Hur länge är jag skyldig stanna kvar för förhör?

2021-03-19 i Förundersökning
FRÅGA |HejFinns det praxis eller regler för hur lång tid ett förhör får ta. När anses det inte längre vara rättssäkert, efter t.ex. 2h eller 3h eller 4 h osv?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av rättegångsbalken (RB) och eftersom din fråga inte innefattar några ytterligare detaljer kommer jag att besvara den på ett generellt plan. Inledningsvis bör sägas att förhör får hållas med var och en som kan antas kunna lämna information av betydelse för utredningen (23 kap. 6 § RB). Upplysningarna lämnas som regel genom att den förhörde inställer sig på en polisstation, men det kan också ske per telefon och skriftligen. Vidare gäller att uttröttning eller andra otillbörliga åtgärder är förbjudna. Det finns dock inga regler om när på dygnet förhör får hållas. Förhör bör emellertid inte generellt förläggas till den tid som normalt är avsedd för vila (23 kap. 12 § RB). Skyldigheten att kvarstanna för förhör är i regel sex timmarNär det gäller skyldigheten att kvarstanna för förhör stadgas att den som inte är anhållen eller häktad är inte skyldig att stanna kvar för förhör längre än sex timmar. Men om det är av synnerlig vikt att den som som kan misstänkas för brottet är tillgänglig för fortsatt förhör är hen skyldig att stanna kvar ytterligare sex timmar (23 kap. 9 § första stycket RB). I sammanhanget är det relevant att förklara vad begreppet misstänkt innebär. Att man är misstänkt för brott betyder att det är mer sannolikt att man begått det aktuella brottet än att så inte är fallet. Det krävs alltså 51 % sannolikhet. Barn under 15 år är som huvudregel skyldig att kvartarna för förhör i tre timmarBarn under 15 år är inte skyldiga att stanna kvar för förhör längre än tre timmar. Dock om det är av synnerlig vikt för utredningen är den vederbörande skyldig att kvarstanna ytterligare tre timmar (23 kap. 9 § andra stycket). Sedan förhöret avslutas är den förhörde inte skyldig att stanna kvar (23 kap. 9 § tredje stycket). Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Vänligen,

Har jag rätt att bli underrättad när misstankarna om brott inte längre kvartår mot mig?

2021-02-28 i Förundersökning
FRÅGA |Hej blev anklagad för barnpornografi tidigt förra året mars Kommer på möte med polisen i år och då gäller inte den längre Utan nu är jag anklagad för stalking Har mått jätte dåligt över detta Får man anklaga någon så grovt och inte blivit underrättad när den anklagensen inte gäller längre Kan ju blivit avskriven direkt men jag fick leva med den i ca 8-9 månader mvh
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du hade blivit misstänkt för barnpornografibrott men att du inte blev underrättad när misstankarna mot dig inte längre kvarstod.När är man skäligen misstänkt för brott?Inledningsvis bör sägas att man är skäligen misstänkt för brott när sannolikheten för att man har begått det förevarande brottet är mer än 50 %. Det ska alltså vara mer sannolikt att man är skyldig än oskyldig. Har man rätt att bli informerad om att förundersökning inte inleds eller lagts ned?Beslutas det att förundersökning inte ska inledas är det endast målsäganden som har en rättighet att bli inrättad om detta (14 § andra stycket förundersökningskungörelsen). För det fall förundersökning läggs ned har den som är skäligen misstänkt för brottet rätt att bli underrättad om beslutet (14 § första stycket förundersökningskungörelsen). Sammanfattningsvis beror svaret på din fråga huruvida förundersökning har inletts eller inte. Endast under den omständigheten att förundersökning har inletts men senare lagts ned har du rätt att bli underrättad om detta. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att återkomma med ny fråga till oss på Lawline!Vänligen,