Kan jag överklaga en av åklagare nedlagt förundersökning?

2021-09-07 i Förundersökning
FRÅGA |Jag har anmält polisen för tjänstefel MEN åklagaren lade ned förundersökningen. Detta har jag överklagat. Kan jag överklaga ÄNNU en gång om förundersökningen lägges ned igen? Det är inom ett svårt område.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan jag överklaga en nedlagt förundersökning?Du har inte möjlighet att överklaga ett beslut som åklagaren har tagit men du kan däremot begära en s.k överprövning av beslutet. Om man är missnöjd med en polis eller åklagares beslut att lägga ned en förundersökning kan man begära överprövning av beslutet. En överprövning innebär att ett åklagarbeslut granskas av en högre åklagare (överåklagare/vice överåklagare). En överprövning kan leda till att ett beslut ändras eller att det bedöms vara korrekt och därför inte ändras. Undantagsvis kan beslut också överprövas av riksåklagaren. Hur gör jag för att överpröva beslutet?En begäran om överprövning skickas till den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades. För att du ska ha rätt att begära överprövning av beslutet krävs det att du har ett berättigat intresse av att få saken prövad, såsom målsäganden. Det saknas några särskilda tidsfrister för överprövning och det finns inga särskilda formkrav förutom att begäran ska vara skriftlig. En överprövning kan i princip begäras hur många gånger som helst. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,