Husrannsakan

2018-11-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |https://lagen.nu/1942:740#K28P1S1Polisen kom och stormade huset och gjorde husrannsakan hos en kompis pga att en granne ringt och anmält drogpåverkad förare på moped. Skickar en på pissprov och gör även rannsakan hos henne. Hon är även ostraffad tidigare. Får det gå till på det viset?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen får genomföra en husrannsakan hos en person som skäligen misstänks för brott där fängelse kan följa för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvärv. Husrannsakan får beslutas efter en övervägning av det intrång eller men åtgärden får för den enskilde mot annat motstående intresse 28 kap. 3 a § rättegångsbalken. Polisen behöver inte ha inhämtat samtycke från undersökningsledare, åklagare eller domstolen om omständigheterna är sådana att ett dröjsmål skulle vilseleda syftet med husrannsakan 28 kap. 5 § rättegångsbalken. Att din kompis tidigare är ostraffad har ingen betydelse om hennes granne däremot anmält detta på falska grunder så kan hon upprätta en polisanmälan om saken. 28 kap. Rättegångsbalken hittar du genom att klicka på länken --> https://lagen.nu/1942:740#K28P1S1Med vänliga hälsningar!

Finns det formkrav på en missnöjesanmälan

2018-04-15 i Domstol
FRÅGA |Hej,ka Hur utformar man en missnöjesanmälan? Finns det några formkrav ? Ska till Svea Hovrätt...Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 49 kap. 6 § rättegångsbalken framgår det bara att en missnöjesanmälan ska göras. Ingenstans i paragrafen går det att utläsa något formkrav på en missnöjesanmälan. Det innebär att du är fri att forma din missnöjesanmälan hur du vill så länge det framgår tydligt att du är missnöjd. Syftet med en missnöjesanmälan är är att på ett tidigt stadium skapa underlag för domstolens ställningstagande till målets fortsatta handläggning. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor,med vänliga hälsningar!

Beslagtagen egendom

2018-02-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Ska försöka göra en lång historia kort,Polisen kom hem till mig under december och beslagtog min mobil samt dator för att någon har beställt droger i mitt namn. Dom hade hittat ett paket hos posten som tydligen var adresserat till mig. Jag har ingen som helst koll på vad eller hur det kan förekomma.En månad senare kommer dom hem till mig igen och gör en husrannsakan med 5 poliser samt narkotikahund. Dom hittar givetvis ingenting eftersom att jag inte håller på med droger.Men dom beslutar då att beslagta min nya dator som jag fick köpa då dom tog den första samt den lånetelefon jag hade.Har inte fått ett enda papper eller information om vad som händer nu samt när jag får tillbaka mina prylar.Hur fungerar det i dessa fall och hur lång tid kan det ta innan jag ser min dator samt mobiltelefon igen?Har jag rätt att få tillbaka mina saker fortare då dom inte har hittat nåt olagligt?Ska tillägga att det "brott" jag är misstänkt för skedde den 19e december. Den nya datorn som dom tog med sig är inköpt av mig 1 månad senare än brottet skedde, vilka rättigheter finns med att överklaga ett sådant beslut och hur går man tillväga?Tack på förhand
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller generellt En polisman får ta föremål i beslag när han verkställer en husrannsakan (27 kap. 4 § rättegångsbalken) i övrigt fattas beslut om beslag av undersökningsledare, åklagare eller rätten. Beslag kan företas mot såväl misstänkta som icke misstänkta förutsatt att föremålen som beslagtas skäligen kan antagas ha betydelse för utredningen om brott (27 kap. 1 § rättegångsbalken). Det ska råda proportionalitet när ett beslag sker mellan ditt intresse och motstående intresse (27 kap. 1 § 3st rättegångsbalken). Rätten att överklaga beslagetDu som har drabbats av ett beslag i samband med husrannsakan har rätt att begära domstolens prövning om beslaget (27 kap. 6 § rättegångsbalken). Rätten ska i samband med detta hålla förhandling så snart som möjligt där du kan framföra varför beslaget ska upphöra. Om rätten fastställer att beslaget ska kvarstå ska (om åtal inte redan väckts mot dig) den utsätta tid inom när åklagaren måste väcka åtal mot dig. Tiden får inte sättas längre än vad som är nödvändigt (27 kap. 7 § rättegångsbalken). Detta beslut ger dig en viss uppfattning om hur länge beslaget kan komma att bestå. Om åklagaren inte väckt talan inom den angivna tiden eller begärt förlängning ska beslaget omedelbart upphöra (27 kap 8 § rättegångsbalken). När beslaget omedelbart upphör ska Du bli underrättad om att sakerna finns att hämta på angiven plats (27 kap. 8 b § rättegångsbalken). Du kan även överklaga tingsrättens beslut till hovrätten om du är missnöjd. Detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelats (52 kap. 1 § rättegångsbalken). Sammanfattning Första steget för din del gäller att begära tingsrättens prövning om beslaget. Där kan du bland annat argumentera för den men du drabbats av och att du anser att beslaget ska upphöra för att bevisning inte hittats. Däremot är det värt att observera att det brukar ta långt tid att undersöka elektroniska medel. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar!

Kan jag stämma i domstol

2018-07-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag och en vän åt lunch, dagens rätt, hos på en restaurang. Vi serverades fläskkött.Efter en dryg vecka insjuknade vi båda med magsmärtor. Något vi inte kopplade ihop med besöket på restaurangen förrän nu, 5 veckor senare.Jag har legat på sjukhus och det har konstaterats att jag haft en maginfektion i tunntarmen, misstänkt yersinia som finns i gris men då sjukdomen pågått så länge och kroppens immunförsvar brutit ner bakterierna hittades inga i proverna (men infektionen gick att se via röntgen, hög sänka etc). Jag lider nu av reaktiv artrit pga infektionen med smärtor i ryggen och en fotled som ej går att stödja på. Vår sommar är förstörd. Även min vän har fått avbryta en utlandssemester, har haft kraftiga ihållande magsmärtor och illamående och träffat läkare flera gånger. Ingen annan i våra familjer har insjuknat och vi har endast träffats vid detta tillfälle 2018. Det kan inte vara en slump att vi båda blivit sjuka efter besöket på restaurangen. Går det att stämma restaurangen utan bevis för att det verkligen var yersinia? Bästa hälsningar
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du kan helt klart stämma restaurangen och yrka skadestånd. Men det är inte samma sak som att du skulle vinna i en eventuell rättegång. Det måste finnas bevisning som stödjer det du säger. I Sverige har vi fri bevisföring det innebär att du kan lägga fram all slags bevis (både muntligt och skriftligt) 35 kap. 1 § rättegångsbalken, detta värderas sedan fritt av domstolen. Med vänliga hälsningar!

Tillvägagånsättet för att driva in en fordran grundad på avtalsbrott

2018-03-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag har blivit lurad på skatten för en bil. Skatten är på 3200kr. Jag köpte en begagnad bil av en privatperson. Vi kom överens om att säljaren skulle ställa på fordonet innan köp och att han betalar årsskatten. Detta var via telefon. Han ställde på fordonet. När jag postade pappret för ägarbyte ställde säljaren av bilen igen medan jag väntade på att ägarbytet skulle gå igenom. Han svarar inte på telefon eller sms. Jag måste nu ställa på bilen när ägarbytet gått igenom och skatten kommer då att betalas av mig. Jag spelade in vårat samtal där vi kom överens om att han skulle ställa på bilen och betala skatten. Kan jag göra någonting för att han ska följa vårat avtal och betala mig pengarna för skatten? Ska jag vända mig till tingsrätten? Vad kostar det i så fall? Är det troligt att jag skulle vinna där när jag har inspelningen på vårt samtal? Eller ska jag vända mig till kronofogden? Eller ska jag bara acceptera att jag blivit lurad och betala skatten och se glad ut?
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det så har Du och säljaren ingått ett muntligt avtal om att han ska ställa på fordonet och betala årsskatt på 3 200kr. Muntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga avtal och i det här fallet har du bra bevisning, varför du har all rätt att kräva säljaren att ersätta dig på de 3 200kr som han åtagit sig att betala enligt avtal. Dessvärre kommer jag här nedan redogöra för den tråkiga delen av processen och det är att försöka driva in denna summa det rör sig om. Som jag förstår det så har du inte lyckats få tag på säljaren vilket tyder på att han inte är intresserad av att göra rätt för sig. Du har nu två alternativ till du kan försöka dig på, det ena är att vända dig till kronofogden och det andra är att vända dig till tingsrätten där säljaren har sin hemvist med en stämningsansökan. Det första alternativet går till på så sätt att du skickar in en ansökan till kronofogden om att få betalt. Du måste även betala en avgift men allt detta står tydligt på deras hemsida "här". Fördelen med att vända sig direkt till kronofogden är att det bland annat är billigare och processen är smidigare nackdelen med detta är att kronofogden inte kan driva in fordringen om säljaren nekar betalningsskyldighet och det inte finns en dom som kan verkställas. Istället behöver du vända dig till tingsrätten som kan slå fast säljarens betalningsskyldighet till dig genom dom. Detta gör dem efter att prövat tvisten och tolkat avtalet. Denna process är både kostsam och tidskrävande, av erfarenhet så talar vi här om något år eftersom domstolarna har oerhört mycket tryck på sig. Varför denna process är kostsam är just för att du kan komma att behöva ett ombud som hjälper dig processa och fixa med all brevväxling innan rättegång. Vinner du målet så är det säljaren som står för dina rättegångskostnader men förlorar du målet så kommer du behöva stå för säljarens rättegångskostnader. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp och du är välkommen åter med frågor,Med vänliga hälsningar!