Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?

2021-09-15 i Domstol
FRÅGA |Hej!Jag har blivit dömd i tingsrätten och överklagat domen till hovrätten. Hovrätten frågade om jag kunde tänka mig en förhandling utan huvudförhandling. Jag blev väldigt osäker nu och tror det kan vara en nackdel för mig. Hovrätten har meddelat att rättegången ska ske utan huvudförhandling nu och att jag har tid att yttra mig framm till 22 september. Innebär det att domen står fast från tingsrätten om jag inte kräver en huvudförhandling i hovrätten?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarNej, att det inte hålls en huvudförhandling innebär inte att domen automatiskt kommer att stå fast från tingsrätten. Hovrätten kommer behöva överlägga och göra en egen bedömning utifrån allt som lagts fram i tingsrätten och det som tilläggs fram till hovrättens avgörande av målet.RättegångsbalkenHovrätten kan avgöra ett mål utan det hålls en huvudförhandling om saken kan utredas tillfredsställande:om åklagaren har överklagat endast till den tilltalades förmån,om endast den tilltalade har överklagat och hans eller hennes ändringsyrkande godtas av motparten,om det inte finns anledning att döma den tilltalade till ansvar eller döma ut påföljd eller döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening,om parterna har begärt att målet ska avgöras utan huvudförhandling, ellerom ingen av parterna, sedan fråga väckts om avgörande utan huvudförhandling, haft någon invändning mot detta.(51 kap. 13 § 2 stycket Rättegångsbalken). I ditt fall kan jag inte säga vilken grund som hovrätten grundat sitt beslut på. Att ditt fall avgörs utan huvudförhandling innebär att hovrätten kommer att överlägga enbart utifrån "handlingarna". Detta är allt som framkommit i tingsrätten och det som åklagaren och den tilltalade utvecklar sin talan med innan hovrätten kommer fram till sitt avgörande. I ditt fall har du alltså möjligheten att yttra dig och utveckla din talan fram till 22 september. Den stora skillnaden mot att det hålls en huvudförhandling är alltså att det inte kommer vara ett fysiskt möte med dig, domarna och åklagaren m.m. Istället kommer hovrätten döma utifrån det skriftliga materialet och eventuellt ljud- och bildmaterial som existerar. Men i fall då hovrätten anser att målet kan avgöras på handlingarna ska huvudförhandling hållas om någon av parterna begär det och en huvudförhandling inte är uppenbart obehövlig, vilket innebär att du bör ha en chans att ha en huvudförhandling även i hovrätten om du begär det.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Återkallelse av taxitrafiktillstånd

2021-01-15 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej transport styrelsen har beslutat att återkalla Mitt taxiförarlegitimation'men inte mitt körkort för grovt rattfylleri och det är första gången jag äns bryter mot nån lag. Går det och överklaga?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som behandlar frågor om taxitrafik är taxitrafiklagen.När det gäller överklagande av beslut om återkallelse av taxitrafiktillstånd har du möjlighet att överklaga beslutet vid en allmän förvaltningsdomstol enligt 6 kap. 1 § taxitrafiklagen. När det gäller om du får rätt i din överklagan beror på de individuella förutsättningar i ditt fall, men att det är ditt första brott kan möjligtvis ses som en förmildrande omständighet.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vem avgör om något är ställt utom rimligt tvivel?

2021-07-12 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej,Vem är det som avgör vad som är "utom rimligt tvivel" ? I ett fall där någon döms i en hovrätt och det inte är förutom rimlig tvivel måste det vara tjänstefel av domaren ?Hur kan man döma någon i ett allvarligt mål där den misstänkte är minderårig och det förstör hela hans liv i ett fall där det dessutom inte finns några klara bevis utan det är ord mot ord. Hovrätten går helt på den målsägandes berättelse och den misstänkte har vittnen på att målsägande ljuger men hovrätten bryr sig inte om det överhuvudtaget. Detta är för mig att leka med en minderårigs framtid. I detta fall får jag en känsla av att domaren vågar inte ha fel så därför sätter vi skyldig på pappret.Jag skulle vilja få en förklaring hur det kan gå till så i Sverige 2021 och hur man kan anmäla en juristdomare för tjänstefel vilket jag tycker att detta är. Jag förstår att ni inte kan svara på detta helt till fullo då ni inte är insatta i fallet men hade ändå gärna vilja ha en förklaring på vad det kan bero på och vart jag vänder mig.Jag ser fram emot svar.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarDet är domstolen som ska bedöma om något är ställt utom rimligt tvivel. I svensk rätt finns det en princip om fri bevisprövning vid rättegångar. Principen innebär att parterna i en rättegång får använda all bevisning som de kan få fram (så kallad fri bevisföring) och att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen (så kallad fri bevisvärdering). Domstolen och domaren har möjlighet att själva bedöma vilket bevis som har mer eller mindre bevisvärde i rättegången. I ett fall som ditt där ord står mot ord kan detta innebära att domaren t.ex. har bedömt vissa vittnesuppgifter som mer trovärdiga än andra. Hur klagar man på en domare?Du kan göra en JO-anmälan om du tycker att domaren agerat på ett klandervärt sätt och inte skött sin uppgift. Om JO finner att domaren faktiskt begått ett tjänstefel så är det JO som sköter ett åtal om tjänstefel. ÖverklaganDet finns även en möjlighet att överklaga en hovrätts domslut till Högsta domstolen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,