missnöjd med offentlig försvarare

2020-09-27 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Jag har blivit stämd i en fråga som rör bokföringsbrott. Fick ett målsägarbiträde vid förhöret som sedan då blev min försvarsadvokat. Förhöret hölls för ca 10 månader sedan och har sedan dess försökt komma i kontakt med min advokat vilket verkstad vara fullständigt omöjligt. Mailades hen 2 månader innan utsatt datum för rättegång och ifrågasatte hens ovilja att komma i kontakt med mig och undrade om jag skulle byta advokat. Fick få ett kort svar " vi måste ses och talas vid" sedan dess har det varit tyst trots att jag både ringt hens kontor och lämnat meddelande och mailat. Va även kontakt med tingsrätten om att byta advokat men det va ju en viss procedur och kände att tiden va knapp eftersom det få va tre veckor kvar till rättegång. Nu sitter jag här 9 dagar innan rättegång, aldrig tidigare varit med om detta, vet inte vad som händer eller vad som kommer ske och kan fortfarande inte komma i kontakt med min advokat. Är förvånad över hur illa vårt rättssystem fungerar när jag som det ser ut sitter helt utan försvar. Om jag nu gjort mig skyldig till något vilket jag är osäker på eftersom jag inte har någon att fråga, men som jag har förstått så om jag förlorar måste jag betala rättegångskostnaderna. Kan man bestrida det om man inte fått ett försvar?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlig försvarare Först vill jag bara beklaga att du har fått en så dålig upplevelse av din rättsprocess och inte känt att du fått något stöd av din försvarsadvokat. Du har möjlighet att hos tingsrätten begära byte av din offentliga försvarare (21 kap. 6§ 2st. rättegångsbalken). Detta kan du begära när som helst, men bäst är om du gör det så snart som möjligt. Du bör då också ange just på vilka grunder du önskar byta, om bakgrunden till dessa grunder och även om du har något annan försvarare du kan tänka dig istället. Detta bör du göra i skrift förslagsvis per e-post, men du kan även ringa till tingsrätten och få hjälp. Det är ett beslut som tingsrätten kommer fatta förhållandevis fort efter att de begärt in ett yttrande från din nuvarande advokat. Om det är så att tingsrätten ogillar din begäran, kan du överklaga detta beslut till Hovrätten. Det kanske är lite svårt då din förhandling verkar vara snart, men annars kan du alltid anställa en privat försvarare som företräder dig istället för din offentliga försvarare. Detta bör du också kontakta tingsrätten och din offentliga försvarare om. Ersättning för offentlig och privat försvarareRättegångskostnader i brottmål är främst kostnader för försvararen, samt även vissa utrednings- och analyskostnader som staten haft för blod, DNA och urinprovtagning (vilka inte verkar vara relevanta i ditt fall). Om en tilltalad blir dömd för ett brott ska denne som huvudregel återbetala kostnaden för den offentliga försvararen till staten. Dock kan ersättningsskyldigheten begränsas utifrån dina personliga och ekonomiska förhållanden, samt utifrån brottsligheten, och beloppet kan därför sättas ned en del eller helt och hållet (31 kap. 1§ rättegångsbalken). Frias du för brottet blir du inte betalningsskyldig alls. Om du istället anlitar en privat försvarare, måste du vid förhandlingen yrka på ersättning för din privata försvarare i det fall du skulle frias (31 kap. 9§ rättegångsbalken). Men fälls du får du betala hela kostnaden själv. Överklaga beslut om rättegångskostnaderSom huvudregel har du rätt att överklaga domen i tingsrätten (49 kap. 1§ rättegångsbalken). Detta ska vanligtvis göras inom tre veckor från beslutet. Vill du överklaga endast beslutet om rättegångskostnader kan du också göra det, och detta får göras särskilt utan att beslutet i domen i övrigt behöver prövas (49 kap. 5§ 4p. rättegångsbalken). Du ska adressera detta överklagande till den hovrätt som din tingsrätt tillhör, men själva överklagandet ska skickas till tingsrätten som skickar det vidare. Du ska då även ange på vilka grunder du överklagar beslutet. Sammantaget har du rätt att begära ett byte av den offentliga försvararen, men huruvida du kommer få det kan jag tyvärr inte svara på. Alternativet är då istället att anlita en privat försvarare, men detta kan komma att bli mer kostsamt då du dessutom kommer få betala ersättningen för din offentliga försvarare om du blir dömd. Jag hoppas att du hinner få kontakt med din advokat. Om du inte vill begära byte, inte får byta och inte vill ha en privat advokat, och blir dömd för brottet och får betala ersättningen för försvarsadvokaten, kan du överklaga detta beslutet till hovrätten. Vad hovrätten kommer säga i detta beslut eller om dina grunde är tillräckligt, kan jag tyvärr inte sia om. Om du kontaktar tingsrätten brukar de också vara ganska behjälpliga med vad du kan göra.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, du är välkommen att kontakta oss igen om du behöver ytterligare hjälp!Vänligen,

Behöver jag betala något om min bot tas upp av domstol?

2020-09-27 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej!Om en påstådd hastighets överträdelse går till åklagare kan det komma att kosta mig mer än de påstådda 1.500 kronorna i böter om det blir rättssak?Mvh M
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det som händer när man nekar en bot är att det eventuellt tas vidare till åklagaren för en utredning. Det börjar med en förundersökning där du blir förhörd. Därefter får åklagaren bedöma om saken är värd att ta vidare till domstol.Om åklagaren finner skäl till åtalOm åklagaren anser att ärendet behöver tas vidare till en domstol kommer du innan en rättegång få ett erbjudande om att betala boten (strafföreläggande), för att slippa ta det till rättegång. Anser du att du är oskyldig, är min rekommendation att tacka nej till detta och låta det gå vidare till en rättegång, så att åklagaren blir tvungen att bevisa din tänkbara skyldighet.Om åklagaren efter detta fortfarande anser att en rättegång vore behövlig, kommer en rättegång bli av. Om vi tänker oss att åklagaren av någon anledning skulle vinna i tingsrätten, kan du självklart överklaga vidare till hovrätten och eventuellt till Högsta domstolen. Överklagan kommer du få instruktioner om när ärendet väl avgjorts i tingsrätten. Anledningen till att du ska överklaga är för att hovrätten/högsta domstolen kan göra olika bedömningar än tingsrätten.Sammanfattningsvis ska du självklart inte betala boten om du är oskyldig och du är alltid oskyldig tills motsatsen bevisats. Vid en eventuell rättegång kommer du inte behöva betala några rättegångskostnader (t.ex. ombudskostnad) då polisen/åklagaren inte har någon sådan. Med andra ord har du inget att förlora, förutom att bli tvungen att betala boten ifall du skulle bevisas vara skyldig till hastighetsöverträdelsen. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänlig hälsning,

Förundersökning fram till rättegång

2020-09-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag blev här om natten ordentligt slagen med öppen handflata över kinden och ögat. Vilket jag har förstått faller under kategorin ringa misshandel. Min fråga är om det är sannolikt att fallet kommer gå till rättegång? Polisen anlände till platsen kort efter händelsen, förhörde mig, tog bilder av mitt ansikte och förhörde min kompis som bevittnade hela händelseförloppet en meter bort. Mannen som slog samt hans flickvän blev också förhörda. Polisen förklarade att de tänkte göra en anmälan om ringa misshandel och att jag skulle få mer information per post.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vägen från att en förundersökning inleds till att målet eventuellt tas upp i en rättegång kan tyckas lång. För att nå fram till en tingsrätt krävs i regel att en åklagare anser sig ha tillräckliga bevis för att kunna fälla den misstänkte. På vägen finns det flera risker att förundersökningen dels läggs ned eller att åklagaren inte väljer att åtala. Det du nämner om att polisen snabbt var på plats och förhört de misstänkte talar dock för att de samlar på sig de bevisen som krävs för att kunna väcka åtal. Från förundersökning till åtal När en konkret misstanke om brott föreligger ska en förundersökning inledas (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). En förundersökning inleds dels för att utreda om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal mot någon misstänkt i målet (23 kap. 2 § Rättegångsbalken).Om en åklagare efter att förundersökningen avslutas anser sig tillräckligt säker på den misstänktes skuld att denne av bevisen i målet kan se en fällande dom kan åklagaren väcka åtal mot denne (23 kap. 20 § Rättegångsbalken). Huvudregeln är att förundersökning ska inledas om det inte är uppenbart att brottet inte kan utredas (23 kap. 1 § 2 stycket. Rättegångsbalken). En förundersökning kan vidare läggas ned i s.k. "disproportionsfallen", där eventuell påföljd inte är strängare än böter och utredningen anses för dyr (23 kap. 4a § Rättegångsbalken). Detta är inte aktuellt i ditt fall. Om det vid förundersökningen inte går att få mer bevis men åklagaren anser bevisen som otillräckliga för en fällande dom kan åklagaren vidare meddela att åtal inte kommer att väckas (23 kap. 20 § Rättegångsbalken). Sammanfattningsvis Huruvida just ditt fall kommer leda till en rättegång är svårt att svara på. Av vad jag kan bedöma låter det som att Polisen ska ha tillräckliga fakta för att utreda ärendet. Här kan du hitta mer information angående hur en brottsutredning går till och de olika stegen i processen. Du kan även alltid kontakta handledaren i just ditt fall för att få information i hur det går i ditt ärende. Vänligen,

Hur får man tillbaka beslagtagen egendom?

2020-09-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag träffade på en annan mansperson där som var utan pengar så jag bjöd på några öl och vi satte oss sedan på tåget till en annan stad och gick till en restaurang och satt på uteservering där och jag fick fortsätta och bjuda honnom på ett par öl då denne bad om det .glömde ta med mig min mobil 2 ggr när jag skulle in på serveringen för att beställa mer öl åt oss 1:avgången var det en snäll annan person som tog hand om min mobil under tiden jag var inne,2:a ggr. Jag kom ut så var min mobil borta liksom den personen jag hade med mig,polis mejlade mig om att dem hade min mobil men att personen har fått köpa denna i god tro av mig ,jag hittade inte IMEI nr förän långt senare och då gjorde jag polisanmälan.nu är det förundersökning och Nin mobil är beslagtagen och ord mot ord enl. åklagarn jag vill ha tillbaka min mobil den blev stulen den 22/7-20 vad hur ska jag få tillbaka min mobil tingsrätt kan komma att avgöra vem som ska ha tillbaka mobilen enl.åklagaren personen ifråga är misstänkt för häleri .tacksam för lösning.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår dig så har din mobiltelefon blivit beslagtagen av polisen med anledning av en brottsutredning om häleri, och du undrar nu hur du ska få tillbaka den. Beslag Polisen får beslagta föremål som skäligen kan antas ha betydelse för en brottsutredning, eller om föremålet använts för att begå brott (27 kap. 1§ rättegångsbalken). Jag misstänker att polisen har beslagtagit din mobil i väntan på att ärendet avgörs, för att den utgör ett föremål som har betydelse för polisens utredning. Det verkar dessutom som att polisen utreder vems telefonen egentligen är, då en person är misstänkt för häleri. Hur får du tillbaka denJag är lite osäker på var i processen ni befinner er just nu, men mest sannolikt kommer du inte få tillbaka din mobil förrän tingsrätten har dömt i ärendet. Då kommer tingsrätten även ta beslut om vem som har bättre rätt till telefonen och vem den ska återgå till. Då jag inte vet mer om ärendet, och vad grunderna är för misstankarna, så skulle jag gissa på att du får vänta tills tingsrätten dömt. Beslaget kan yrkas att det ska förverkas, återlämnas till dig, eller till den som har bättre rätt till det. Om frågan gäller vem som har bättre rätt till den, gäller det att åklagaren och du bevisar att den tillhör dig och att den tagits från dig på brottsligt sätt. Om ärendet fortfarande är hos polisen, finns det en möjlighet att mobilen återlämnas när polisen är färdig med den, beroende på skälen till att den är beslagtagen. Du har rätt att hos tingsrätten begära en prövning under förundersökningen om beslaget, där de kan besluta om beslaget ska bestå eller inte (27 kap. 6§ rättegångsbalken). Om du frågar utredaren hos polisen kan de säkert hjälpa dig vidare med en sådan begäran, annars får du vända dig till din lokala domstol.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Jag har begått ringa stöld - vad kan åklagaren göra nu?

2020-09-27 i Förundersökning
FRÅGA |Hej.Har begått ringa stöld, missade scanna varor för 786 kr. Under denna period i mitt liv var jag sjukskriven för utmattningssyndrom och jag var så under isen. Nu ett år efter blir jag kallade till ett kompletterande förhör hos polisen. Jag har inget minne av händelsen överhuvudtaget. Min man har återberätta och jag fick se bilder från övervakningskameran. Men inget faller på plats. Kände att polisen inte brydde sig. Hon sa att hon skulle skicka vidare underlagen till en åklagare.Vad händer nu? Kommer åklagaren ringa mig?Tacksam för svar. Känner mig tillbaka under isen igen.
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Åklagaren kan väcka åtal mot digÅklagaren kan väcka åtal mot dig eftersom du begått ringa stöld. Du kan då bli kallad till tingsrätten för en huvudförhandling (rättegång). Det är dock inte säkert att du blir kallad till huvudförhandling. Tingsrätten kan nämligen avgöra ett mål utan huvudförhandling i vissa fall (45 kap. 10 a § första stycket rättegångsbalken, RB). Ett exempel är när den förväntade påföljden är böter och varken du eller åklagaren begär att en huvudförhandling ska hållas (45 kap. 10 a § första stycket punkten 3 RB).Åklagaren kan besluta om strafföreläggande mot digI vissa fall kan åklagaren besluta om strafföreläggande istället för att väcka åtal. Strafföreläggande innebär att åklagaren beslutar om ett bötesstraff (48 kap. 2 § RB). Du får sedan möjlighet att godkänna föreläggandet inom viss tid. Ett godkänt strafföreläggande gäller som en dom (48 kap. 3 § RB). Om du godkänner föreläggandet måste du betala det bötesbelopp som åklagaren har beslutat. Om du inte godkänner föreläggandet kan åklagaren istället väcka åtal mot dig (48 kap. 7 § punkten 2 RB).Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Finns det en tidsgräns inom vilken polisförhör måste hållas?

2020-09-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag blev stoppad av polisen 4 månader sen för fortkörning säger dom, tog mitt körkort tillsvidare.Min fråga är kan dom förhöra dig efter 4 månader? Dom tog god tid på sig, och det va jag som ringde dom för att höra med min handläggare vad som händer.Efter förhöret fick jag dagsböter.Natuligtvis kommer jag att bestrida.Polisen som förhörde mig sa att jag har ingen rätt till en offentlig jurist , måste ta en privat.Mvh
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om hastighetsöverträdelserRegler kring hastighetsöverträdelser i trafik finns i 3 kap. 14–17 §§ trafikförordningen. Att överträda en hastighetsbegränsning innebär att man bryter mot bestämmelsen 3 kap. 17 § trafikförordningen och dömes därmed till penningböter (14 kap. 3 § trafikförordningen). Förarens körkort kan även återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta hastighet och överträdelsen anses vara av högre grad än ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen).Kan polisen hålla förhör 4 månader senare?Det finns ingen exakt tidsgräns inom vilken en utredning om brott måste genomföras och inom vilken tid ett förhör måste hållas. Därmed är det okej för polisen att hålla förhör med dig 4 månader efter inträffad händelse.Offentligt försvarRätten till offentlig försvarare regleras i 21 kap. 3a § rättegångsbalken (RB). Det är domstolen som avgör om en misstänkt är i behov av offentligt försvar eller inte.Offentlig försvarare kan på begäran av den misstänkte förordnas, om brottets minimistraff är 6 månaders fängelse (21 kap. 3a § första stycket RB). I ditt fall är detta inte aktuellt, då straffet för hastighetsöverträdelser är penningböter.Utöver detta kan en misstänkt även förordnas en offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom, samt om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör (21 kap. 3a § andra stycket p. 1–3 RB).Du har alltså rätt att begära offentlig försvarare genom att exempelvis meddela ditt önskemål till handläggaren/förundersökningsledaren hos polisen, som då gör en anmälan om detta till tingsrätten (23 kap. 5 § RB). Som ovan nämnt är det domstolen som avgör om du anses ha behov av en offentlig försvarare. Om domstolen, efter en bedömning av ovanstående kriterier, inte anser att du har behov av en försvarare, avslås din ansökan. Du har därmed inte rätt att få en offentlig försvarare betalat av staten, men du har fortfarande möjligheten att själv anlita en försvarare om du anser att det behövs.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

När kan polisen genomföra en husrannsakan och beslagta föremål?

2020-09-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har emottagit ett djupt kränkande brev med diverse anklagelser och osanningar (datorskrivet på papper och anonymt!). Jag har en aning om vem/vilka som kan ligga bakom - men helt säker är jag inte. Brevet är inte postat på vare sig deras eller min hemort.Kan polisen göra husrannsakan på mIn begäran? Kan de misstänktas datorer beslagtas? Eller finns det ngn annan metod för att spåra upp dem? Måste jag lämna in ngn form av bevis för mina misstankar först? TACKSAM FÖR SNABBT SVAR!Mvh, Lussan
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB).Den som blir föremål för en husrannsakan måste vara skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följaEftersom en husrannsakan är en väldigt ingripande åtgärd krävs det att flera krav är uppfyllda för att polisen kan genomföra en sådan. En husrannsakan förutsätter att den som är föremål för åtgärden är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa (28 kap. 1 § första stycket RB). Det är svårt att veta vilken påföljd som kan följa brottet eftersom jag inte kan detaljerna kring brevet, personen som skickade det och omständigheterna i övrigt. Oavsett måste personen vars hus blir rannsakad vara skäligen misstänkt för att ha skickat brevet. Om det inte finns några konkreta bevis som kan grunda en misstanke går det inte att genomföra en sådan åtgärd.Föremål får tas i beslag om det finns konkreta omständigheter som pekar på att föremålet har betydelse för utredningen av ett brottFöremål får tas i beslag om de skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott (27 kap. 1 § första stycket RB). Åtgärden kan företas mot misstänkt som icke misstänkt. Det krävs dock konkreta omständigheter av viss styrka som pekar på att föremålet har betydelse för utredningen. Dessa omständigheter måste alltså bilda en skälig misstanke. Beslagtagandet ska även vara proportionerligt, alltså ska ett föremål beslagtas endast om det uppväger det intrång eller men i övrigt som tvångsmedlet innebär för den misstänkte (27 kap. 1 § tredje stycket RB). I ditt fall krävs det alltså att det finns konkreta bevis som talar för att personernas dator kan ha betydelse för utredningen kring brottet.Sammanfattningsvis måste det finnas vissa konkreta omständigheter som tyder på att en person är skäligen misstänkt för att polisen ska genomföra en husrannsakan och konkreta omständigheter som talar för att ett föremål som ska beslagtas har betydelse för utredningen. Det du kan göra är att anmäla händelsen till polisen och hoppas på att deras utredning leder till att personen som skickat brevet hålls ansvarig! Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rättegångskostnader och förundersökningssekretess

2020-09-26 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej,Blev anmäld till Ekobrottsmyndigheten av en konkursförvaltare eftersom han ansåg att det brast i bokföringen. Jag blev då kontaktad av en handläggare på Ekobrottsmyndigheten där hon talar om att jag i framtiden måste komma in på förhör. Hon talar också om att jag har rätt till försvarare men att om jag blir dömd måste betala en del av försvararens kostnader. Stämmer det att jag måste stå för försvararens kostnader fastän jag blivit anmäld?Jag frågar handläggaren om jag kan få ta del av anmälan och hon svarar att jag kan ta del av det när vi träffas. Jag skickar ett mejl till registratorerna på Ekobrottsmyndigheten där jag begär ut alla offentliga dokument inklusive anmälan, de svarar att alla dokument gällande mig äe sekretessbelagda. Jag frågar då om det finns något dokument eller del av dokument som inte är sekretessbelagt, de svarar att de inte får svara på denna fråga eftersom de har sekretess, de ville inte ens svara på vem det var som skrev. Har de rätt att göra så?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det korta svaret på din fråga är att du kan få stå för en del av kostnaderna för försvaret. Vad gäller sekretessen så kommer du så småningom få ta del av alla för dig relevanta handlingar. Vem står för försvarskostnader?Som misstänkt för ekobrott har du rätt till en offentlig försvarare som ska ta till vara på dina intressen under utredningens gång. En offentlig försvarare tilldelas av rätten (21 kap. 4 § Rättegångsbalken). Nöjer du dig inte med den försvarare som tilldelas av rätten har du all möjlighet att anlita ditt försvar privat, kostnader för ett privat försvar betalar du själv. Kostnaderna för det offentliga försvaret betalas som huvudregel av staten. Döms du för brottet kan domstolen besluta att du ska betala en del av rättegångskostnaderna. Beslutet om hur stor del av kostnaderna som du själv får stå för görs med beaktan av din ekonomiska situation men också din livssituation i övrigt (31 kap. 1 § Rättegångsbalken). Du riskerar alltså endast att bli betalningsskyldig om du blir dömd. Hur påverkar förundersökningssekretess min rätt att ta del av handlingar?När det misstänks att brott har begåtts inleds förundersökning av åklagare eller polis. Huvudregeln är att det under förundersökning råder förundersökningssekretess. För att polis och åklagare ska kunna utreda målet ses måste vissa saker behållas hemliga för att en misstänkt inte ska kunna göra sig av med bevisning, påverka vittnen och så vidare. Förutsatt att inte förundersökningen läggs ned så kommer du att få ta del av den innan ett eventuellt åtal väcks. Tidpunkten då en misstänkt får ta del av samtligt förundersökningsmaterial kallas slutdelgivning (23 kap. 18a § Rättegångsbalken). Syftet med slutdelgivningen är att du ska kunna förbereda ditt försvar. Har du otur kan du med andra ord får vänta tills det att förundersökningen är klar från åklagare och polis sida. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar. Hälsningar,