§ rättegångsbalken). Om man inte kan styrka att brott har begåtts för förundersökningen läggas ned. I ditt fallJag kan tyvärr inte säga varför det inte hänt något i ditt ärende, eller om förundersökning faktiskt har inletts än eller inte. Det kan vara så att förundersökningen inletts men att man inte hunnit bedriva utredning i ärendet än. Det kan ha varit så att det är av resursskäl som att utredningen inte hunnit bedrivas, eller att förundersökningen har lagts ned. Jag rekommenderar dig att kontakta polisen på nytt för att ta reda på vad som händer i ärendet, om det är nedlagt eller vad som skett i utredningsväg. Om förundersökningen lagts ned kan du begära överprövning av detta beslut, genom att framställa en sådan begäran hos den polis eller åklagarmyndighet där beslutet fattades. Du kan läsa mer om detta på Åklagarmyndighetens hemsida. Om du annars anser att polisen misskött sig, kan du göra en anmälan till Justitieombudsmannen. Du kan läsa mer om dessa anmälningar på deras hemsida. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen tillbaka! Vänligen,

Kan man överklaga en skiljedom?

2020-10-31 i Skiljemän
FRÅGA |Har ett ärende i svenska fotbollsförbundet skiljenämd. Jag fick domen igår då jag fick rätt i sak då klubben jag varit i hade begått kontraktsbrott . Men jag fick ingen ersättning för det, då jag krävde den summan jag skulle haft det året .Skiljenämdens motivering var att jag tagit en ny klubb och inte lidigt någon skada av uppsägningen. Min fråga är Kan man komplettera domen efteråt då jag betydligt sämre kontrakt nu och ha bevis på det ? Läste Lag (1999:116) om skiljeförfarande 36&
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i lag om skiljeförfarande (LSF). En skiljedom skiljer sig från en vanlig dom på så sätt att den inte är tänkt att kunna överklagas. Det finns emellertid en möjlighet att föra en klandertalan mot en meddelad skiljedom enligt 34 § LSF. Denna möjlighet avser dock enbart formella fel som begåtts vid handläggningen hos skiljenämnden. Avgöranden kan alltså inte klandras på materiell grund, det vill säga för att man inte är nöjd med skiljenämndens dom eller tycker att domen är felaktig i materiellt hänseende.36 § LSF blir inte aktuell i ditt fall, detta lagrum ger en möjlighet att föra talan mot en skiljedom som utmynnat i en avvisning av käromålet. I ditt fall har skiljenämnden meddelat en skiljedom och du kan således inte föra talan mot den med hjälp av detta lagrum.Du kommer således inte kunna angripa skiljedomen som du är missnöjd över, varken med hjälp av 34 § LSF eller 36 § LSF.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,