Är det lagligt att använda sig av röstinspelningar som inspelaren själv har deltagit i och kan dessa användas som bevismaterial i domstol?

2020-08-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Min fråga är om jag i en vårdnadstvist kan använda mig av röstinspelningar som bevismaterial. I denna situation gäller det inspelningar jag har gjort när mina barn har berättat om hur dåligt de har mått under tiden deras pappa trakasserade mig och försummade dem pga av ett antal incidenter mellan oss vuxna. Jag vill gärna veta om det är lagligt att använda mig av dessa inspelningar som jag själv har deltagit i , barnen är 6 och 8 år.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB). Är det lagligt för dig att använda röstinspelningarna?Det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet inte är medvetna om att inspelning sker och att du som spelar in inte själv deltar i samtalet, brottet kallas olovlig avlyssning (BrB 4 kap. 9 a §). Eftersom du skriver att du själv har deltagit i röstinspelningarna så innebär det att handlingen är fullt tillåten. Kan röstinspelningarna användas som bevismaterial?I Sverige gäller något som kallas för fri bevisföring och fri bevisvärdering (RB 35 kap. 1 §). Detta innebär att du som part kan hänvisa till vilken typ av bevisning som du vill samtidigt som värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen. I ditt fall betyder det att du kan använda röstinspelningarna som bevisning i domstolen. Det kan däremot vara så att domstolen inte anser att inspelningarna har speciellt högt bevisvärde eftersom det alltid är osäkert hur inspelningar har kommit till. Inspelningar kan i många fall vara tagna ur ett sammanhang som domstolen oftast inte får vetskap om. Detta kan vara bra för dig att veta om men du kan fortfarande använda dig av inspelningarna som bevisning. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är en advokat jävig när denne umgås med en kriminell organisation? Är det annars olämpligt?

2020-03-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Är en försvarsadvokat jävig om denne upprepade gånger har umgåtts med och bjudits på fester/middagar, med en uppenbart kriminell organisation?Om inte, är det lämpligt av advokaten att umgås i de kretsarna?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En advokat måste iaktta god advokatsedTill att börja med är en advokat skyldig att iaktta god advokatsed, rättegångsbalken 8 kap. 4 §. För att veta vad som är god advokatsed har Advokatsamfundet utfärdat vägledande regler om god advokatsed.Är en advokat jävig om denne umgås med en kriminell organisation?Jävsreglerna (sk intressekonflikter) handlar om att advokater inte får anta ett uppdrag om det finns intressen som kan krocka med varandra. Detta kan exempelvis vara fallet om advokaten biträder motparten i saken. I din fråga framgår det inte om advokaten biträder någon i den kriminella organisationen eller om organisationen har någon motpart som advokaten biträder. För att advokaten ska anses vara jävig i den situation du beskriver krävs det att det finns två intressen som krockar. Är det olämpligt att en advokat umgås med en kriminell organisation?I vägledande regler om god advokatsed framgår det att advokatens roll och främsta skyldigheter bland annat är att uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls. För advokater är det viktigt att bevara lojaliteten och förtroendet för deras klienter. I de vägledande reglerna framgår inget om advokaters umgänge med kriminella. Däremot kan det anses olämpligt av en advokat att vid upprepade gånger umgås med en kriminell organisation eftersom detta kan förstöra förtroendet för advokatkåren. Det är även mycket möjligt att klienter tappar förtroendet till en advokat som umgås med kriminella. Eftersom en advokats förtroende och lojalitet mot sina klienter kan äventyras vid umgänge med kriminella så skulle jag säga att detta är ett olämpligt agerande. SammanfattningAtt en advokat umgås med en kriminell organisation vid upprepade tillfällen är jävigt om det innebär att intressen krockar med varandra. Oavsett bör ett sådant umgänge anses vara olämpligt eftersom det riskerar att äventyra förtroendet för advokatkåren. Umgänget riskerar även att förlora klienters förtroende och tillit hos denna advokat. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Går det att byta advokat mitt i en vårdnadstvist?

2020-08-09 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej! Jag är i en vårdnadstvist och undrar om jag kan byta advokat mitt i en process? I januari ska allt vara klart. (Jag har boendet och pappan varannan helg)Min advokat är den sämsta tänkbara nånsin...han är inte ett dugg intresserad av fallet. Hjälper inte mig och barnen på något sätt förutom att repetera det jag sagt. Han Vägrar bland annat att skicka in bevis jag lämnat som skall in ett vist datum på tingsrättens begäran. Efter massa samtal osv så tillslut skickades det in i sista minuten. Jag fick inte se motpartens inkomna "bevis" förens 2 min innan vi ska in på förförhandlingen så jag hann aldrig ens se dom (har fortfarande inte fått läsa el sett dom). Saker har nu hänt under tiden och jag är nu livrädd för pappan och advokaten vill inte att jag går till polisen med det som hänt?! Allting känns så himla fel med denna advokat! Vad ska jag göra?? Och hur gör jag??
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tråkigt att höra att du inte är nöjd med din advokat, jag förstår verkligen att det är jobbigt. Nedan kommer jag att besvara din fråga utifrån två olika scenarion; antingen att du har bekostat din advokat själv eller för det fall advokaten har bekostats genom rättshjälp. Om du har bekostat din advokat självFör det fall du har bekostat din advokat själv, kan du givetvis byta advokat när du vill. Om så är fallet, rekommenderar jag dig att byta advokat eftersom din nuvarande inte verkar samarbeta särskilt bra och det är viktigt att ha en advokat som du kan ha förtroende för. Om advokaten har bekostats genom rättshjälp Om det däremot är så att din advokat har bekostats genom rättshjälp, vilket innebär att staten betalar, krävs det lite mer för att byta advokat. Byte av ombud (advokat) får endast ske efter särskilt tillstånd och om det finns särskilda skäl (rättshjälpslagen 26 § andra stycket). Med tanke på att din advokat bland annat vägrar att skicka in bevis som du lämnar och istället gör det i sista sekund samt låter dig se motpartens bevisning väldigt sent talar detta för att särskilda skäl föreligger. I ditt fall skulle jag rekommendera dig att trycka på det faktum att det handlar om en vårdnadstvist och att det därför är av extra stor vikt att du har ett förtroende för din advokat. Nästa steg är att fundera på vilken advokat du vill byta till och därigenom kontakta den personen. Tillsammans med din nya advokat kan du göra en skriftlig framställan till tingsrätten om byte av advokat. I den skriftliga framställen rekommenderar jag dig att ta upp de saker som jag beskrivit ovan. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,